Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Voor elke ziel die jullie aan Mijn barmhartigheid toevertrouwen, zal Ik er nog honderd meer redden

Ontvangen op donderdag 11 april 2013

17.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, jullie moeten opschieten en jullie concentreren op die arme zielen, die helemaal niet in God geloven. Ik doel op diegenen aan wie de waarheid over het bestaan van God, hun Schepper, nooit gegeven werd.

Er zijn miljarden mensen die geen weet hebben van de Heilige Drie-eenheid omdat het voor hen verborgen gehouden werd. Dat zijn de zielen aan wie door Mij grote barmhartigheid verleend zal worden en zij moeten op deze boodschappen, Mijn boodschappen aan de wereld, gewezen worden.

De andere zielen die Mij met zorg vervullen, zijn diegenen die lauw zijn in hun geloof en die op het ogenblik weigeren om de waarheid van het eeuwig leven te aanvaarden. Aan veel mensen die, of onzeker zijn over hun schepping, of over het bestaan van God, zal spoedig de waarheid getoond worden. Verder zal Ik hun grote barmhartigheid betonen en Mijn liefde zal hun hart raken, en zij zullen gered worden.

Maar dan zijn er diegenen die zich tegen Mijn ingrijpen zullen blijven verzetten. Zij zullen elke poging, om hen de waarheid mee te geven, bestrijden en het bewijs van Mijn barmhartigheid dat hen gegeven zal worden, zal in Mijn gezicht teruggeworpen worden. Ik zal opnieuw ingrijpen en om hun ziel blijven strijden.

Ten slotte zijn er diegenen die alles over Mij, en het feit dat Ik de Messias ben, weten. Geen enkel wonder of geen enkele akte van liefde zullen hen naar Mij toe trekken omdat zij zich aan Satan overgegeven hebben. Deze zielen zullen door het Beest verslonden worden en hij zal hen niet loslaten omdat zij Mij niet als hun Redder zien. Zij kennen het plan van het Beest nog altijd niet. Om hen te redden, moeten jullie, Mijn volgelingen, Mij jullie getrouwheid schenken door Mij hun ziel toe te vertrouwen tijdens jullie gebeden en wanneer jullie de Heilige Eucharistie ontvangen. Jullie moeten hen elke dag aan Mij aanbieden en voor elke ziel die jullie aan Mijn barmhartigheid toevertrouwen, zal Ik er nog honderd meer redden.

Doe dit elke dag opnieuw! Aan het einde van elke maand zullen jullie vol vreugde zijn omdat jullie zullen weten aan hoeveel zielen deze grote barmhartigheid verleend werd. Dit is gewoon nog een geschenk waarmee Ik jullie zegen en de genaden die jullie zullen ontvangen, wanneer jullie dit kruistochtgebed bidden, zullen overvloedig zijn.

Kruistochtgebed (104) ‘Bevrijd deze ziel uit de slavernij’

Liefste Jezus, ik bied U de ziel aan van mijn broeder en zuster,
die hun ziel aan Satan overgegeven hebben.
Neem deze ziel aan en verlos haar in Uw heilige ogen.
Bevrijd deze ziel uit de slavernij van het Beest
en bezorg haar de eeuwige zaligheid. Amen.

Mijn barmhartigheid zal aan de mensheid gegeven blijven worden, en dan vooral aan iedere ziel die het Woord van God verwerpt.

Ik zegen jullie, Mijn trouwe leerlingen, en Ik blijf de gave van de Heilige Geest over jullie uitstorten.

Jullie Jezus

Boodschap: Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

dinsdag 30 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Boodschap: Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

zondag 28 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. 

Boodschap: Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

zaterdag 27 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. 

Boodschap: De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

vrijdag 26 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Boodschap: Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

donderdag 25 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Boodschap: Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

woensdag 24 april 2013

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. 

Boodschap: Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

woensdag 24 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Boodschap: Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Boodschap: Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

maandag 22 april 2013

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

Boodschap: De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

zondag 21 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie