Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

God de Vader: Mijn hand zal met kracht neervallen op naties die abortus legaliseren

Ontvangen op maandag 29 augustus 2011

0.05 u

Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik Ben de Alfa en de Omega, God de Allerhoogste. Ik wens Mijn kinderen wereldwijd deze boodschap te geven.

Door de kracht van het gebed wordt Mijn hand ervan weerhouden de mens te straffen voor de zonden die hij begaat. Ik zal een zware kastijding neerwerpen als de mens zich niet afkeert van de zonde van moord en abortus. Jullie, Mijn kinderen, hebben Mijn verbolgenheid reeds gezien door aardbevingen, overstromingen, tsunami’s en andere ecologische onrust. Ik moet jullie kastijden, kinderen, want jullie kunnen de straf voor jullie misdrijven tegen jullie medemens niet ontlopen.

De zonden van abortus zullen bestraft worden wanneer Mijn hand met kracht zal neervallen op die naties die deze gruwel vergoelijken. Er zal jullie niet toegestaan worden Mijn hulpeloze schepping te vermoorden, en als jullie regeringen wetten zouden blijven aannemen die deze laffe praktijk vergoelijken, dan zullen jullie Mijn toorn met zo’n kracht zien neerkomen dat jullie zullen smeken om de genade te leven. Toch houden jullie er nooit mee op te overwegen om de ongeborenen van het leven te beroven.

Moord zal door Mij niet langer getolereerd worden. Jullie zullen gestopt worden, en al vlug. Bid voor de ziel van deze hulpeloze wezentjes en vraag om verlossing! Aanvaard niet dat dergelijke wetten aangenomen worden door jullie regeringen, die door heidenen gerund worden en die geen eerbied voor het leven hebben.

Mijn bestraffing van landen die zich schuldig maken aan het legaliseren van abortus, zal naties wegvagen. Jullie landen zullen in kleine stukjes breken en in de oceaan vallen. Jullie verachtelijke klinieken en ziekenhuizen, waar jullie deze praktijken uitvoeren, zullen sluiten en jullie – de schuldigen onder jullie – zullen voor jullie gruwelijke misdaden in het vuur van de hel geworpen worden.

Ik kom jullie nu deze waarschuwing geven. Vergoelijk abortus nooit! Treed krachtdadig op in jullie landen en vecht om te verhinderen dat deze wereldwijde genocide doorgaat! Als jullie regeringen deze horrordaad aan Mijn schepping blijven opleggen, zullen jullie een flinke veeg uit de pan krijgen.

Sla nu acht op deze waarschuwing, één van Mijn meest dringende waarschuwingen aan het menselijk ras! Beroof Mijn ongeborenen van het leven en Ik zal dat van jullie nemen! Bid vurig, kinderen, om geloof voor al Mijn kinderen aangezien zij de onderrichtingen, die jullie sinds het begin der tijden gegeven worden, blijven negeren.

God de Vader

Boodschap: Mijn strijdmacht zal aanzwellen tot een groep van meer dan 20 miljoen

woensdag 31 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de liefde die Ik voor jou en Mijn volgelingen heb, welt in Mij op en bezorgt Mij zo’n vreugde. 

Boodschap: Kies mensen uit die je kent en kom voor Mijn Vaders troon om hen te redden!

dinsdag 30 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart krimpt ineen van verdriet als Ik naar Mijn dierbare kinderen kijk, die zich niet bewust zijn van wat er in het verschiet ligt.

Boodschap: Veel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aanhoor Mijn allerheiligste Woord aangezien Ik de mensheid waarschuw voor de hoogdringendheid om Mijn Vader om de vergeving van hun zonden te smeken.

Boodschap: Diegenen die Mijn ware Woord - door zieners - verkondigen, zullen belachelijk gemaakt worden

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Satan en zijn demonen zijn nu aan het proberen om je te kwellen. Je moet dit feit erkennen en dan de rug toekeren. 

Boodschap: Boodschap aan de geestelijkheid – geef niet toe aan intimidatie door seculiere genootschappen!

zaterdag 27 augustus 2011

Mijn dochter, als toch maar meer priesters en leden van de Christelijke Kerk hun geest zouden openen en zouden aannemen dat Ik nu door deze boodschappen tot de wereld spreek, dan zou Mijn Hart lichter zijn.

Boodschap: Een aantal landen zal nu een klimatologische chaos meemaken. Mijn Vader is boos.

donderdag 25 augustus 2011

Mijn zeer geliefde, roep al Mijn gebedsstrijders op om voor de anderen te bidden. Dit omvat de niet-gelovigen en diegenen die verstrikt zijn in geweld en haat. 

Boodschap: De door deze profeet voorzegde profetieën ontvouwen zich nu

woensdag 24 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, elke natie ter wereld zal zich inspannen om Mijn aan jou gegeven boodschappen te lezen. 

Boodschap: Geen enkele zonde is zo ernstig dat deze niet vergeven kan worden

dinsdag 23 augustus 2011

Mijn dochter, je begint nu de waarheid over het lijden te begrijpen. Wanneer Ik aan uitverkoren zielen vraag om te lijden, lijden zij zoals Ik dat deed tijdens Mijn foltering bij Mijn kruisiging. 

Boodschap: Kwaad wordt als goed zijnde opgevoerd terwijl het goede als kwaad voorgesteld wordt

maandag 22 augustus 2011

Wanneer de mens vraagtekens plaatst bij zijn geloof, moet hij nadenken. Als hij in twijfel verkeert, dan moet hij Mij vragen om zijn ogen te openen. 

Boodschap: Geld, en teveel ervan, verderft de ziel

zondag 21 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik bezoek je vanavond want de wereld gaat in aanhoudend geweld losbarsten naarmate natie na natie elkaar bombarderen om macht en roem na te streven. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie