Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

Ontvangen op zondag 23 februari 2014

16.03 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan. Door Mijn Vader werd aan de mens de gave van de vrije wil verleend en, als zodanig, is hij vrij om alle keuzes te maken die hij maar wenst in het leven en zal God zich nooit met dit geschenk van de Hemel bemoeien. Voor diegenen die Mij volkomen willen dienen, met de bedoeling Mij te helpen de ziel van anderen te redden, en die Mij de gave van hun vrije wil schenken, zal dit een zeer moeilijke tocht worden.

Wanneer jullie Mij jullie vrije wil schenken, om te doen wat nodig is bij de redding van zielen, zal het lijden dat jullie ondergaan erg hard zijn. Aangezien jullie wil jullie dan niet langer toebehoort en de menselijke natuur is wat het is, betekent dit dat er een strijd zal ontstaan tussen de vrije wil van de mens en de Wil van God. Veel mensen, die van Mij houden en die de Wil van God in hun leven willen uitvoeren, zullen altijd worstelen. Om te voldoen aan de Wil van God, moet de ziel alle gevoel van trots en de behoefte om zijn eigen persoonlijke verlangens te bevredigen laten varen. Jullie kunnen God maar werkelijk dienen als jullie volkomen op Hem vertrouwen en Hem al jullie beproevingen en tegenspoed aanbieden voor het welzijn van allen.

Wanneer goedmenende mensen God dienen en hun leven proberen te leiden zoals Hij onderrichtte, in ongenade vallen, voelen ze schaamte. Erg beschaamd God geschuwd en Hem door zelfzucht, gevoelens van eigenwaarde of arrogantie teleurgesteld te hebben, verbergen ze hun gelaat dan voor het Licht van God. Verlicht door de Waarheid kunnen deze zielen, plotseling en zonder waarschuwing, beginnen te twijfelen aan hun geloof. De ene minuut beminnen zij God met heel hun hart en vertrouwen zich helemaal toe aan Zijn zorg, en de volgende minuut sluiten ze zich af voor de Bron van Licht. Het is dan dat de persoon, het menselijk verstand gebruikend, God dicteert wat hij bereid is te doen om God te dienen en dat zal meestal op zijn eigen voorwaarden zijn. Ja, de ziel kan dan tegen God zeggen: “Ik zal U dienen, maar op voorwaarde dat U mij deze of gene gunst verleent.” Weten jullie dan niet dat jullie geen twee meesters kunnen dienen, want er is maar één God en Hij voert het bevel. God is meester over al wat is en zal zijn. De mens is daar om God te dienen, maar God zal alles doen wat Hij kan om Zijn kinderen troost te schenken.

Wanneer jullie merken dat jullie aan God gaan twijfelen of vertrouwen beginnen te verliezen in Zijn liefde of Zijn belofte, dan moeten jullie dit kruistochtgebed, het zogeheten gebed van herstel, bidden.

Kruistochtgebed (137) ‘Gebed van herstel’

O Almachtige God, O Allerhoogste God,
aanschouw mij, Uw nederige dienaar,
met liefde en medelijden in Uw Hart.
Breng mij terug in Uw licht.
 
Trek mij terug op in Uw gunst.
Vervul mij met de genade
zodat ik mij in nederige dienstbaarheid
en in overeenstemming met Uw Allerheiligste Wil
aan U kan aanbieden.
 
Verlos mij van de zonde van hoogmoed
en van alles wat U beledigt
en help mij om met een diep en blijvend verlangen
U te dienen al mijn dagen,
voor eeuwig en altijd. Amen.

Denk er alsjeblieft aan dat het zeer gemakkelijk is om God de rug toe te keren en er maar één persoon nodig is om twijfel in jullie ziel te zaaien over de goedheid van God en Zijn grote barmhartigheid voor al Zijn kinderen.

Het vergt veel moed en een grote veerkracht om aan het Woord van God trouw te blijven, maar jullie zullen dat niet op jullie eentje kunnen, zonder te vragen om de genaden Hem goed te dienen.

Jullie Jezus

Boodschap: De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

vrijdag 28 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

donderdag 27 februari 2014

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.

Boodschap: God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

woensdag 26 februari 2014

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. 

Boodschap: De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

dinsdag 25 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Boodschap: Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

maandag 24 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. 

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

zondag 23 februari 2014

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Boodschap: Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

zaterdag 22 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt. 

Boodschap: Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

vrijdag 21 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. 

Boodschap: Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

donderdag 20 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

Boodschap: Wanneer Ik kom om te oordelen, zal de wereld beven

dinsdag 18 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl deze strijd om zielen heviger wordt, zullen veel mensen in eerste instantie aan Mijn bestaan beginnen te twijfelen alvorens Mij compleet te verwerpen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie