Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Velen onder jullie zullen Mij verloochenen door deze goddeloze nieuwe wetten aan te nemen

Ontvangen op donderdag 11 oktober 2012

10.03 u

Mijn zeer geliefde dochter, de moeilijkheden waarmee Mijn leerlingen in deze tijd geconfronteerd worden, zijn tweeledig.

Ten eerste moeten zij de leugens aanschouwen, die hun voorgehouden worden door wereldlijke overheden, die hun opgedrongen worden. Deze leugens – in de vorm van nieuwe wetsvoorstellen, nieuwe ideeën en nieuwe voorschriften - doen maar één ding: zij overtreden de wetten van God. Het zijn wetten van verdraagzaamheid die vrijelijk toelaten dat de zondige daden in jullie grondwetten en Kerken verankerd worden.

De tweede kwelling zal te wijten zijn aan de druk die op jullie rust om de waarheid, het woord van God, te durven spreken. Durf de waarheid te spreken, Mijn dochter, en je zult heftig tegengesproken worden. Bovendien zal je ervan beschuldigd worden onchristelijk en weinig verdraagzaam te zijn.

Zien jullie hoe Satan werkt? Hij misleidt de zwakke zielen tot het geloven van leugens en het aanvaarden van de zonde door deze af te schilderen als helemaal niet bestaande.

Deze mensen, die over alle naties heen onafscheidelijk verbonden zijn, vermeerderen de druk om Mijn Christelijke Kerken te vernietigen en om de zonde aanvaardbaar te maken. Zij beijveren zich om Mijn volgelingen, alsook hun vermogen om openlijk de waarheid over Mijn heilig woord te verwoorden, tot zwijgen te brengen.

Jullie zullen lijden door deze gruwel. Wanneer dat zo is, weet dan dat Ik Mij nauw met jullie hart verbind.

Wees a.u.b. sterk, om Mijnentwil! Jullie moeten voor deze arme, misleide zielen bidden want zij zijn pionnen in een verdorven spel, beraamd door diegenen die Satan vereren.

Laat jullie niet misleiden, want net als jullie denken dat hun goddeloosheid, onder het mom van verdraagzaamheid en liefde voor de rechten van anderen, de mensheid bedwongen heeft, zal de strijd heviger worden.

De hand van Mijn Vader zal met zo’n kracht toeslaan dat zij, de daders, weggevaagd zullen worden. Jullie mogen niet wanhopen en denken dat deze groepering Mijn leerlingen zal overmeesteren. Zij zullen daartoe niet in staat zijn, hoewel het op sommige momenten wel zo kan lijken.

Word wakker, Mijn gewijde dienaren! Jullie mogen jullie niet laten intimideren of laten meezuigen in dit sluw plan, ontworpen om het woord van God te ontheiligen.

Jullie moeten de Leer van Mij, jullie Redder, handhaven en jullie mogen Mij nooit verloochenen. Jullie zullen echter bekoord worden om dat wel te doen. Velen onder jullie zullen Mij verloochenen door deze goddeloze nieuwe wetten aan te nemen.

Als jullie dat doen, zal Ik wachten. Want als jullie Mij aanroepen, zal Ik jullie staande houden. Door Mijn tussenkomst zal Ik jullie ondersteunen.

Bid a.u.b. deze litanie (3) ‘Verdedig het woord van God’

O lieve Jezus, bescherm ons tegen de leugens, die God beledigen.
Bescherm ons tegen Satan en zijn leger.
Help ons meer van U te houden.
Steun ons in onze strijd.
Verdedig ons in ons geloof.
Leid ons naar Uw veilig toevluchtsoord.
Help ons stand te houden en Uw Heilige Wil te verdedigen.
Versterk onze vastberadenheid om Uw ware leerlingen te zijn.
Schenk ons moed.
Schenk ons vertrouwen.
Leid ons op de weg van de waarheid.
Verdedig ons tegen de vijand.
Stort Uw genaden van bescherming over ons uit.
Help ons te bekoring te vermijden.
Breng ons dichter bij Uw Heilig Hart.
Help ons om U te allen tijde trouw te blijven.
Amen.

Ga, Mijn strijdmacht, bedaard en in vrede, in de wetenschap dat Ik dicht bij jullie hart ben in deze beangstigende tijd. Wanneer jullie eenzaam zijn, jullie verloren of verlaten voelen, weet dit: het is dan dat Ik het dichtst bij jullie zal zijn. Het is dan dat jullie zwakheid zal omslaan in grote kracht, zoals de vermeende kracht van jullie vijand zal verdwijnen in het niets.

Jullie Jezus

Boodschap: In de wereld brengt op dit moment het louter vermelden van een geloof in Mij, jullie Jezus, ongemak voort

dinsdag 30 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet inmiddels weten dat het lijden dat jij in Mijn naam doorstaat, zal aanhouden tot de allerlaatste dag van deze missie.

Boodschap: Zijn grote kastijdingen, met een omvang die nooit eerder gezien werd in de wereld, kunnen verzacht worden

maandag 29 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, zoals Ik gezegd heb, heeft het tij van verandering een aanvang genomen vermits de hand van Mijn Vader nu in kastijding neervalt. 

Boodschap: God de Vader: Het is om de onschuldige zielen te redden, die door leugenaars besmet worden, dat Ik de goddelozen straf

zondag 28 oktober 2012

Mijn liefste dochter, goddelijke kennis wordt door slechts enkele van Mijn kinderen bemachtigd en zelfs dan is het maar zoveel als Ik hen vergun te weten.

Boodschap: Het zal door hun hand zijn dat bliksem, aardbevingen en tsunami’s de aarde zullen treffen

zaterdag 27 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er bestaat een plan om een golf van wereldwijde prediking te beginnen.

Boodschap: Zij zullen Mijn woord in twijfel trekken en analyseren, uit angst een vreselijke vergissing te begaan

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, er moet nog zoveel werk verzet worden door Mijn volgelingen om de aarde te zuiveren van de plaag, die zich als een deken uitspreidt over veel mensen die niet in God geloven.

Boodschap: Diegenen die Mijn woord neerhalen - dat jou, Mijn dochter, gegeven wordt - snijden Mij door merg en been met een martelende pijn

vrijdag 26 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Koninkrijk staat op het punt om werkelijkheid te worden.

Boodschap: H. Maagd Maria: Het aanzwellen van de Restkerk van Mijn Zoon zal zich voortzetten

donderdag 25 oktober 2012

Mijn kind, steeds meer mensen dan ooit tevoren worden aangetrokken tot deze boodschappen voor de hele wereld.

Boodschap: Ik zou willen dat Mijn strijdmacht dit kruistochtgebed om de zege van de Restkerk bidt

donderdag 25 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, jij moet al Mijn volgelingen aanmoedigen om overal gebedsgroepen te blijven oprichten.

Boodschap: Jullie mogen private openbaringen nooit zonder de vereiste kwalificaties of nederigheid verwerpen

woensdag 24 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het is belangrijk dat jullie niet luisteren naar diegenen die Mijn heilig woord aanvallen.

Boodschap: Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen

dinsdag 23 oktober 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Ik wil al Gods kinderen in de Verenigde Staten van Amerika aanmanen om voor hun geloof te bidden.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie