Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Weten jullie dan niet dat, na het plaatsvinden van Mijn Tweede Komst, jullie ziel in eeuwigheid zal voortbestaan?

Ontvangen op maandag 10 februari 2014

15.43 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn tijd komt dichtbij en de Hemel is zich aan het voorbereiden op het grote banket wanneer de Hemel zich samenvoegt met de aarde om één te worden.

Er zijn veel voorbereidingen aan de gang, en Mijn geliefde Vader is van plan om diegenen die Hem niet kennen veel geschenken te brengen. Al de engelen en heiligen hebben hun krachten gebundeld om voor alle zielen te bidden in de hoop dat alle mensen, vooral diegenen die onwetend zijn van het bestaan van Hemel en hel, de Waarheid krijgen.

Wanneer zielen het Woord van God aangereikt wordt, verwelkomen zij dit niet altijd. In plaats daarvan schuwen zij het Woord terwijl het hun enige middel tot redding is. Waarom is de mens zo halsstarrig en erop uit enkel daarin te geloven wat hij wil, en slechts dat wat zijn eigen ego bevredigt? Waarom kan de mens de samenhang niet zien tussen de zonde in zijn leven en het gevoel van ontevredenheid dat hij gewaarwordt door zijn verzuim om te aanvaarden dat hij niets is? Het is maar vanwege de liefde van Mijn Vader voor de wereld en al Zijn kinderen dat de mens zoveel kansen gekregen heeft om ongeschonden te worden. Toch zou hij liever een half leven leiden waarin God slechts in bepaalde gevallen, en waar het hem goed uitkomt, een plaats toegekend wordt.

Ik, Jezus Christus, zal binnenkort de geest openen van diegenen die het Woord van God niet herkennen in deze boodschappen. Ik zal aan hun hart trekken en hen vervullen met een verlangen naar de Waarheid. Terwijl jullie volgepropt worden met valsheden, er jullie onwaarheden voorgehouden worden en jullie met leugens gevoed worden over de zonde en hoe die in Gods ogen gezien wordt, zal Ik er als een barrière staan om jullie te beschermen. Ik zal velen frustreren, want Ik geef niet op wanneer de mens de gave van de Heilige Geest negeert. Ik zal als een doorn in jullie vlees worden – als het prikken van alcohol wanneer deze op een open wond gegoten wordt. Zeer weinigen zullen het laten Mij te negeren, en niet allen zullen Mijn laatste geschenk van eeuwig heil aannemen.

Jammer genoeg zullen velen Mijn laatste oproep afwijzen en zullen in plaats daarvan het Beest volgen, en dat betekent dat zij voor de eeuwigheid verloren zullen raken. Weten jullie dan niet dat, na het plaatsvinden van Mijn Tweede Komst, jullie ziel in eeuwigheid zal voortbestaan?

Jullie moeten kiezen voor het eeuwig leven met Mij, of de eeuwige verdoemenis met de duivel. Daartussen zit niets. Iedere mens zal het pad kiezen dat zijn voorkeur geniet.

Jullie Jezus

Boodschap: De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

vrijdag 28 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

donderdag 27 februari 2014

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.

Boodschap: God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

woensdag 26 februari 2014

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. 

Boodschap: De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

dinsdag 25 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Boodschap: Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

maandag 24 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. 

Boodschap: Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

zondag 23 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

zondag 23 februari 2014

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Boodschap: Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

zaterdag 22 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt. 

Boodschap: Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

vrijdag 21 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. 

Boodschap: Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

donderdag 20 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie