Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

H. Maagd Maria: Ik huil tranen van verdriet om de priesters binnen de Katholieke Kerk die op dit moment vreselijk lijden

Ontvangen op donderdag 10 mei 2012

15.45 u

Mijn kind, Mijn Zoon, Jezus Christus, treft nu voorbereidingen om zoveel mogelijk kinderen van God te redden vóór de Waarschuwing. Want na de Waarschuwing zal er niet veel tijd overblijven tot de glorieuze Wederkomst van Mijn Zoon.

Ik huil tranen van verdriet om de priesters binnen de Katholieke Kerk die op dit moment vreselijk lijden.

Deze zuivere, dolende en afgedwaalde dienaren zijn verstrikt geraakt in de verscheuring en kunnen zich niet loswikkelen.

Door de zonden van anderen ondergaan zij de kwelling te zien hoe de trouw aan Mijn geliefde Zoon aan de kant gegooid wordt.

Deze goddeloze afscheidingen, veroorzaakt door de vrijmetselaarsgroeperingen, gebeuren weloverwogen. De zonden van diegenen, schuldig aan misdrijven toegebracht aan onschuldige zielen, worden als excuus gebruikt om de wetgeving inzake de Kerk te veranderen.

Velen worden misleid vanuit een vals gevoel van loyaliteit tegenover Gods kinderen.

Hoe lijd Ik wanneer Ik zie hoe de muren van de Katholieke Kerk steen per steen gesloopt worden om de weg vrij te maken voor een nieuwe kerk.

De nieuwe kerk, die spoedig zal opduiken, zal niet aanvaardbaar zijn voor Mijn Zoon.

In plaats daarvan zal deze de Tegenwoordigheid van de Heilige Eucharistie afschaffen en Mijn Zoon zal de pijn van Zijn kruisiging nogmaals ondergaan.

Het Offer dat Hij bracht, om de wereld dit geschenk aan te bieden, zal spoedig genegeerd en verworpen worden.

In plaats daarvan zal deze, de nieuwe kerk, Gods kinderen niet meer vertellen dat de Eucharistie de werkelijke Tegenwoordigheid van Jezus, Mijn Zoon, is.

Zij zullen een nieuwe interpretatie over de Heilige Eucharistie in het leven roepen en zullen nalaten om de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon af te smeken. Het Voedsel van het Leven zal ophouden te bestaan.

Gods kinderen zullen niet meer gevoed worden met het ware Lichaam en Bloed van Mijn Zoon.

Hun ziel zal dor worden, verstoken van de Tegenwoordigheid van Mijn Zoon en van de genaden die Hij verleent aan diegenen die Hem ontvangen.

Van de kant van de priesters bestaat er de plicht om de Heilige Eucharistie te verdedigen. Zij moeten sterk zijn en dit kostbare en heilige geschenk nooit afzwakken.

Mijn Zoon houdt van de Katholieke Kerk en weet hoe deze thans lijdt. Hij voelt haar pijn.

Mijn Onbevlekt Hart wordt in tweeën gescheurd van de pijn om te zien hoe deze Heilige Tempel opzettelijk vernietigd wordt.

Bid, bid, bid tot de Vader, in naam van Zijn geliefde Zoon, om barmhartigheid te tonen aan diegenen binnen de Heilige Stoel die de Kerk willen verdelen en Gods kinderen in een afgrond van verlatenheid willen storten.

A.u.b. bid dit kruistochtgebed (53) voor de Katholieke Kerk.

Kruistochtgebed (53) ‘Gebed voor de Katholieke Kerk’

O God de Vader,
in naam van Uw geliefde Zoon
smeek ik U om de nodige kracht en genaden te schenken
om de priesters te helpen de vervolging, die zij ondergaan, te weerstaan.
 
Help hen om zich te houden aan de waarheid
over de Leer van Uw Zoon, Jezus Christus,
en om zich nooit te onderwerpen aan onwaarheden over het bestaan van de Heilige Eucharistie, hiervan af te stappen of deze af te zwakken.
Amen.

Jullie liefhebbende Moeder, Koningin van de Aarde

Moeder van de Verlossing

Boodschap: H. Maagd Maria: Juni, de maand van de kruistocht om bekering

donderdag 31 mei 2012

Mijn kind, alles wordt in het werk gesteld, door Satan en die zielen die hij besmet heeft, om het allerheiligste Woord van Mijn Zoon te ondermijnen.

Boodschap: Mijn doodsstrijd in de Hof wordt nogmaals herbeleefd en Ik lig dubbelgevouwen door de pijn van het lijden

woensdag 30 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de kwelling jou aangedaan door diegenen met een gebrek aan ware nederigheid, maar die beweren in Mijn naam te spreken, zal nu heviger worden.

Boodschap: Gebeden kunnen de gruwelijkheden, die gepland worden om aan te zetten tot het gebruik van kernbommen, afwenden

dinsdag 29 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profeten, Mijn boodschappers en al de ware zieners in deze wereld verenigen zich in de geest om in deze tijd Mijn heilig woord te verkondigen.

Boodschap: Weet dat de 1000 jaar waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring, precies dat betekent

maandag 28 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mens de Leer, opgenomen in de Heilige Bijbel, in twijfel trekt, is dat de normale menselijke natuur.

Boodschap: Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen

zondag 27 mei 2012

Zoveel van Mijn volgelingen vragen zich af waarom veel van deze profetieën angst in hun hart veroorzaken.

Boodschap: Zij zijn van plan om Paus Benedictus op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen

zaterdag 26 mei 2012

Ik ben opgetogen je terug bij Mij te hebben. Het is belangrijk om nu dicht bij Mij te blijven, Mijn dochter. De tijd dringt en je hebt veel werk te doen.

Boodschap: Tijdens de Waarschuwing zullen diegenen, die zich in Mijn ogen verlost hebben, de pijn van het vagevuur niet ondergaan

donderdag 24 mei 2012

Wanneer de tijd van de Waarschuwing aanbreekt, Mijn zeer geliefde dochter, zullen een aantal tekenen getoond worden.

Boodschap: God de Vader: Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus Christus

woensdag 23 mei 2012

Mijn liefste dochter, vertel al Mijn kinderen over de liefde en de bescherming die Ik bied aan diegenen die op Mij een beroep doen.

Boodschap: Mijn Boek der Waarheid zal zich, als een vuur, snel verspreiden over de hele wereld

dinsdag 22 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de volgende fase in deze heilige missie staat op het punt zich te ontvouwen.

Boodschap: Het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij

maandag 21 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie