Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"

Boodschappen

Ware Hemelse Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn strijdmacht zal aanzwellen tot een groep van meer dan 20 miljoen

Ontvangen op woensdag 31 augustus 2011

21.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, de liefde die Ik voor jou en Mijn volgelingen heb, welt in Mij op en bezorgt Mij zo’n vreugde. Wat houd Ik toch van jullie allemaal! Jullie toewijding, nederigheid, vertrouwen en pure liefde voor Mij wordt met de dag sterker. Kunnen jullie dat niet voelen? Dit is Mijn geschenk aan elk en iedereen van jullie, Mijn zuivere zielen, die uit jullie dagelijks leven geplukt werden om Mij te volgen op het pad naar het Paradijs.

Mijn kinderen die wakker geschud werden door de Heilige Geest, die in mei over de wereld uitgestort werd, zullen nu een devotie tot Mij voelen die velen van hen tevoren onbekend was. Ik Ben nu snel Mijn strijdmacht aan het verzamelen en deze zal weldra aanzwellen tot een groep van meer dan 20 miljoen zielen. Hoe groter de strijdmacht, hoe krachtiger de Heilige Geest zal zijn in het eendrachtig bijeenbrengen van Mijn kinderen om de Bedrieger te bestrijden. In jullie ziel wordt thans Mijn goddelijke leiding ingeprent, of jullie dat nu doorhebben of niet. Het is net alsof jullie een innerlijke schakelaar hebben. Zodra Mijn liefde roept, zullen jullie van nature reageren om anderen te bekeren. Dat is de kracht van de Heilige Geest en dit is nu in elke hoek op aarde voelbaar.

Alle religies, alle geloofsovertuigingen, alle rassen en alle naties zullen nu reageren op het Licht van de Waarheid. Ze zijn Mijn Eeuwige Vader allemaal zo dierbaar. Hij steekt nu Zijn hand uit naar iedere man, vrouw en elk kind zodat ze Zijn roep zullen horen. Satan zal niet in staat zijn om de gebeden, die door Mijn volgelingen opgezegd worden, het hoofd te bieden. Zijn greep zal al snel verslappen. Gebed en het geloof van Mijn volgelingen maken hem furieus. Doordat hij machteloos is in zijn pogingen om twijfel te zaaien in het hoofd van Mijn getrouwen, zal hij zijn aandacht op de zwakke zondaars richten. Deze kinderen zijn al zo verward en bedorven door de doodzonde, dat ze naar hem toe getrokken zullen worden. Door de duisternis van hun ziel zullen zij niet in staat zijn zich te verdedigen. Bid vurig dat hun ziel gered kan worden!

Dit is een tijdperk waarin Mijn Kerk nu – hoewel ze op buitengewone, door de zonde veroorzaakte obstakels stuit – door Mijn volgelingen op aarde weer opgebouwd zal worden. Dat zal tijd vergen maar wanneer dat gebeurt, zal Mijn Kerk terugkeren naar zijn vroegere glorie en zal hernieuwde kracht hebben.

Ze zal, samen met heel Mijn uitverkoren volk, deel gaan uitmaken van het glansrijk Koninkrijk van Mijn Vader. De zoetheid van deze gebeurtenis, wanneer de wereld van Satan en van alles wat kwaad is bevrijd zal zijn, moet toegejuicht worden, kinderen. Dit is het Nieuw Tijdperk van Vrede waarnaar jullie op aarde moeten uitzien. De tijd die voor jullie ligt, kan moeilijk worden. Focus jullie op Mij en jullie zullen overleven! Daarna zal de vrede komen waarop jullie wachten.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie