Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Kwaad wordt als goed zijnde opgevoerd terwijl het goede als kwaad voorgesteld wordt

Ontvangen op maandag 22 augustus 2011

20.10 u

Wanneer de mens vraagtekens plaatst bij zijn geloof, moet hij nadenken. Als hij in twijfel verkeert, dan moet hij Mij vragen om zijn ogen te openen. Als hij het moeilijk vind om te bidden, moet hij Mij vragen zijn mond te openen. Maar als hij niet naar de Waarheid wil luisteren, dan heeft hij de gebeden van anderen nodig.

Mijn kinderen, Ik Ben diep bezorgd over de manier waarop het kwaad als goed zijnde opgevoerd wordt, terwijl het goede als kwaad voorgesteld wordt. Alles in jullie wereld is omgekeerd. Diegenen onder jullie zonder een diepe devotie tot Mij, zullen van niets weten.

Op elk niveau van de regering, kerk en staat worden er nu in de wereld in jullie naam handelingen gepleegd en jullie zijn je daar niet van bewust.

Slechte wetten worden ingevoerd en aan de mensheid als in hun eigen belang voorgesteld. Dit omvat nieuwe regimes, de geneeskunde, de buitenlandse hulp, vaccinatie en het prediken van nieuwe religieuze en andere leerstellingen. Nooit is er zoveel verwarring onder Mijn kinderen geweest.

Alles wordt op het eerste gezicht als gereguleerd en geoorloofd beschouwd, en in zekere zin is dat zo. Maar de enige echte orde die bestaat, is er door toedoen van diegenen die verscholen in de welstand van hun verdorven wegen achter gesloten deuren de wereldgebeurtenissen controleren.

Laat jullie niet misleiden, kinderen! Jullie moeten je tot Mij wenden om hulp zodat de verdorven gebeurtenissen, gepland door heimelijke wereldmachten, afgezwakt kunnen worden. De enige weg naar echte vrijheid is wanneer jullie je geloof in Mij weer aanwakkeren. Dat zal spoedig gebeuren, Mijn dierbare kinderen, zodra Ik Mij tijdens de Waarschuwing – die dichter en dichterbij komt – aan de wereld vertoon.

Ik verzoek jullie dringend om te bidden voor diegenen die ogen hebben, maar die blind zijn voor Mijn allerheiligste Woord. Bid voor diegenen die doorgaan met het verdraaien van Mijn Leer en voor Mijn gewijde dienaren, die uit lafheid zwichten voor de eisen die door regeringen aan hen gesteld worden.

Er is maar één Heerser die voor de toekomst verantwoordelijk is, en dat is Mijn Eeuwige Vader, God de Schepper en Maker van alles. Bewijs Hem bovenal trouw en jullie zullen bij het voortgaan op het pad der Waarheid een houvast vinden.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Mijn strijdmacht zal aanzwellen tot een groep van meer dan 20 miljoen

woensdag 31 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de liefde die Ik voor jou en Mijn volgelingen heb, welt in Mij op en bezorgt Mij zo’n vreugde. 

Boodschap: Kies mensen uit die je kent en kom voor Mijn Vaders troon om hen te redden!

dinsdag 30 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart krimpt ineen van verdriet als Ik naar Mijn dierbare kinderen kijk, die zich niet bewust zijn van wat er in het verschiet ligt.

Boodschap: God de Vader: Mijn hand zal met kracht neervallen op naties die abortus legaliseren

maandag 29 augustus 2011

Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik Ben de Alfa en de Omega, God de Allerhoogste. Ik wens Mijn kinderen wereldwijd deze boodschap te geven.

Boodschap: Veel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aanhoor Mijn allerheiligste Woord aangezien Ik de mensheid waarschuw voor de hoogdringendheid om Mijn Vader om de vergeving van hun zonden te smeken.

Boodschap: Diegenen die Mijn ware Woord - door zieners - verkondigen, zullen belachelijk gemaakt worden

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Satan en zijn demonen zijn nu aan het proberen om je te kwellen. Je moet dit feit erkennen en dan de rug toekeren. 

Boodschap: Boodschap aan de geestelijkheid – geef niet toe aan intimidatie door seculiere genootschappen!

zaterdag 27 augustus 2011

Mijn dochter, als toch maar meer priesters en leden van de Christelijke Kerk hun geest zouden openen en zouden aannemen dat Ik nu door deze boodschappen tot de wereld spreek, dan zou Mijn Hart lichter zijn.

Boodschap: Een aantal landen zal nu een klimatologische chaos meemaken. Mijn Vader is boos.

donderdag 25 augustus 2011

Mijn zeer geliefde, roep al Mijn gebedsstrijders op om voor de anderen te bidden. Dit omvat de niet-gelovigen en diegenen die verstrikt zijn in geweld en haat. 

Boodschap: De door deze profeet voorzegde profetieën ontvouwen zich nu

woensdag 24 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, elke natie ter wereld zal zich inspannen om Mijn aan jou gegeven boodschappen te lezen. 

Boodschap: Geen enkele zonde is zo ernstig dat deze niet vergeven kan worden

dinsdag 23 augustus 2011

Mijn dochter, je begint nu de waarheid over het lijden te begrijpen. Wanneer Ik aan uitverkoren zielen vraag om te lijden, lijden zij zoals Ik dat deed tijdens Mijn foltering bij Mijn kruisiging. 

Boodschap: Geld, en teveel ervan, verderft de ziel

zondag 21 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik bezoek je vanavond want de wereld gaat in aanhoudend geweld losbarsten naarmate natie na natie elkaar bombarderen om macht en roem na te streven. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie