Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

Ontvangen op zaterdag 22 februari 2014

18.35 u

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt.

Elk schepsel in de Hemel, op aarde en onder de aarde zal knielen voor de Heer – allen, zonder uitzondering. Maar de mens, zwak en gevallen, schenkt God geen eer – zelfs de vroomste en heiligste niet – wanneer hij er niet in slaagt om zich voor God door Mij, Zijn enige Zoon, Jezus Christus, volledig over te geven. Zolang in de wereld de geest van het kwaad bestaat, is de mens niet waardig om voor Mij te staan. Jullie kunnen niet voor Mij knielen wanneer jullie vol eigendunk zijn. Ik kan jullie niet verhoren wanneer jullie, als de tirannen die jullie worden wanneer Satan jullie geest volstopt met zonden van de zinnen, Mij buitensluiten. Alleen diegenen die zuiver voor Mij komen, na met Mij verzoend te zijn, kunnen echt met Mij verenigd worden.

Wanneer jullie als koningen rondwaren en, gezeten op aardse tronen, anderen dicteren, kunnen jullie nooit dienaren van Mij zijn. Wanneer jullie Mij werkelijk dienen, om het even wat jullie taak is, zullen jullie steeds de Waarheid spreken. Jullie zullen steevast weten dat wanneer jullie Mijn ware Woord verkondigen, dit altijd een golf van kritiek over jullie zal afroepen. Weldra zal het ware Woord niet langer gesproken worden door diegenen die Mijn Kerk infiltreren in de hoogste rangen en die doen alsof ze Mij beminnen maar die Mij in werkelijkheid verafschuwen. Jullie, de getrouwen, zullen dan veel moed nodig hebben om in Mij en met Mij te kunnen blijven.

Hoevelen van jullie zullen die moed bezitten? Hoevelen van jullie zullen in staat zijn de vervolging te verdragen die tot stand zal komen wanneer jullie de Waarheid verkondigen? Het is zo dat Ik jullie, met een bezwaard Hart, moet meedelen dat velen van jullie, die nu zeggen dat jullie van Mij houden, Mij zullen verraden – net zoals Judas dat deed. Want wanneer Mijn heilig Woord veranderd wordt, waardoor het een leeg en vruchteloos werktuig wordt, zullen velen van jullie die valse leer aannemen. Zovelen van jullie zullen deze missie verwerpen en Mijn Beker van Heil de rug toekeren.

Jullie moeten dit kruistochtgebed bidden om jullie te helpen aan Mijn Woord trouw te blijven.

Kruistochtgebed (136) ‘Om Uw Woord te bewaren’

Liefste Jezus, help mij naar Uw Woord te luisteren.
Vanuit Uw Woord te leven.
Uw Woord te spreken.
Uw Woord mee te delen.
Schenk mij de kracht om de Waarheid te handhaven,
zelfs wanneer ik daarvoor vervolgd word.
Help mij Uw Woord levend te houden
wanneer het door Uw vijanden overstemd wordt.
Laat mij Uw moed voelen wanneer ik terneergeslagen ben.
Vervul mij met Uw sterkte wanneer ik zwak ben.
Schenk mij de genade om waardig te blijven
wanneer de poorten van de hel mij overweldigen
omdat ik aan Uw Allerheiligste Wil trouw blijf. Amen.

Elke demon van de hel vervloekt deze missie, Mijn laatste op aarde. Het zal een groot incasseringsvermogen, enorme moed en een diepe liefde voor Mij, jullie Jezus, vergen om Mij trouw te blijven. De zwaksten zullen eerst vallen. Daarna zullen de lauwen volgen en slechts diegenen die zuiver van hart en onbevreesd blijven, zullen dan standhouden.

Jullie Jezus 

Boodschap: De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

vrijdag 28 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

donderdag 27 februari 2014

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.

Boodschap: God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

woensdag 26 februari 2014

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. 

Boodschap: De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

dinsdag 25 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Boodschap: Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

maandag 24 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. 

Boodschap: Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

zondag 23 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

zondag 23 februari 2014

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Boodschap: Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

vrijdag 21 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. 

Boodschap: Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

donderdag 20 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

Boodschap: Wanneer Ik kom om te oordelen, zal de wereld beven

dinsdag 18 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl deze strijd om zielen heviger wordt, zullen veel mensen in eerste instantie aan Mijn bestaan beginnen te twijfelen alvorens Mij compleet te verwerpen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie