Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ze bewijzen lippendienst aan wat Mijn Tweede Komst inhoudt

Ontvangen op woensdag 12 februari 2014

23.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe lang dacht de mens dat Ik zou wachten voordat Ik voorafgaand aan Mijn Tweede Komst Mij opnieuw met hem in verbinding zou stellen? Dacht hij dat Ik dit het jaar ervoor zou doen? De maand ervoor? Of meende hij dat Ik hem helemaal niet zou waarschuwen?

Voorafgaand aan Mijn geboorte werd de wereld een Messias beloofd. Mijn Vader sprak door de profeten waardoor de mensheid hoop zou krijgen, wijsheid en de genade om het Woord van God aan te nemen zodat zij klaar zouden zijn voor Mijn komst. Luisterden zij? Velen deden dat wel en bereidden zich voor op Mijn tijd. Helaas waren zij toen Ik geboren werd niet klaar. Daarop gaf Johannes de Doper hun het Woord en waarschuwde hen zich voor te bereiden. Stonden zij paraat? Neen, want ze geloofden hem niet. En toch werden allen gered want door Mijn kruisdood, veroorzaakt door hun afwijzing van Mij, kocht Ik hen vrij in de ogen van Mijn Vader.

Zovelen vochten toen tegen Mijn missie en toch volgden zovelen Mij. Nu wordt de wereld opnieuw voorbereid omwille van de liefde van Mijn Vader voor al Zijn kinderen. Ditmaal zal het moeilijker zijn. Want niettegenstaande al hun kennis over Mij, weigeren ze nog altijd aan te nemen dat God aan het ingrijpen en hen door Zijn profeet aan het voorbereiden is. Hoe verder zij zich van God verwijderen, hoe minder zij van Mijn belofte afweten. Ze bewijzen lippendienst aan wat Mijn Tweede Komst inhoudt, want velen van hen weten echt helemaal niets daarover.

Ditmaal zal hun weinig keus gelaten worden dan de tekenen te zien waarvan zij zullen moeten getuigen, want Ik zal alles aan het licht brengen. Wanneer Ik zeg dat iets zal plaatsvinden en dat dan ook gebeurt, zullen ze nog steeds ontkennen dat die profetie kwam van de woorden die door Mijn lippen uitgesproken werden. Wanneer zij de aarde zien omkeren, beven en dat er andere straffen over hen uitgestort worden, zullen zij nog altijd aanvoeren dat daar een wetenschappelijke reden voor bestaat.

Wanneer de grote geloofsafval de wereld overspoelt en het Christendom verplettert ten gunste van het heidendom, zal men dan zeggen dat dit een goede zaak is? Het antwoord daarop is: ja. Aangezien dus Mijn Tegenwoordigheid door zovelen minder vereerd wordt, welke kans heeft de wereld dan tegen Satan? Dat is de reden waarom Mijn Vader jullie nu voorbereidt, want bij de voorbereiding van Zijn kinderen op Zijn grootse barmhartigheid geeft Hij nooit op.

De voorbereiding van de mensheid zal verdergaan en de Waarheid zal aan de wereld gegeven worden om de mens te behoeden voor de uiteindelijke ondergang. Mijn tijd komt dichtbij en de hele mensheid moet de nodige tijd reserveren om hun ziel voor te bereiden. Er mag geen tijd verspild worden wanneer jullie je erop voorbereiden Mij te verwelkomen. Jullie mogen het aan een profeet van God gegeven Woord nooit van de hand wijzen. Als jullie dat wel doen, geven jullie Mij, jullie Jezus, een klap in het gezicht.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus 

Boodschap: De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

vrijdag 28 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

donderdag 27 februari 2014

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.

Boodschap: God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

woensdag 26 februari 2014

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. 

Boodschap: De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

dinsdag 25 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Boodschap: Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

maandag 24 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. 

Boodschap: Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

zondag 23 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

zondag 23 februari 2014

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Boodschap: Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

zaterdag 22 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt. 

Boodschap: Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

vrijdag 21 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. 

Boodschap: Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

donderdag 20 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie