Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

Ontvangen op woensdag 26 februari 2014

16.26 u

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. Te midden van de beproevingen, het verdriet, de wreedheid, de verdorvenheid en inderdaad, de vreugde en vrede, voer Ik over alles het bevel.

De tijd is rijp om de zuivering aan te scherpen, maar uit deze tijden zal niets dan alleen maar goeds voortkomen. Bezie deze tijden als een ziek kind dat bedlegerig is, getroffen door een ziekte die het zwak maakt, krachteloos, met een gebrek aan energie, voedingsstoffen en met zeer hoge koorts. Het zal niet herstellen tot de koorts verdwenen is, en toch is het de koorts die het van de ziekte afhelpt.

De zuivering van de mens werd voorzegd en Ik sta het toe zodat Ik de mensheid van de ziekte kan afhelpen die het hart en de ziel geselt van diegenen die Mij niet echt kennen. De verdeeldheden in de wereld zullen toenemen voordat ze ten slotte uitgeput zijn. Oorlogen, die uitgebarsten zijn en vernieling aangericht hebben, zullen verdwijnen en er zal vrede heersen. De geloofsafval zal veel zielen omhullen, maar daarna zullen de meeste van Mijn kinderen de Waarheid inzien en naar Mij toe komen rennen door de liefde die zij voor Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, zullen ervaren.

Mijn schepping zal volmaakt worden zodra Satan en elke demon die de aarde teistert, verbannen zijn. Het Licht zal helderder worden, de volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden en de mensheid zal in Mij één worden.

Mijn belofte om jullie terug naar het Paradijs te brengen, dat Ik voor eenieder van jullie schiep nog voordat jullie voor het eerste ademhaalden, staat op het punt beleefd te worden. Ieder van jullie heeft dit geboorterecht gekregen. Bereid jullie voor! Jullie zullen in Mijn Paradijs getrokken worden door de liefde die Ik in jullie hart zal aanbrengen, en door de genaden die jullie in jullie ziel verleend zullen worden. Niet één ziel onder jullie zal kunnen zeggen dat Ik jullie niet elke mogelijke kans, elk mogelijk teken, elk mogelijk uitstel gegeven heb. Bid dat jullie de welwillendheid zullen bezitten om het heerlijk leven van een wereld zonder einde, dat Ik voor jullie klaar heb, aan te nemen!

Jullie geliefde Vader

God de Allerhoogste

Boodschap: De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

vrijdag 28 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

donderdag 27 februari 2014

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.

Boodschap: De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

dinsdag 25 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Boodschap: Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

maandag 24 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. 

Boodschap: Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

zondag 23 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

zondag 23 februari 2014

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Boodschap: Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

zaterdag 22 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt. 

Boodschap: Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

vrijdag 21 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. 

Boodschap: Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

donderdag 20 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

Boodschap: Wanneer Ik kom om te oordelen, zal de wereld beven

dinsdag 18 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl deze strijd om zielen heviger wordt, zullen veel mensen in eerste instantie aan Mijn bestaan beginnen te twijfelen alvorens Mij compleet te verwerpen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie