Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wees te allen tijde voorbereid!

Ontvangen op maandag 1 augustus 2011

23.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, je bent nu eindelijk werkelijk met Mij in vereniging. Je zult nu zien waarom het dringend nodig is om de mensen te helpen hun ogen te openen, zodat zij zich kunnen bekeren om het Koninkrijk van Mijn Vader binnen te gaan.

Zoveel mensen drijven tegenwoordig de spot met Mij. Wanneer Mijn naam door gelovigen op eerbiedige wijze genoemd wordt, worden ook zij gehoond, bespot en uitgelachen. Verder zijn er anderen die boos worden wanneer zij in Mijn naam aangevochten worden. Er zijn er ook anderen die Mij niet alleen loochenen, maar die Mij bovendien haten. Nooit eerder waren er zoveel mensen in de wereld die het geloof de rug toegekeerd hebben.

Zoveel zielen kiezen ervoor om elke gedachte dat Ik of Mijn Eeuwige Vader besta, weg te wuiven. Zij denken dat het niet uitmaakt of ze nu wel of niet geloven, en dat dit in hun leven niet relevant is. Veel van diegenen die in hun geloof lauw zijn, zetten Mijn onderrichtingen waaraan zij louter lippen dienst bewijzen, achteloos van zich af. Zij menen dat zij later in hun leven nog genoeg tijd zullen hebben om de nodige tijd aan hun geloof te wijden. Dit geldt met name voor de jongere generatie die denken dat hun geloof niet iets is waar zij zich nu al druk over hoeven te maken. Zij geloven dat ze nog veel jaren voor zich hebben om Mij, hun geliefde Redder, en Mijn Eeuwige Vader te eren. Dat is de reden waarom oudere mensen in een later stadium van hun leven, wanneer zij over het hiernamaals beginnen na te denken, geneigd zijn om hun geloof opnieuw aan te wakkeren.

Wat de mens maar niet snapt, is dat men op elk moment, te allen tijde, op elke leeftijd van de geboorte tot hoge ouderdom, kan sterven. Het doet er niet toe. Men moet te allen tijde voorbereid zijn.

Ik smeek alle gelovigen te bidden om het onderscheidingsvermogen om overal de jongeren de dringende noodzaak bij te brengen hun ogen te openen voor de liefde die Ik en Mijn Eeuwige Vader voor elk van hen hebben. Help hen de ogen te openen voor de belofte van het Paradijs! Het is nu jullie plicht tegenover Mij zodat Ik Mijn jongere kinderen niet verlies aan de leugens die Satan vandaag de dag verspreidt in de wereld.

Help Mij al diegenen te redden, die menen dat er voor hen nog volop tijd is om aandacht te besteden aan hun ziel, als voorbereiding op het Nieuw Paradijs op aarde dat dichterbij komt en dat in een oogwenk werkelijkheid zal worden wanneer de meesten van jullie dat het minst verwachten.

Jullie geliefde Leraar en Redder

Jezus Christus

Boodschap: Mijn strijdmacht zal aanzwellen tot een groep van meer dan 20 miljoen

woensdag 31 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de liefde die Ik voor jou en Mijn volgelingen heb, welt in Mij op en bezorgt Mij zo’n vreugde. 

Boodschap: Kies mensen uit die je kent en kom voor Mijn Vaders troon om hen te redden!

dinsdag 30 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart krimpt ineen van verdriet als Ik naar Mijn dierbare kinderen kijk, die zich niet bewust zijn van wat er in het verschiet ligt.

Boodschap: God de Vader: Mijn hand zal met kracht neervallen op naties die abortus legaliseren

maandag 29 augustus 2011

Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik Ben de Alfa en de Omega, God de Allerhoogste. Ik wens Mijn kinderen wereldwijd deze boodschap te geven.

Boodschap: Veel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aanhoor Mijn allerheiligste Woord aangezien Ik de mensheid waarschuw voor de hoogdringendheid om Mijn Vader om de vergeving van hun zonden te smeken.

Boodschap: Diegenen die Mijn ware Woord - door zieners - verkondigen, zullen belachelijk gemaakt worden

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Satan en zijn demonen zijn nu aan het proberen om je te kwellen. Je moet dit feit erkennen en dan de rug toekeren. 

Boodschap: Boodschap aan de geestelijkheid – geef niet toe aan intimidatie door seculiere genootschappen!

zaterdag 27 augustus 2011

Mijn dochter, als toch maar meer priesters en leden van de Christelijke Kerk hun geest zouden openen en zouden aannemen dat Ik nu door deze boodschappen tot de wereld spreek, dan zou Mijn Hart lichter zijn.

Boodschap: Een aantal landen zal nu een klimatologische chaos meemaken. Mijn Vader is boos.

donderdag 25 augustus 2011

Mijn zeer geliefde, roep al Mijn gebedsstrijders op om voor de anderen te bidden. Dit omvat de niet-gelovigen en diegenen die verstrikt zijn in geweld en haat. 

Boodschap: De door deze profeet voorzegde profetieën ontvouwen zich nu

woensdag 24 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, elke natie ter wereld zal zich inspannen om Mijn aan jou gegeven boodschappen te lezen. 

Boodschap: Geen enkele zonde is zo ernstig dat deze niet vergeven kan worden

dinsdag 23 augustus 2011

Mijn dochter, je begint nu de waarheid over het lijden te begrijpen. Wanneer Ik aan uitverkoren zielen vraag om te lijden, lijden zij zoals Ik dat deed tijdens Mijn foltering bij Mijn kruisiging. 

Boodschap: Kwaad wordt als goed zijnde opgevoerd terwijl het goede als kwaad voorgesteld wordt

maandag 22 augustus 2011

Wanneer de mens vraagtekens plaatst bij zijn geloof, moet hij nadenken. Als hij in twijfel verkeert, dan moet hij Mij vragen om zijn ogen te openen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie