Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

Ontvangen op vrijdag 28 februari 2014

21.42 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Er zullen jullie grote gunsten verleend worden, grote genaden en het vermogen om de getrouwen, de zwakken en diegenen die in een dorre woestijn de weg kwijtraken, te leiden. Jullie zullen de ware geest worden, de enige overgebleven Rest van de Geest van de Heer in een kerk die van Mijn Heilige Tegenwoordigheid beroofd zal zijn. Mijn aanwezigheid zal alleen maar gevestigd zijn in diegenen aan wie de autoriteit gegeven zal worden om het Woord van God te dicteren en dorstige zielen naar de Fontein des Levens te voeren.

Wanneer de valse boodschappers, die zeggen dat zij woorden en richtlijnen van de Hemel ontvangen, weldra opstaan, zullen zij als prinsen worden op de troon die spoedig in de nieuwe tempel van gruwel onthuld zal worden. Dit nieuw regeercentrum zal getooid worden met zijn eigen toegewijde dienaren, waarzeggers en diegenen die doordrongen zijn van de geest van duisternis – en die allemaal voor de Antichrist zullen kruipen.

De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden. Er zal geen greintje pure liefde in hun hart overblijven – maar weet dit. Wanneer jullie je rechterarm van God afsnijden, zullen jullie met je linkerhand het Beest de hand schudden, die jullie naar zich toe zal halen en jullie met zijn slechte greep zal overweldigen. Wanneer jullie je ziel openstellen voor de Boze, zal hij deze binnendringen en zal hij jullie nooit een moment rust gunnen. Jullie zullen hem door jullie vrije wil proberen te bestrijden, maar jullie zullen niet sterk genoeg zijn.

Om hun de Waarheid te brengen zal Mijn Rest, onbevreesd en getekend met het Licht van Mijn Aanschijn, vooruitgaan terwijl ze er miljoenen verzamelen vanuit de vier hoeken der aarde. Zij zullen de Evangeliën prediken, Mijn Woord verkondigen en nooit van de Waarheid afwijken. Zij zullen veracht worden, bespot, vervolgd, verraden – zelfs door diegenen die het dichts bij hen staan – en toch zullen zij hun ogen nooit van Mij afhouden.

De wereld zal de Waarheid niet toejuichen wanneer die geïndoctrineerd werd door valse vroomheid en de voldoening die ze zal voelen, doordat, in dat stadium, de zonde in al zijn vormen geloochend zal worden.

In elke oorlog kan er maar één overwinnaar zijn. Wanneer de mens tegen God strijdt, zal hij altijd falen. Wanneer hij partij kiest voor de Bedrieger, zal hij verstoten worden en nooit het Licht van Mijn Aanschijn zien.

Bid, Mijn geliefde Rest, voor diegenen die door de Antichrist om de tuin geleid zullen worden. Ik verlang dat die zielen onder Mijn bescherming gebracht worden. Ze zullen Mij niet opzoeken, maar door jullie gebeden zal Mijn Vader tussenbeide komen zodat ze onder Mijn grootse barmhartigheid kunnen komen.

Jullie Jezus

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

donderdag 27 februari 2014

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.

Boodschap: God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

woensdag 26 februari 2014

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. 

Boodschap: De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

dinsdag 25 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Boodschap: Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

maandag 24 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. 

Boodschap: Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

zondag 23 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

zondag 23 februari 2014

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Boodschap: Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

zaterdag 22 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt. 

Boodschap: Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

vrijdag 21 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. 

Boodschap: Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

donderdag 20 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

Boodschap: Wanneer Ik kom om te oordelen, zal de wereld beven

dinsdag 18 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl deze strijd om zielen heviger wordt, zullen veel mensen in eerste instantie aan Mijn bestaan beginnen te twijfelen alvorens Mij compleet te verwerpen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie