Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De voorbereidingen op Mijn Tweede Komst zijn volop aan de gang

Ontvangen op vrijdag 11 mei 2012

20.38 u

Mijn zeer geliefde dochter, de voorbereidingen op Mijn Tweede Komst zijn volop aan de gang.

Door de gebeden van Mijn geliefde volgelingen en uitverkoren zielen, kunnen en zullen thans veel meer mensen in de wereld gered worden.

Zo veel meer dan er geweest zouden zijn als er geen offers waren van diegenen die Mij nabij zijn.

Ik hunker ernaar om jullie allemaal naar het Nieuw Tijdperk van Vrede, het Nieuw Paradijs op aarde, te brengen.

Als die halsstarrige zielen, die Mijn oproep van barmhartigheid weigeren en die zich in Mijn ogen moeten verlossen, maar zouden luisteren.

Veel gelovigen zijn lauw en niet geschikt om Mijn Nieuw Koninkrijk te betreden. Hun gesloten en versteende harten wijzen Mij nu af, terwijl Ik spreek.

Zij betonen Mij lippendienst in de kerk maar beweren toch Mij na te volgen.

Nu Ik Mijn hand van barmhartigheid uitstrek en hen toesteek, om hun hand in de Mijne te nemen, duwen zij Mij weg.

Zo wantrouwend, zo weinig echte kennis bezittend over de manier waarop Ik Mij vanuit de Hemel met de wereld in verbinding stel, beweren zij te geloven in Mijn Goddelijkheid.

Toch laten zij het na te aanvaarden dat Ik de macht heb om doorheen Goddelijke Openbaringen tot de wereld te spreken.

Zij missen de kans om de extra genaden te bemachtigen die Ik hen verlang te geven om hen dichter bij Mijn Heilig Hart te brengen.

Het is een beetje zoals een dorp dat lijdt onder een hongersnood, zonder iets te eten, terwijl zij langzaam verhongeren.

Nochtans sta Ik naast hen en kan hen al het levensonderhoud en voedsel bieden om hen staande te houden voor het Eeuwig Leven. Maar zij kunnen Mij niet zien.

Velen willen Mij niet zien, want zij betwijfelen dat Ik nu met hen zou kunnen spreken.

Jullie, Mijn volgelingen, moeten Mij helpen om diegenen in de wereld – die geen geloof of belangstelling hebben in een wereld buiten deze – te redden, om hen te beschermen.

Spoedig zullen zij beseffen dat zij een ziel hebben. Dat zal het moment zijn waarop Ik aan jullie allen vraag om Mijn woord te verkondigen zodat de hele mensheid in Mijn Nieuw Paradijs kan wonen.

A.u.b. verspreid Mijn woord, Mijn gebeden, Mijn boodschappen en Mijn waarschuwingen onder alle zielen, vooral onder diegenen die geen vertrouwen, geloof of kennis hebben aangaande Mijn belofte om weer te keren, om de levenden en de doden te oordelen.

Zij hebben niet veel tijd meer dus verzoek Ik jullie dringend om voor hun ziel te bidden.

Jullie Jezus

Boodschap: H. Maagd Maria: Juni, de maand van de kruistocht om bekering

donderdag 31 mei 2012

Mijn kind, alles wordt in het werk gesteld, door Satan en die zielen die hij besmet heeft, om het allerheiligste Woord van Mijn Zoon te ondermijnen.

Boodschap: Mijn doodsstrijd in de Hof wordt nogmaals herbeleefd en Ik lig dubbelgevouwen door de pijn van het lijden

woensdag 30 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de kwelling jou aangedaan door diegenen met een gebrek aan ware nederigheid, maar die beweren in Mijn naam te spreken, zal nu heviger worden.

Boodschap: Gebeden kunnen de gruwelijkheden, die gepland worden om aan te zetten tot het gebruik van kernbommen, afwenden

dinsdag 29 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profeten, Mijn boodschappers en al de ware zieners in deze wereld verenigen zich in de geest om in deze tijd Mijn heilig woord te verkondigen.

Boodschap: Weet dat de 1000 jaar waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring, precies dat betekent

maandag 28 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mens de Leer, opgenomen in de Heilige Bijbel, in twijfel trekt, is dat de normale menselijke natuur.

Boodschap: Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen

zondag 27 mei 2012

Zoveel van Mijn volgelingen vragen zich af waarom veel van deze profetieƫn angst in hun hart veroorzaken.

Boodschap: Zij zijn van plan om Paus Benedictus op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen

zaterdag 26 mei 2012

Ik ben opgetogen je terug bij Mij te hebben. Het is belangrijk om nu dicht bij Mij te blijven, Mijn dochter. De tijd dringt en je hebt veel werk te doen.

Boodschap: Tijdens de Waarschuwing zullen diegenen, die zich in Mijn ogen verlost hebben, de pijn van het vagevuur niet ondergaan

donderdag 24 mei 2012

Wanneer de tijd van de Waarschuwing aanbreekt, Mijn zeer geliefde dochter, zullen een aantal tekenen getoond worden.

Boodschap: God de Vader: Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus Christus

woensdag 23 mei 2012

Mijn liefste dochter, vertel al Mijn kinderen over de liefde en de bescherming die Ik bied aan diegenen die op Mij een beroep doen.

Boodschap: Mijn Boek der Waarheid zal zich, als een vuur, snel verspreiden over de hele wereld

dinsdag 22 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de volgende fase in deze heilige missie staat op het punt zich te ontvouwen.

Boodschap: Het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij

maandag 21 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie