Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

Ontvangen op maandag 24 februari 2014

16.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. Het zijn degenen die de grootste geloofsafval bekokstoven, vanuit de gelederen van Mijn eigen Kerk op aarde, die de allergevaarlijksten zijn.

Niet iedereen die gekleed gaat als Mijn dienaren, zijn van Mij, maar weet dit. Mijn uur is dichtbij en net voor Mijn Tweede Komst zal de plaag van de geloofsafval Mijn Kerk op aarde overvallen en verslinden. Net zoals die wolven in schaapskleren de wereld wijsmaken dat het Huis van God elk geloof accepteert – met inbegrip van diegenen die Mij, Jezus Christus, loochenen – zullen zij jullie ervan overtuigen dat deze gruwel de grootste evangelisatie zal zijn die de wereld ooit gezien zal hebben. En daardoor zullen ze zich de toorn van God op de hals halen. Terwijl de wereld en al haar religies in deze nieuwe, valse kerk gezogen zullen worden, zal voor hen de weg bereid worden om vol trots de mens der wetteloosheid klaar te stomen.

Terwijl diegenen van jullie die op Mijn waarschuwing bedacht blijven en diegenen die opstandig trouw vasthouden aan Mijn Woord lijden, zal Ik jullie ook de kracht schenken om deze verdrietige gebeurtenis te doorstaan. Die bedriegers, die het klaargespeeld zullen hebben Mijn Kerk binnen te dringen, zullen velen misleid hebben en zij zullen ermee doorgaan miljoenen te misleiden, waaronder alle christelijke gelovigen evenals diegenen die Mij helemaal niet eren. Al deze misleiders zullen ketterij verspreiden, en na verloop van tijd zullen zij één religie voor de wereld oprichten. Geen enkel ander geloof, anders dan de nieuwe, valse leer – de leer van de hel – zal getolereerd worden. Christenen en Joden zullen de twee geloven zijn waaruit de Rest gevormd zal worden.

Wanneer Mijn profetieën jullie tranen in de ogen bezorgen, weet dan dat doordat Ik jullie door deze missie met stalen zenuwen en een ijzersterke vastberadenheid zegen, jullie aan Mij, jullie Jezus, trouw zullen blijven.

Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden. Weersta elke bekoring om jullie van Mij af te keren en volhard te allen tijde hardnekkig in jullie liefde voor Mij! Mijn Restkerk zal gevormd worden, zowel buiten deze missie als daarbinnen. Diegenen van jullie die deze missie nu afwijzen maar die werkelijk van Mij houden, ook jullie zullen in Mijn Restleger op aarde getrokken worden. Op de dag dat dit gebeurt, zullen jullie ingezien hebben dat het Boek der Waarheid inderdaad een geschenk van de Hemel was om jullie bij jullie laatste tocht naar Mijn Koninkrijk en het eeuwig leven te helpen. Pas dan zullen jullie jubelen en onbevreesd zijn omdat jullie dan al het nodige vertrouwen zullen bezitten om God eer te brengen.

Jullie Jezus

Boodschap: De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

vrijdag 28 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

donderdag 27 februari 2014

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.

Boodschap: God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

woensdag 26 februari 2014

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. 

Boodschap: De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

dinsdag 25 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Boodschap: Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

zondag 23 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

zondag 23 februari 2014

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Boodschap: Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

zaterdag 22 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt. 

Boodschap: Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

vrijdag 21 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. 

Boodschap: Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

donderdag 20 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

Boodschap: Wanneer Ik kom om te oordelen, zal de wereld beven

dinsdag 18 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl deze strijd om zielen heviger wordt, zullen veel mensen in eerste instantie aan Mijn bestaan beginnen te twijfelen alvorens Mij compleet te verwerpen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie