Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Uit haat kan niets goeds voortkomen, want die komt alleen van Satan

Ontvangen op zondag 16 februari 2014

15.47 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer haat de zielen binnendringt, moeten zij met elke vezel in hun lichaam daartegen vechten om deze uit te roeien. Doen zij dat niet, dan zal deze de ziel in kwestie verslinden en eraan blijven knagen tot die weggeteerd is.

De duivel veroorzaakt wantrouwen, onrust, verwarring, angst en dan zal hij niet rusten tot de ziel op wie hij het gemunt heeft, vervuld raakt van haat voor zichzelf en voor anderen. Haat in een ziel zal verwarring stichten bij elke persoon met wie die ziel in contact komt. De aangetaste ziel zal elke mogelijke tactiek en truc gebruiken om anderen ertoe aan te zetten zich met haar in te laten tot ook die andere ziel aangetast raakt, en zo zet het patroon zich voort. Haat verspreidt zich als een virus en groeit omdat deze de ziel overspoelt en in bezit neemt tot die ziel zich dan gedwongen voelt bij anderen deze haat te kweken. Het is zo dat er, door de haat die de ene mens voor een andere voelt, moord begaan wordt. De haat wordt gevoed door leugens en onwaarheden en blijft groeien tot deze zoveel zielen overneemt dat daaruit alleen maar kwaad voortgebracht kan worden. Uit haat kan niets goeds voortkomen, want die komt alleen van Satan.

Satan is een leugenaar en plant zaden van twijfel in die zielen die hun waakzaamheid laten verslappen. Hij maakt telkens gebruik van de zonde van hoogmoed om in een ziel haat tegen een andere persoon teweeg te brengen. Hij zaait tweedracht onder Gods kinderen die door de erfzonde zwak zijn, en tenzij zij waarachtige volgelingen van Mij zijn en zich aan het Woord van Mijn Vader houden, zullen zij aan de misleiding ten prooi vallen.

Durf jullie nooit enerzijds als een kind van God te bestempelen, om dan anderzijds een andere persoon aan mootjes te hakken! Zeg langs de ene kant nooit dat jullie vervuld zijn van de Heilige Geest, om dan langs de andere kant te zeggen dat een andere ziel een dienaar van de duivel is! Beoordeel een andere persoon nooit op wat jullie een zonde achten terwijl jullie Mijn beeld zelf beklad hebben! Stel jullie nooit boven Mij en zeg nooit dat jullie deskundiger dan Mij zijn terwijl jullie de kant van Satan opgaan! Diegenen met ogen die Mijn eigen ogen weerspiegelen, zijn alziend en zij moeten bidden voor dergelijke zielen zodat hun de genade geschonken wordt om zich uit de klauwen van het Beest los te wurmen.

Mijn pad wordt op termijn steeds lastiger. Alleen diegenen aan wie moed verleend wordt, die hun door de kracht van de Heilige Geest geschonken wordt, zullen in staat zijn dit te bestijgen. Jammer genoeg zullen velen afhaken, tot zeer groot genoegen van de Boze.

De doornen van deze missie kunnen jullie vlees verscheuren en wrede sneren van haat kunnen jullie hart doorboren, maar Ik Ben degene die voor jullie loopt en dus degene die de volle lading van de haat krijgt. Onthoud altijd dat de aanvallen op deze missie aanvallen tegen Mij zijn! Haat tegen deze missie is haat tegen Mij, Jezus Christus. Jullie kunnen niet op de ene manier zeggen dat jullie van Mij houden, om dan op diverse manieren jullie haat voor Mij te uiten. Jullie zijn voor Mij of tegen Mij. Ofwel geloven jullie Mij, ofwel doen jullie dat niet. Als jullie in Mij geloven mogen jullie een andere ziel nooit vervolgen, want als jullie dat wel doen, werden jullie door Mijn vijand van Mij weggevoerd en hebben jullie het recht niet om te verkondigen dat jullie van Mij zijn.

Jullie Jezus

Boodschap: De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

vrijdag 28 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

donderdag 27 februari 2014

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.

Boodschap: God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

woensdag 26 februari 2014

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. 

Boodschap: De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

dinsdag 25 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Boodschap: Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

maandag 24 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. 

Boodschap: Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

zondag 23 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

zondag 23 februari 2014

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Boodschap: Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

zaterdag 22 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt. 

Boodschap: Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

vrijdag 21 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. 

Boodschap: Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

donderdag 20 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie