Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Geld, en teveel ervan, verderft de ziel

Ontvangen op zondag 21 augustus 2011

23.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Ik bezoek je vanavond want de wereld gaat in aanhoudend geweld losbarsten naarmate natie na natie elkaar bombarderen om macht en roem na te streven. Bid voor al die zielen die in dit geweld zullen omkomen, zodat zij in het Koninkrijk van Mijn Vader genade kunnen vinden.

Mijn dochter, de wereld zal nu de voorzegde veranderingen ondergaan om hen te louteren zodat de mens Mijn belofte waardig kan worden gemaakt. Er zal verder toegelaten worden dat zij geheel ontdaan worden van materiële zaken door die hebzuchtige mensen, die voor hun plotselinge ondergang verantwoordelijk zijn. Naarmate deze beproevingen intenser worden, zullen deze kinderen bevrijd worden van de ketenen die hen aan de loze beloften van Satan binden. Hij, die de rijken verleid door hun nog meer te beloven, zal nu voor de hele wereld zichtbaar met de schunnigheid van opzichtige vulgariteiten blijven pronken. Hij zal dat doen zodat Mijn kinderen de rijken en beroemden niet enkel zullen benijden, maar ook alles zullen doen wat ze kunnen om hen te imiteren. Door Mijn kinderen in dit broeinest te trekken, waar het vertoon van aanzienlijke rijkdom een belangrijk na te streven doel zal lijken, zal hij erin slagen hen van de Waarheid weg te leiden.

Eenmaal ontbloot en naakt zal Ik jullie opnieuw kleden, kinderen, maar ditmaal zal het met een gepantserde mantel zijn, bedoeld om jullie te beschermen tegen de verdorvenheid van slechte mensen. Eenmaal gewapend zullen jullie klaar zijn om jullie opnieuw in de wereld te begeven met een andere kijk op het leven. Een leven waarin liefde voor jullie naaste als eerste doelstelling geldt. Wanneer jullie elkaar liefde betonen, bewijzen jullie je oprechte liefde voor Mij.

Deze façade van weelde en rijkdom, waartoe maar zeer weinigen van Mijn kinderen toegang hebben, is slechts dat Een voorgevel. Want er zit geen inhoud achter. Men zal op jullie afgeven om op zoek te gaan naar een gelijkaardige weelde, terwijl de Bedrieger jullie ervan overtuigt dat jullie grote rijkdom en faam moeten ambiëren. De Waarheid is dat, terwijl jullie druk bezig zijn met het najagen van lege en zinloze verlangens, jullie je plicht tegenover Mij zullen veronachtzamen.

Laat het pronken met rijkdom en faam jullie nooit weglokken, kinderen, want weet dat geld – en teveel ervan – de ziel verderft. Diegenen die zoveel geld hebben dat zij het in dit leven waarschijnlijk niet zullen kunnen uitgeven, moeten het aan die ongelukkigen geven die te weinig eten hebben. Doe dat en jullie kunnen je ziel redden! Als jullie naar overvloed hunkeren wanneer jullie al genoeg hebben om een natie te voeden en te kleden, dan zullen jullie verkommeren. Het voedsel van leven bestaat uit jullie nederige aanvaarding dat liefde voor elkaar dat is wat Ik jullie leerde. Jullie naaste liefhebben betekent zorgen voor diegenen die niets hebben.

Word wakker en neem de Waarheid aan voordat het te laat is voor jullie! Het is voor diegenen met een immense rijkdom moeilijker om Mijn Vaders goedkeuring te krijgen, tenzij jullie met anderen delen. Onthoud dat! Diegenen die weinig hebben en die diegenen benijden die elk materieel comfort dat zij wensen lijken te hebben: ook jullie moeten voorzichtig zijn. Er is maar één herenhuis waartoe jullie toegang zouden moeten proberen te krijgen en dat is het herenhuis dat jullie wacht in het Nieuw Paradijs op aarde. Enkel aan diegenen, nederig van hart, geest en ziel zal de sleutel gegeven worden.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Mijn strijdmacht zal aanzwellen tot een groep van meer dan 20 miljoen

woensdag 31 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de liefde die Ik voor jou en Mijn volgelingen heb, welt in Mij op en bezorgt Mij zo’n vreugde. 

Boodschap: Kies mensen uit die je kent en kom voor Mijn Vaders troon om hen te redden!

dinsdag 30 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart krimpt ineen van verdriet als Ik naar Mijn dierbare kinderen kijk, die zich niet bewust zijn van wat er in het verschiet ligt.

Boodschap: God de Vader: Mijn hand zal met kracht neervallen op naties die abortus legaliseren

maandag 29 augustus 2011

Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik Ben de Alfa en de Omega, God de Allerhoogste. Ik wens Mijn kinderen wereldwijd deze boodschap te geven.

Boodschap: Veel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aanhoor Mijn allerheiligste Woord aangezien Ik de mensheid waarschuw voor de hoogdringendheid om Mijn Vader om de vergeving van hun zonden te smeken.

Boodschap: Diegenen die Mijn ware Woord - door zieners - verkondigen, zullen belachelijk gemaakt worden

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Satan en zijn demonen zijn nu aan het proberen om je te kwellen. Je moet dit feit erkennen en dan de rug toekeren. 

Boodschap: Boodschap aan de geestelijkheid – geef niet toe aan intimidatie door seculiere genootschappen!

zaterdag 27 augustus 2011

Mijn dochter, als toch maar meer priesters en leden van de Christelijke Kerk hun geest zouden openen en zouden aannemen dat Ik nu door deze boodschappen tot de wereld spreek, dan zou Mijn Hart lichter zijn.

Boodschap: Een aantal landen zal nu een klimatologische chaos meemaken. Mijn Vader is boos.

donderdag 25 augustus 2011

Mijn zeer geliefde, roep al Mijn gebedsstrijders op om voor de anderen te bidden. Dit omvat de niet-gelovigen en diegenen die verstrikt zijn in geweld en haat. 

Boodschap: De door deze profeet voorzegde profetieën ontvouwen zich nu

woensdag 24 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, elke natie ter wereld zal zich inspannen om Mijn aan jou gegeven boodschappen te lezen. 

Boodschap: Geen enkele zonde is zo ernstig dat deze niet vergeven kan worden

dinsdag 23 augustus 2011

Mijn dochter, je begint nu de waarheid over het lijden te begrijpen. Wanneer Ik aan uitverkoren zielen vraag om te lijden, lijden zij zoals Ik dat deed tijdens Mijn foltering bij Mijn kruisiging. 

Boodschap: Kwaad wordt als goed zijnde opgevoerd terwijl het goede als kwaad voorgesteld wordt

maandag 22 augustus 2011

Wanneer de mens vraagtekens plaatst bij zijn geloof, moet hij nadenken. Als hij in twijfel verkeert, dan moet hij Mij vragen om zijn ogen te openen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie