Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Boodschap aan de geestelijkheid – geef niet toe aan intimidatie door seculiere genootschappen!

Ontvangen op zaterdag 27 augustus 2011

0.10 u

Mijn dochter, als toch maar meer priesters en leden van de Christelijke Kerk hun geest zouden openen en zouden aannemen dat Ik nu door deze boodschappen tot de wereld spreek, dan zou Mijn Hart lichter zijn.

Het zijn Mijn toegewijde volgelingen die de lichtkaars dragen terwijl zij opschieten om Mijn waarschuwingen naar de wereld uit te dragen om Mijn kinderen ertoe aan te zetten zich in Mijn ogen te verlossen. O, hoe bedroeft het Mij te zien hoe gesloten de geest is van die gewijde dienaren die beweren Mijn Woord, Mijn Leer, aan de wereld mee te delen. Hun eigen hart is zo versteend geraakt, dat zij Mijn Hart breken.

Mijn onderrichtingen ondersteunen het feit dat goddelijke openbaringen wel degelijk plaatsvinden, en sinds het begin der tijden plaatsgevonden hebben. Dachten ze dat Mijn Moeder of Ik niet met Mijn kinderen zouden communiceren door de eeuwen heen? Ze besteden graag aandacht aan het woord van heiligen uit vervlogen tijden, lang nadat hun boodschappen aan de wereld gegeven werden, maar niet zo aan de huidige. Het verschil bestaat erin dat er hun in deze tijd geen tijd verleend zal worden om hen in staat te stellen deze boodschappen na de gebeurtenis te verwerken. Want de tijd zal niet meer zo zijn als jullie die kennen.

Ik roep jullie, Mijn gewijde dienaren en Mijn heilige Plaatsbekleder, op om Mijn woorden tot de mensheid nu te lezen. Nooit eerder hebben jullie Mijn tussenkomst in wereldse gebeurtenissen zo nodig gehad als jullie dat nu doen. Denk eraan dat Ik uit de dood opstond en beloofde dat Ik zou terugkomen! Hoe voorbereid zijn jullie nu? Hoe vaak herinneren jullie Mijn kinderen aan de noodzaak om zich in Mijn ogen te verlossen? Hoe vaak zijn jullie bereid om naar de zonden van Mijn kinderen te luisteren terwijl jullie het zo druk hebben? Er wordt geen tijd geboden om biecht te horen. Jullie hebben Mij in de steek gelaten, Mijn gewijde dienaren, en daardoor beledigen jullie Mij zeer. Mijn kinderen het recht op de Sacramenten ontzeggen, is onvergeeflijk. Word nu wakker en volg Mijn instructies op! Vervul jullie plicht tegenover Mijn kinderen zoals jullie Mij dat beloofden door jullie heilige geloften! Keer Mijn Leer de rug niet toe a.u.b.!

Het geloof, en vooral dat van Mijn geliefde gewijde dienaren, is beduidend aan het verzwakken. Dit wordt teweeggebracht door de vloek van Satan, die al enige tijd in jullie midden heeft rondgelopen, chaos veroorzakend binnen en buiten Mijn Kerk. Vergeet dat niet, Mijn gewijde dienaren! Dit is Satan aan het werk. Jullie mogen nooit zwichten voor zijn kwellingen zodat jullie je aan jullie plicht tegenover Mij onttrekken.

Luister nu naar Mij! Neem Mijn waarschuwingen ter harte en bereid Mijn kudde voor zodat zij nu om verlossing van hun zonden kunnen verzoeken! Doe dan iets, zodat Mijn Kerk zal blijven vechten voor de waarheid van Mijn Leer, en laat de intimidatie van seculiere genootschappen jullie niet ineenkrimpend van angst in een hoekje duwen! Want als jullie dat doen, zullen jullie bezwijken voor de bekoringen van de Boze, wiens leugens al een groot deel van Mijn Kerk vernietigd hebben.

Jullie zijn Mijn reddingslijn, Mijn gewijde dienaren, en Ik heb jullie nu nodig om Mij te helpen Mijn dierbare kinderen te redden, daar ze geconfronteerd worden met kwellingen die hun geest verwringen voor de waarheid van Mijn Leer en het bestaan van Mijn Eeuwige Vader.

Ik maan jullie nu aan om naar Mij te luisteren wanneer Ik jullie roep.

Jullie geliefde Leraar

Jezus Christus

Boodschap: Mijn strijdmacht zal aanzwellen tot een groep van meer dan 20 miljoen

woensdag 31 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de liefde die Ik voor jou en Mijn volgelingen heb, welt in Mij op en bezorgt Mij zo’n vreugde. 

Boodschap: Kies mensen uit die je kent en kom voor Mijn Vaders troon om hen te redden!

dinsdag 30 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart krimpt ineen van verdriet als Ik naar Mijn dierbare kinderen kijk, die zich niet bewust zijn van wat er in het verschiet ligt.

Boodschap: God de Vader: Mijn hand zal met kracht neervallen op naties die abortus legaliseren

maandag 29 augustus 2011

Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik Ben de Alfa en de Omega, God de Allerhoogste. Ik wens Mijn kinderen wereldwijd deze boodschap te geven.

Boodschap: Veel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aanhoor Mijn allerheiligste Woord aangezien Ik de mensheid waarschuw voor de hoogdringendheid om Mijn Vader om de vergeving van hun zonden te smeken.

Boodschap: Diegenen die Mijn ware Woord - door zieners - verkondigen, zullen belachelijk gemaakt worden

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Satan en zijn demonen zijn nu aan het proberen om je te kwellen. Je moet dit feit erkennen en dan de rug toekeren. 

Boodschap: Een aantal landen zal nu een klimatologische chaos meemaken. Mijn Vader is boos.

donderdag 25 augustus 2011

Mijn zeer geliefde, roep al Mijn gebedsstrijders op om voor de anderen te bidden. Dit omvat de niet-gelovigen en diegenen die verstrikt zijn in geweld en haat. 

Boodschap: De door deze profeet voorzegde profetieën ontvouwen zich nu

woensdag 24 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, elke natie ter wereld zal zich inspannen om Mijn aan jou gegeven boodschappen te lezen. 

Boodschap: Geen enkele zonde is zo ernstig dat deze niet vergeven kan worden

dinsdag 23 augustus 2011

Mijn dochter, je begint nu de waarheid over het lijden te begrijpen. Wanneer Ik aan uitverkoren zielen vraag om te lijden, lijden zij zoals Ik dat deed tijdens Mijn foltering bij Mijn kruisiging. 

Boodschap: Kwaad wordt als goed zijnde opgevoerd terwijl het goede als kwaad voorgesteld wordt

maandag 22 augustus 2011

Wanneer de mens vraagtekens plaatst bij zijn geloof, moet hij nadenken. Als hij in twijfel verkeert, dan moet hij Mij vragen om zijn ogen te openen. 

Boodschap: Geld, en teveel ervan, verderft de ziel

zondag 21 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik bezoek je vanavond want de wereld gaat in aanhoudend geweld losbarsten naarmate natie na natie elkaar bombarderen om macht en roem na te streven. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie