Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Wat is het dat jongeren ertoe aanzet zo beschaamd over Mij te zijn?

Ontvangen op vrijdag 19 augustus 2011

23.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn liefde voor jongeren, in het bijzonder diegenen die in hun tienerjaren en het begin van volwassenheid, gaat zeer diep. Zoals hun ouders voel Ik liefde, geluk, bezorgdheid en soms boosheid als Ik hen zie opgroeien. O, hoe breekt Mijn Hart wanneer Ik hen hoor zeggen dat ze niet in God, Mijn Eeuwige Vader, geloven. Zij, Mijn kleine kinderen, werden geconditioneerd om Hem te verloochenen zodat het kan zijn dat men ziet dat zij zich aan hun vrienden aanpassen om niet anders dan hen te lijken.

Het is een feit dat het voor een jongere niet meer gemakkelijk is om hun liefde voor Mij te bekennen, ook al nemen zij Mijn bestaan aan. Deze bekentenis kan hen in verlegenheid brengen wanneer het geloof in Mij, Jezus Christus, of Mijn Eeuwige Vader geminacht wordt ten gunste van een zogenaamd ‘hoger wezen’.  Wat is het dat hen ertoe aanzet zo beschaamd over Mij te zijn? Waarom hebben ze er behoefte aan zich te schikken naar een wereld zonder geest of bezorgdheid om de ziel?

Muziek en kunst hebben een enorme invloed op deze kostbare, kleine zielen aan wie de waarheid over Hemel of hel niet verteld werd. Zij zullen, zoals al Mijn andere kinderen die ermee doorgaan elke vermelding van Mij, Mijn Leer of het bestaan van Mijn Eeuwige Vader te mijden, zich even waarschijnlijk verliezen in de wildernis.

Ouders, Ik roep jullie op om jullie kinderen de waarheid over hun bestaan op deze aarde te vertellen. Waar zij vandaan komen en het lot dat hen na dit leven wacht. Het is jullie plicht om hen te helpen hun hart open te stellen voor Mijn liefde. Breng hen zachtjes tot Mij, maar gebruik wel alle mogelijke middelen om hun ziel te helpen redden. Doe dat uit liefde voor hen! Misschien hebben jullie je door de jaren heen aan jullie plichten onttrokken, maar nu is het tijd om het weer goed te maken. Door voor hun ziel het kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid te bidden, kunnen jullie hen helpen. Het is beter als zij in dit leven uit eigen beweging met naar Mij uitgestoken handen naar Mij toe lopen.

Tot de jongeren zeg Ik dit: als jullie in Mij geloven, wees dan niet bang om dat in het openbaar te erkennen! Verloochen Mij niet, want Ik Ben jullie levenslijn zonder wie er geen leven is! Wanneer anderen zien hoe sterk jullie geloof is, zullen ze meer geneigd zijn om hun eigen hart voor Mij open te stellen. Dit vergt veel moed van jullie kant, maar de genaden die jullie van Mij zullen ontvangen zullen veel groter zijn dan jullie angst. Zodra jullie de mensen vertellen dat Ik wel degelijk besta, zodra jullie hen eerbied en liefde betonen en hen naar jullie trekken, zullen zij jullie respecteren omdat jullie over Mij spreken. Het kan vreemd lijken om in één adem over Mij en vervolgens over wereldse zaken te praten, maar jullie zullen sterker worden in jullie geloof als jullie dat doen. Jullie zullen niet enkel zo’n rijkdom aan liefde voor Mij in jullie hart ervaren, het zal ook de ziel van jullie vrienden redden.

Maak gebruik van het internet om Mijn boodschappen te verspreiden! Spreek erover! Het maakt niet uit wie jullie belachelijk maakt. Want wanneer jullie dit doen, zullen heel veel jongeren door de bekering, die ten gevolge daarvan voortgebracht wordt, eeuwig leven hebben.

Ga nu heen, Mijn dierbaar jongerenleger! Het wordt tijd dat jullie nu de moed gaan verzamelen om Mijn boodschappen uit te dragen, die aan deze generatie in de wereld gegeven worden om hen te herinneren aan wie Ik Ben, waarom Ik jullie allemaal behoedde voor de diepten van de hel en waarom Ik nu Mijn hand uitsteek om jullie nog eens te redden.

Dit is de tijd waarin Ik Mijn hand zal uitsteken om jullie handen in de Mijne te nemen.

Ik houd van jullie.

Jullie geliefde Redder en Vriend

Jezus Christus

Boodschap: Mijn strijdmacht zal aanzwellen tot een groep van meer dan 20 miljoen

woensdag 31 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de liefde die Ik voor jou en Mijn volgelingen heb, welt in Mij op en bezorgt Mij zo’n vreugde. 

Boodschap: Kies mensen uit die je kent en kom voor Mijn Vaders troon om hen te redden!

dinsdag 30 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart krimpt ineen van verdriet als Ik naar Mijn dierbare kinderen kijk, die zich niet bewust zijn van wat er in het verschiet ligt.

Boodschap: God de Vader: Mijn hand zal met kracht neervallen op naties die abortus legaliseren

maandag 29 augustus 2011

Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik Ben de Alfa en de Omega, God de Allerhoogste. Ik wens Mijn kinderen wereldwijd deze boodschap te geven.

Boodschap: Veel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aanhoor Mijn allerheiligste Woord aangezien Ik de mensheid waarschuw voor de hoogdringendheid om Mijn Vader om de vergeving van hun zonden te smeken.

Boodschap: Diegenen die Mijn ware Woord - door zieners - verkondigen, zullen belachelijk gemaakt worden

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Satan en zijn demonen zijn nu aan het proberen om je te kwellen. Je moet dit feit erkennen en dan de rug toekeren. 

Boodschap: Boodschap aan de geestelijkheid – geef niet toe aan intimidatie door seculiere genootschappen!

zaterdag 27 augustus 2011

Mijn dochter, als toch maar meer priesters en leden van de Christelijke Kerk hun geest zouden openen en zouden aannemen dat Ik nu door deze boodschappen tot de wereld spreek, dan zou Mijn Hart lichter zijn.

Boodschap: Een aantal landen zal nu een klimatologische chaos meemaken. Mijn Vader is boos.

donderdag 25 augustus 2011

Mijn zeer geliefde, roep al Mijn gebedsstrijders op om voor de anderen te bidden. Dit omvat de niet-gelovigen en diegenen die verstrikt zijn in geweld en haat. 

Boodschap: De door deze profeet voorzegde profetieën ontvouwen zich nu

woensdag 24 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, elke natie ter wereld zal zich inspannen om Mijn aan jou gegeven boodschappen te lezen. 

Boodschap: Geen enkele zonde is zo ernstig dat deze niet vergeven kan worden

dinsdag 23 augustus 2011

Mijn dochter, je begint nu de waarheid over het lijden te begrijpen. Wanneer Ik aan uitverkoren zielen vraag om te lijden, lijden zij zoals Ik dat deed tijdens Mijn foltering bij Mijn kruisiging. 

Boodschap: Kwaad wordt als goed zijnde opgevoerd terwijl het goede als kwaad voorgesteld wordt

maandag 22 augustus 2011

Wanneer de mens vraagtekens plaatst bij zijn geloof, moet hij nadenken. Als hij in twijfel verkeert, dan moet hij Mij vragen om zijn ogen te openen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie