Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Veel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie

Ontvangen op zondag 28 augustus 2011

17.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, aanhoor Mijn allerheiligste Woord aangezien Ik de mensheid waarschuw voor de hoogdringendheid om Mijn Vader om de vergeving van hun zonden te smeken.

De tijd is nu kort aangezien de Waarschuwing bijna daar is. Stel nooit tot morgen uit wat je vandaag dient te doen. Berouw om jullie zonden is cruciaal voordat jullie vragen om jullie zonden te vergeven. Want zonder oprecht berouw is het nutteloos.

Ik zie zoveel zwartgeblakerde zielen in jullie wereld, Mijn dochter. Er is maar weinig licht en mochten jullie zien hoe diep de mens gevallen is, zouden jullie geschokt zijn. Zoveel miljoenen van Mijn kinderen storten zich dagelijks in een poel van zondig verderf waarvan zij het onmogelijk zullen achten om het achter zich te laten, tenzij jullie voor hen bidden. Zij zijn blind voor de Waarheid en zelfs al zou hun nu Mijn licht getoond worden, zouden zij zich in allerlei bochten wringen om zich voor Mij te verbergen. Bid voor hen!

Mijn kinderen die zich schuldig maken aan weerzinwekkende zonden, genieten van het feit dat hun slecht gedrag toegejuicht wordt om het entertainmentgehalte. Wereldwijd sijpelt in zoveel huizen pornografie binnen door tv-zenders die deze snode gruweldaden als onschuldig, humoristisch vermaak voorstellen. Dezelfde zenders die weigeren Mijn naam uit te spreken. Ook geweld wordt verheerlijkt, niet alleen op tv maar ook in spelletjes, waardoor het zo aanvaardbaar wordt dat mensen geweldpleging nu als de normaalste zaak beschouwen.

Wanneer Satans demonen zielen binnendringen, beginnen ze zich in het menselijk lichaam te manifesteren zodat hun daden duidelijk zichtbaar worden voor Mijn volgelingen die, bij dat waarvan ze getuige moeten zijn, uit afschuw ineenkrimpen. Het door satanische demonen geteisterd menselijk lichaam zal zich grotesk gedragen. Hun lichaamsbewegingen zullen verwrongen zijn en zullen satanische boodschappen overnemen, die door de Boze gebruikt worden om gelijkgestemde zwakke mensen te verleiden. Zwakke zielen, verstoken van liefde voor God, zullen zich tot hen aangetrokken voelen en zullen hen uiteindelijk nadoen zodat ook zij Satan, en alles waar hij voor staat, zullen eren op de manier zoals zij zich gedragen.

Kinderen, kunnen jullie niet zien hoe Satan werkt? Mijn volgelingen, jullie moeten aan diegenen die het niet beseffen, vertellen hoe hij te werk gaat in de pornografische industrie. Wanneer Satan met andere woorden zielen tracht te verderven en deelnemers in het eeuwige vuur tracht te zuigen. Diegenen schuldig aan seksueel afwijkend gedrag en diegenen die op een obscene, onzedelijke manier met hun lichaam te koop lopen, zullen in alle eeuwigheid helse pijn lijden.

Help nu om hen te redden, kinderen, want zij hebben er geen idee van hoe hun immorele onzuiverheid Mij doet walgen! Zij zijn in duisternis gehuld. Breng hen naar Mij zodat Mijn licht hen kan omhelzen en hen behoeden voor het vuur van de hel!

Zonden van het vlees verafschuw Ik. Zoveel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie en seksueel afwijkende handelingen. Laat hun weten wat hun lot zal zijn, tenzij ze berouw tonen!

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: Mijn strijdmacht zal aanzwellen tot een groep van meer dan 20 miljoen

woensdag 31 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de liefde die Ik voor jou en Mijn volgelingen heb, welt in Mij op en bezorgt Mij zo’n vreugde. 

Boodschap: Kies mensen uit die je kent en kom voor Mijn Vaders troon om hen te redden!

dinsdag 30 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart krimpt ineen van verdriet als Ik naar Mijn dierbare kinderen kijk, die zich niet bewust zijn van wat er in het verschiet ligt.

Boodschap: God de Vader: Mijn hand zal met kracht neervallen op naties die abortus legaliseren

maandag 29 augustus 2011

Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik Ben de Alfa en de Omega, God de Allerhoogste. Ik wens Mijn kinderen wereldwijd deze boodschap te geven.

Boodschap: Diegenen die Mijn ware Woord - door zieners - verkondigen, zullen belachelijk gemaakt worden

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Satan en zijn demonen zijn nu aan het proberen om je te kwellen. Je moet dit feit erkennen en dan de rug toekeren. 

Boodschap: Boodschap aan de geestelijkheid – geef niet toe aan intimidatie door seculiere genootschappen!

zaterdag 27 augustus 2011

Mijn dochter, als toch maar meer priesters en leden van de Christelijke Kerk hun geest zouden openen en zouden aannemen dat Ik nu door deze boodschappen tot de wereld spreek, dan zou Mijn Hart lichter zijn.

Boodschap: Een aantal landen zal nu een klimatologische chaos meemaken. Mijn Vader is boos.

donderdag 25 augustus 2011

Mijn zeer geliefde, roep al Mijn gebedsstrijders op om voor de anderen te bidden. Dit omvat de niet-gelovigen en diegenen die verstrikt zijn in geweld en haat. 

Boodschap: De door deze profeet voorzegde profetieën ontvouwen zich nu

woensdag 24 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, elke natie ter wereld zal zich inspannen om Mijn aan jou gegeven boodschappen te lezen. 

Boodschap: Geen enkele zonde is zo ernstig dat deze niet vergeven kan worden

dinsdag 23 augustus 2011

Mijn dochter, je begint nu de waarheid over het lijden te begrijpen. Wanneer Ik aan uitverkoren zielen vraag om te lijden, lijden zij zoals Ik dat deed tijdens Mijn foltering bij Mijn kruisiging. 

Boodschap: Kwaad wordt als goed zijnde opgevoerd terwijl het goede als kwaad voorgesteld wordt

maandag 22 augustus 2011

Wanneer de mens vraagtekens plaatst bij zijn geloof, moet hij nadenken. Als hij in twijfel verkeert, dan moet hij Mij vragen om zijn ogen te openen. 

Boodschap: Geld, en teveel ervan, verderft de ziel

zondag 21 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik bezoek je vanavond want de wereld gaat in aanhoudend geweld losbarsten naarmate natie na natie elkaar bombarderen om macht en roem na te streven. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie