Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Diegenen die Mijn ware Woord - door zieners - verkondigen, zullen belachelijk gemaakt worden

Ontvangen op zondag 28 augustus 2011

23.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Satan en zijn demonen zijn nu aan het proberen om je te kwellen. Je moet dit feit erkennen en dan de rug toekeren. Reageer niet of bind de strijd niet aan want als je reageert, geef je de Boze meer macht over jou! Negeer zijn beschimpingen en houd Mijn hand vast, want Ik sta naast je om je tegen een dergelijk kwaad te beschermen!

Vertel Mijn volgelingen dat ook zij te lijden zullen hebben als zij Mijn beker opnemen en oprukken om de waarheid over Mijn terugkeer naar de aarde te verspreiden! Ze zullen beledigd worden, uitgelachen en men zal hun het gevoel geven dat ze gek zijn, als ze in Mijn naam spreken. Vertel hun dat wanneer dit gebeurt, de eventuele twijfel die ze gehad kunnen hebben met betrekking tot deze boodschappen, zal verdwijnen! Mijn kinderen beseffen voortdurend dat diegenen die Mijn ware Woord – door echte zieners – verkondigen, spot zullen ondergaan, net zoals de uitverkoren ziel wiens taak het is om Mijn goddelijke boodschappen aan de wereld mee te delen. Jullie, Mijn strijdmacht, zal het niet anders vergaan. Dit zal een moeilijk te verwerken les voor jullie zijn. Weet dat jullie in dit leven altijd te lijden zullen hebben wanneer jullie Mij vergezellen! Weet ook dat jullie pas dan zullen beseffen dat jullie Mijn kruis dragen! Want alleen dan zullen jullie geschikt zijn om Mijn Woord te spreken. Geen enkele profeet, geen enkele apostel van Mij heeft deze weg een gemakkelijke weg gevonden. Jullie moeten bidden om de kracht om deze beproevingen, die jullie geloof tot het uiterste op de proef zullen stellen, te doorstaan.

Wanneer jullie Mijn kruis dragen om Mijn last te verlichten, zullen jullie onder de last gebukt gaan. Als jullie volkomen op Mij zullen vertrouwen, jullie armen in de Mijne hullen, zal Ik jullie vasthouden en jullie de kracht schenken die jullie voor deze tocht nodig hebben. Een tocht die zo beladen is met doornen, dat jullie voeten kunnen bloeden, maar jullie geloof zal zo sterk worden dat jullie je leven niet zonder Mijn zuivere liefde zullen kunnen leiden.

Jullie, Mijn geliefde kinderen, zijn Mijn dierbare strijdmacht. Op een dag zullen jullie in zalige verwondering langs de paden in de Hemel staan, waar de engelen lovend zullen zingen over het werk dat jullie tijdens jullie leven op aarde voor Mij verricht hebben. Ik beloon al Mijn toegewijde volgelingen voor hun trouw en onwankelbare liefde voor Mij. Jullie zijn gezegend, Mijn uitverkoren zielen, dat jullie de gave gekregen hebben om de Waarheid in te zien terwijl anderen deze gewoonweg de rug toekeren.

Denk eraan dat jullie nu de gave van de Heilige Geest ontvangen en jullie daardoor niet in staat zullen zijn om Mij te verloochenen! Deze weg zal echter bezaaid zijn met stenen die jullie voeten kunnen verwonden, met keien die jullie zullen laten struikelen en met diegenen die uitdagend zullen blijven staan om jullie de weg te versperren, door jullie te intimideren en jullie te bedreigen om jullie te doen terugkeren naar de weg waar jullie vandaan kwamen.

Hef jullie hand op in een zachte vermaning en zeg:

Ik zal het pad van de Heer nooit afzweren. Noch zal Ik ooit het bestaan van Jezus Christus loochenen, die de mensheid, niet alleen tijdens zijn lijden aan het kruis maar ook daarna, geprobeerd heeft te vermorzelen. Ik spreek in Zijn naam. Ik vergezel Hem. Hij verheft Mij zodat ook Ik, op mijn nederige manier, zou kunnen helpen om jouw hart te openen voor de zuivere liefde die Hij in Zijn Hart draagt voor jou en jou alleen.

Mijn dierbare strijdmacht, sta nu op terwijl Ik jullie over het hobbelige, maar goddelijke pad leid naar het Nieuw Paradijs op aarde, dat jullie wacht! Zorg er a.u.b. voor dat jullie onderweg zoveel mogelijk van Mijn dolende kinderen rond jullie scharen, zodat we als één familie verenigd kunnen worden.

Julie liefhebbende Jezus

Verlosser en Leidsman van de hele wereld

Boodschap: Mijn strijdmacht zal aanzwellen tot een groep van meer dan 20 miljoen

woensdag 31 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de liefde die Ik voor jou en Mijn volgelingen heb, welt in Mij op en bezorgt Mij zo’n vreugde. 

Boodschap: Kies mensen uit die je kent en kom voor Mijn Vaders troon om hen te redden!

dinsdag 30 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart krimpt ineen van verdriet als Ik naar Mijn dierbare kinderen kijk, die zich niet bewust zijn van wat er in het verschiet ligt.

Boodschap: God de Vader: Mijn hand zal met kracht neervallen op naties die abortus legaliseren

maandag 29 augustus 2011

Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik Ben de Alfa en de Omega, God de Allerhoogste. Ik wens Mijn kinderen wereldwijd deze boodschap te geven.

Boodschap: Veel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aanhoor Mijn allerheiligste Woord aangezien Ik de mensheid waarschuw voor de hoogdringendheid om Mijn Vader om de vergeving van hun zonden te smeken.

Boodschap: Boodschap aan de geestelijkheid – geef niet toe aan intimidatie door seculiere genootschappen!

zaterdag 27 augustus 2011

Mijn dochter, als toch maar meer priesters en leden van de Christelijke Kerk hun geest zouden openen en zouden aannemen dat Ik nu door deze boodschappen tot de wereld spreek, dan zou Mijn Hart lichter zijn.

Boodschap: Een aantal landen zal nu een klimatologische chaos meemaken. Mijn Vader is boos.

donderdag 25 augustus 2011

Mijn zeer geliefde, roep al Mijn gebedsstrijders op om voor de anderen te bidden. Dit omvat de niet-gelovigen en diegenen die verstrikt zijn in geweld en haat. 

Boodschap: De door deze profeet voorzegde profetieën ontvouwen zich nu

woensdag 24 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, elke natie ter wereld zal zich inspannen om Mijn aan jou gegeven boodschappen te lezen. 

Boodschap: Geen enkele zonde is zo ernstig dat deze niet vergeven kan worden

dinsdag 23 augustus 2011

Mijn dochter, je begint nu de waarheid over het lijden te begrijpen. Wanneer Ik aan uitverkoren zielen vraag om te lijden, lijden zij zoals Ik dat deed tijdens Mijn foltering bij Mijn kruisiging. 

Boodschap: Kwaad wordt als goed zijnde opgevoerd terwijl het goede als kwaad voorgesteld wordt

maandag 22 augustus 2011

Wanneer de mens vraagtekens plaatst bij zijn geloof, moet hij nadenken. Als hij in twijfel verkeert, dan moet hij Mij vragen om zijn ogen te openen. 

Boodschap: Geld, en teveel ervan, verderft de ziel

zondag 21 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik bezoek je vanavond want de wereld gaat in aanhoudend geweld losbarsten naarmate natie na natie elkaar bombarderen om macht en roem na te streven. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie