Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Velen zullen niet sterk genoeg zijn om te strijden tegen abortus, euthanasie en het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht

Ontvangen op maandag 15 april 2013

18.20 u

Mijn zeer geliefde dochter, de vijanden van God staan nu in elke natie in grote aantallen op om de wetten van God te hekelen.

In elk land en elke kerk zullen veel nieuwe wetten ingevoerd worden. De meeste van die wetten zullen ingaan tegen de onderrichtingen die in de Heilige Bijbel vastgelegd zijn. Elke vorm van zonde zal gelegaliseerd worden en de duisternis van het Beest zal de wereld overdekken. Diegenen die zich tegen deze wetten verzetten, zullen als excentriekelingen beschouwd en gedemoniseerd worden. Hun stemmen zullen gesmoord worden door diegenen die het secularisme omhelzen alsof dit een authentieke religie zou zijn. Zij zullen elk intellectueel argument gebruiken om hun verachtelijke wetten af te dwingen, en zij zullen velen misleiden omdat zij de mensenrechten als middel zullen gebruiken om anderen te controleren.

Velen zullen niet sterk genoeg zijn om te strijden tegen abortus, euthanasie en het huwelijk tussen mensen van hetzelfde geslacht. Net als de wetten dan doorgevoerd zijn, zal de Katholieke Kerk de hervorming aankondigen om alle mensenrechten en alle religies te erkennen. Dat zal gevolgd worden door een vreselijke verdeeldheid tussen diegenen die gezegend zijn met de gave van inzicht, dat hen door de Heilige Geest geschonken wordt, en diegenen wier enige verlangen de liefde voor zichzelf is en die God verwerpen.  Zij zien God en Mijn Leer als een obstakel om te leven naar wat zij geloven dat een vrije levensstijl is.

De machtige, wereldwijde elite-organisatie die in elke hoek van de wereld geïnfiltreerd is, zal nieuwe kerkwetten ontwerpen en plannen smeden om leiders omver te werpen terwijl zij tegelijkertijd oorlogen beramen die vernieling zullen meebrengen. Zij zijn zo trots en hun gehechtheid aan satanische ophemeling gaat zover, dat zij geloven dat ze onmisbaar zijn. Hoe zullen zij moeten lijden voor hun snode daden. Net als zij geloven dat zij anderen kunnen controleren en hun slinkse plannen aan anderen kunnen opleggen, zullen zij door de hand van Mijn Vader neergeslagen worden. Zij zullen maar een beperkte tijd krijgen om ervan af te zien. Daarna zullen zij zich tegen elkaar keren en elkaar ombrengen. Hun lijden zal van een zodanig niveau zijn, dat zij zelfs tegen het einde er niet toe zullen komen om in te zien wat er in het verschiet ligt als zij aan de Boze gebonden zouden blijven.

Veel mensen, die God niet toebehoren, zullen aanvankelijk weinig merken van deze gebeurtenissen. Het zal pas zijn wanneer hun vrijheid beknot wordt, dat zij openlijk in opstand zullen komen tegen de ongerechtigheden binnen hun naties. Dan zullen zij de verschrikking inzien, die gecreëerd werd doordat het Licht van God gedoofd zal zijn. In plaats daarvan zal er duisternis, leegte, honger en een gebrek aan liefde zijn. Pas dan zal de mens om Gods barmhartigheid schreeuwen. Ik zal daar op wachten om hen vertroosting te schenken en hun arme, bange zielen te bewaren.

Jullie Jezus

Boodschap: Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

dinsdag 30 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Boodschap: Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

zondag 28 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. 

Boodschap: Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

zaterdag 27 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. 

Boodschap: De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

vrijdag 26 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Boodschap: Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

donderdag 25 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Boodschap: Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

woensdag 24 april 2013

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. 

Boodschap: Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

woensdag 24 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Boodschap: Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Boodschap: Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

maandag 22 april 2013

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

Boodschap: De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

zondag 21 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie