Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

Ontvangen op vrijdag 21 februari 2014

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. In tijden van groot fysiek lijden zullen de stukjes kracht in hem uitgesprokener worden. Doorgaans zal in de zwakkeren, de hongerigen, de fysiek getroffenen, de vervolgden en diegenen die lijden door toedoen van fanaten een grote kracht aangetroffen worden. Het zijn de zwaksten onder jullie die het sterkst zullen worden, en diegenen die denken dat ze het sterkst zijn, zullen de zwaksten worden.

Ik Ben de zwakkeren, de zachtmoedigen, de nederigen en de rechtvaardigen aan het scheiden van diegenen die zich verheffen en die lippendienst bewijzen aan Mijn onderrichtingen, maar die anderen in hun hart vervloeken. Ik Ben nu het kaf van het koren aan het scheiden, en daardoor zal het geloof van ieder mens op de proef gesteld worden tot hij of zij tot op de rand gebracht wordt. Ik reken daaronder al diegenen die niet in God geloven, diegenen die de ware God verwerpen en diegenen die hun hart aan Mijn vijand – de Boze – overgeleverd hebben. Iedere ziel zal voor Mijn aangezicht dezelfde status krijgen, en aan diegenen die Mij op dit moment niet in de armen sluiten, zal elke mogelijke genade geschonken worden.

De wereld zal getoetst worden op de staat van de liefde die iedere persoon heeft voor de anderen, wat een getrouwe weergave en maat van hun liefde voor God is. Jullie tijd is beperkt en om jullie in staat te stellen deze boetetocht te doorstaan, moeten jullie aannemen dat Gods profeten gewoon Zijn Wil kenbaar maken, alleen maar opdat jullie naar lichaam en naar geest de Zijnen zullen worden. Verzet jullie niet tegen Gods hand! Verheug jullie, want de beproevingen, die door Mijn Vader toegelaten worden, zullen een grote eenwording van Zijn Twee Getuigen op aarde – de Christenen en de Joden – bewerkstelligen, en uit deze twee zal een grote bekering voortkomen. Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets. Door wat zij te verduren zullen krijgen, zal er veel bekering volgen en zullen miljarden mensen Gods heerlijkheid zien met een heldere geest, waardoor geen enkele verwarring hun vreugde zal bederven wanneer zij eindelijk de Waarheid inzien.

Het moment waarop men door zal hebben wat de Waarheid is, met inbegrip van het goede en het slechte, is dichtbij. En dan zal niets jullie nog pijn berokkenen. Er zal geen scheiding van God meer zijn. De liefde zal uiteindelijk alles overwinnen. De liefde is God en Zijn heerschappij duurt tot in eeuwigheid. Er zal geen haat meer bestaan, want die zal uitgestorven zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

vrijdag 28 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

donderdag 27 februari 2014

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.

Boodschap: God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

woensdag 26 februari 2014

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. 

Boodschap: De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

dinsdag 25 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Boodschap: Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

maandag 24 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. 

Boodschap: Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

zondag 23 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

zondag 23 februari 2014

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Boodschap: Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

zaterdag 22 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt. 

Boodschap: Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

donderdag 20 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

Boodschap: Wanneer Ik kom om te oordelen, zal de wereld beven

dinsdag 18 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl deze strijd om zielen heviger wordt, zullen veel mensen in eerste instantie aan Mijn bestaan beginnen te twijfelen alvorens Mij compleet te verwerpen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie