Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Geen enkele zonde is zo ernstig dat deze niet vergeven kan worden

Ontvangen op dinsdag 23 augustus 2011

23.45 u

Mijn dochter, je begint nu de waarheid over het lijden te begrijpen. Wanneer Ik aan uitverkoren zielen vraag om te lijden, lijden zij zoals Ik dat deed tijdens Mijn foltering bij Mijn kruisiging. Net zoals Mijn dood de mens redde uit de zonde, kan dan ook jullie lijden de mens behoeden voor de eeuwige verdoemenis. Door jullie lijden gewillig op te offeren, brengen jullie een offer waardoor aan de zielen van de mensheid Gods barmhartigheid betoond zal worden.

Als Ik meer zielen zou vragen om dat te doen, zouden zij blijk kunnen geven van angst en er niet op ingaan. Toch lijden veel zielen, die er zich niet van bewust zijn dat ook zij uitverkoren zielen zijn. Veel kinderen van Mij vragen wellicht: waarom lijden sommige mensen en andere niet? Mijn antwoord daarop is dat Ik de goedhartigen uitkies, diegenen die in dit leven nederigheid aan de dag leggen, diegenen die de noden van anderen boven die van zichzelf stellen. De ziel van een teder hart neemt de taak op zich om voor Mij te lijden. Dit is een geschenk van Mij. Het lijkt misschien geen geschenk maar wanneer jullie dit geschenk gegeven wordt, redden jullie namens Mij elke dag duizenden zielen.

Ik wil Mijn volgelingen nu vragen om dagelijks één offer te brengen vergelijkbaar met lijden om Mij te helpen zielen in doodzonde op het randje van de dood tijdens de Waarschuwing te redden. Vraag Mij a.u.b. om dat geschenk! Die nederigen van hart zal Ik bovendien vragen om te mijner ere een persoonlijk offer te brengen. Diegenen die het gevoel hebben dat ze dat niet kunnen, zal Ik dan zegenen met bijzondere genaden omdat Ik weet dat jullie bestaande liefde voor Mij, en jullie gebeden, reeds de zielen van jullie broeders en zusters redden.

Weet dit, Mijn kinderen. Mijn strijdmacht van volgelingen groeit dagelijks door deze boodschappen. Deze zal al snel aangroeien tot een strijdmacht van miljoenen. Ik roep slechts diegenen op die dapper genoeg zijn om Mijn uitdaging aan te nemen. Dapperheid spruit voort uit liefde. De interpretatie van dapperheid van de ene mens zal verschillen van die van een andere. Ik vraag jullie gewoon om de wereld over Mijn liefde te vertellen. Herinner hen aan de Waarheid, die in de Heilige Schrift vervat ligt! Vertel hun dat Ik weldra terugkeer om het groots geschenk van Mijn barmhartigheid aan te bieden! Want mocht Ik al zo snel in jullie wereld aankomen om te oordelen, zou de Hemel verlaten zijn – zo wijdverspreid is de zonde vandaag de dag.

Verspreid Mijn goed nieuws! Herinner hen eraan dat wanneer zij liefde voelen – oprechte zuivere liefde voor iemand – zelfs al komt het maar door een vluchtige blik of een goede daad waarvan jullie getuige zijn, Ik dan aanwezig ben.

Vertel hun dat zij zonder liefde zullen verdorren en tot niets uitgroeien!

Vertel hun dat wanneer Ik hen zie, zij in Mijn ogen naakt, zonder wereldse bezittingen, zijn! Ik zie in de ziel enkel hun goedheid en slechtheid.

Vertel die arme, bange zielen die zich voor hun levensstijl schamen, dat Ik vergevingsgezind ben, geheel barmhartig, en hen in Mijn open en liefdevolle armen zal verwelkomen! Al wat zij moeten doen, is naar Mij toe lopen en Mij vragen hen te helpen. Ik zal Mij nooit afkeren van de smeekbeden van zondaars, hoe verdorven hun zonde ook is. Ik zal al diegenen vergeven die werkelijk berouwvol zijn over eventuele vroegere vergrijpen die zij gepleegd hebben.

Hun hart zal lichter zijn en Mijn liefde zal terug licht in hun leven brengen. Ik zal in heerlijkheid terugkomen, Mijn kinderen, niet om jullie schrik aan te jagen maar om jullie Mijn gaven te bezorgen, diezelfde gaven die jullie door de werken van Satan ontzegd worden.

Kom! Buig jullie hoofd! Zet jullie schaamte opzij en vraag Mij nu om jullie te vergeven! Niets schokt Mij, kinderen. Geen enkele zonde is zo ernstig dat deze niet door Mij vergeven kan worden als er oprecht berouw getoond wordt. Stel het niet uit! Verzoek nu om verlossing voordat het te laat is!

Jullie liefhebbende Jezus Christus

Verlosser van de mensheid

Boodschap: Mijn strijdmacht zal aanzwellen tot een groep van meer dan 20 miljoen

woensdag 31 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de liefde die Ik voor jou en Mijn volgelingen heb, welt in Mij op en bezorgt Mij zo’n vreugde. 

Boodschap: Kies mensen uit die je kent en kom voor Mijn Vaders troon om hen te redden!

dinsdag 30 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart krimpt ineen van verdriet als Ik naar Mijn dierbare kinderen kijk, die zich niet bewust zijn van wat er in het verschiet ligt.

Boodschap: God de Vader: Mijn hand zal met kracht neervallen op naties die abortus legaliseren

maandag 29 augustus 2011

Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik Ben de Alfa en de Omega, God de Allerhoogste. Ik wens Mijn kinderen wereldwijd deze boodschap te geven.

Boodschap: Veel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aanhoor Mijn allerheiligste Woord aangezien Ik de mensheid waarschuw voor de hoogdringendheid om Mijn Vader om de vergeving van hun zonden te smeken.

Boodschap: Diegenen die Mijn ware Woord - door zieners - verkondigen, zullen belachelijk gemaakt worden

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Satan en zijn demonen zijn nu aan het proberen om je te kwellen. Je moet dit feit erkennen en dan de rug toekeren. 

Boodschap: Boodschap aan de geestelijkheid – geef niet toe aan intimidatie door seculiere genootschappen!

zaterdag 27 augustus 2011

Mijn dochter, als toch maar meer priesters en leden van de Christelijke Kerk hun geest zouden openen en zouden aannemen dat Ik nu door deze boodschappen tot de wereld spreek, dan zou Mijn Hart lichter zijn.

Boodschap: Een aantal landen zal nu een klimatologische chaos meemaken. Mijn Vader is boos.

donderdag 25 augustus 2011

Mijn zeer geliefde, roep al Mijn gebedsstrijders op om voor de anderen te bidden. Dit omvat de niet-gelovigen en diegenen die verstrikt zijn in geweld en haat. 

Boodschap: De door deze profeet voorzegde profetieën ontvouwen zich nu

woensdag 24 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, elke natie ter wereld zal zich inspannen om Mijn aan jou gegeven boodschappen te lezen. 

Boodschap: Kwaad wordt als goed zijnde opgevoerd terwijl het goede als kwaad voorgesteld wordt

maandag 22 augustus 2011

Wanneer de mens vraagtekens plaatst bij zijn geloof, moet hij nadenken. Als hij in twijfel verkeert, dan moet hij Mij vragen om zijn ogen te openen. 

Boodschap: Geld, en teveel ervan, verderft de ziel

zondag 21 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik bezoek je vanavond want de wereld gaat in aanhoudend geweld losbarsten naarmate natie na natie elkaar bombarderen om macht en roem na te streven. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie