Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

Ontvangen op donderdag 27 februari 2014

14.48 u

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel. Alles wordt door de Boze in het werk gesteld om in die gegeven omstandigheden het Woord van God tot zwijgen te brengen. Hij, Satan, zal al het mogelijke doen om de mensen op te stoken tegen alles wat de zielen van de mensheid zal redden.

Hij zal haat verspreiden totdat de zielen, die van zijn haat doordrongen zijn, bereidwillige vertegenwoordigers van hem zullen worden tot ze niet meer in de hand hebben wat ze doen. Vervuld van zijn verontwaardiging zullen zij in hun hart onmogelijk liefde kunnen opbrengen voor diegenen van wie zij geloven dat het hun vijanden zijn. Vervolgens zullen zij zichzelf beginnen te haten en hoe meer zij tegen God zondigen, hoe meer zij vervuld zullen worden van een vreselijke smart. Wanneer dit soort haat de ziel overvalt, zal zij uiteindelijk niet meer in staat zijn zich van Satan te bevrijden. Voor dergelijke zielen is er veel gebed nodig. Als een ziel tegen Gods Woord lastert, zal zij met een strijd tegen het Beest geconfronteerd worden, zo hevig, dat dit het haar onmogelijk zal maken om zich van zijn macht te ontdoen. Hun smaad tegen God zal hun vervloeking worden, en in dat stadium kan er niets voor hen gedaan worden.

Zielen die van haat doordrongen zijn, spreken niet het Woord van God, want dat kan niet. Haat zal nooit uit de mond stromen van diegenen die God werkelijk beminnen. Jullie mogen de macht van Satan nooit onderschatten, want hij kan iedere ziel in de val laten lopen, hoe goed ze ook zijn. Aanvankelijk zal hij, de Boze, zeer overtuigend zijn wanneer hij het slachtoffer volstopt met zijn leugens. Hij zal zelfs een spiritueel gevoel creëren dat Ik het ben, de Moeder van God, die met de ziel communiceert. Hij zal gebruikmaken van de liefde van de ziel voor God om haar een gevoel van verontwaardiging in te prenten tegen dat waarvan de ziel meent dat het een slechte daad, werk of woord is. Hij lokt de zielen in de val die soms trouwe dienaren van God kunnen zijn. Maar eenmaal een ziel toelaat dat de Boze haar vervult met enige vorm van haat, zal hij of zij het onmogelijk vinden van hem los te raken. Alleen gebed en grote daden van boete en nederigheid kunnen hem dan nog verjagen. Na een tijdje, wanneer de boosheid, onbehagen, vrees en een compleet gebrek aan vrede de ziel overnemen, zal de ziel weten dat er iets aan de hand is. De Boze zal niet rusten tot de ziel zich tenslotte tegen God keert en tegen Hem lastert.

Kinderen, jullie mogen de strijd niet aanbinden met diegenen die twijfel in jullie ziel zaaien over de volmaaktheid van God. Wanneer jullie je inlaten met diegenen die God vervloeken, zullen jullie besmet raken. Wanneer jullie dat doen, zullen jullie ook vervuld worden van een haat die jullie nooit eerder gevoeld zullen hebben. Jullie zullen dan grote bijstand en tussenkomst nodig hebben voordat jullie waardig gemaakt kunnen worden om weer in de tegenwoordigheid van God te staan.

Negeer elke vorm van haat, want die kan nooit van God komen! Er is maar één bron waaruit haat zich ontwikkelt en dat is Satan. Bind de strijd aan met Satan en diegenen wier hart hij vervult van haat, en dan zal dit gif naar jullie ziel overlopen! Negeer deze situatie! Zwijg! Bid voor die zielen die anderen haten! Jullie moeten Mijn heilige Rozenkrans bidden ter bescherming tegen deze bekoring.

Ik waarschuw jullie voor deze dingen omdat de macht van Satan momenteel zo sterk is, omdat hij de ziel tracht te stelen van al die mensen over de hele wereld die in Mijn Zoon, Jezus Christus, geloven en van diegenen die Mij, Zijn geliefde Moeder, trouw zijn. Sla alsjeblieft acht op Mij, in deze tijd, door dit gebed te bidden om jullie tegen haat te beschermen!

Kruistochtgebed (138) ‘Bescherming tegen haat’

O Moeder van de Verlossing,
bescherm mij tegen elke vorm van haat.
Help mij te zwijgen wanneer ik met haat geconfronteerd word.
Houd mij sterk in mijn trouw aan Jezus Christus
wanneer ik op mijn zwakst ben.
Verzegel mijn lippen.
Help mij om diegenen de rug toe te keren
die met mij de strijd aanbinden
met woorden die de Leer van Uw Zoon loochenen,
of die mij vanwege mijn geloof beschimpen.
Bid voor deze zielen, lieve Moeder,
zodat zij aan Satan zullen verzaken
en in hun ziel de vrede van Uw liefde
en het gezag van de Heilige Geest zullen voelen. Amen.

Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Daartussen is er niets. Geen tussenweg. Jullie zijn of voor Mijn Zoon of tegen Hem.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

vrijdag 28 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Boodschap: God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

woensdag 26 februari 2014

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. 

Boodschap: De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

dinsdag 25 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Boodschap: Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

maandag 24 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. 

Boodschap: Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

zondag 23 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

zondag 23 februari 2014

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Boodschap: Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

zaterdag 22 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt. 

Boodschap: Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

vrijdag 21 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. 

Boodschap: Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

donderdag 20 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

Boodschap: Wanneer Ik kom om te oordelen, zal de wereld beven

dinsdag 18 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl deze strijd om zielen heviger wordt, zullen veel mensen in eerste instantie aan Mijn bestaan beginnen te twijfelen alvorens Mij compleet te verwerpen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie