Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Twee kometen zullen botsen, aan een rode hemel zal Mijn kruis verschijnen

Ontvangen op zondag 5 juni 2011

16.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nabij. De Waarschuwing is nu dichtbij. Het is met groot verdriet dat Ik je moet vertellen dat veel zielen geen acht zullen slaan op deze boodschappen over de Waarschuwing. Mijn Woord valt in dovemansoren. Waarom willen ze niet luisteren? Ik geef hun niet alleen Mijn groot geschenk van barmhartigheid wanneer Ik Mijn genaden over de hele wereld zal uitstorten, maar Ik probeer hen ook op deze gebeurtenis voor te bereiden. Vele miljoenen zondaars zullen blij zijn wanneer hun Mijn grootse barmhartigheid getoond wordt. Anderen zullen de kans niet krijgen om zich op tijd te verlossen omdat ze van de schok zullen sterven.

Mijn dochter, je moet alles doen wat je kunt om de wereld te waarschuwen. Want deze grote gebeurtenis zal iedereen schokken. Voordat de Waarschuwing plaatsvindt, zal men grote tekenen aan de hemel zien. Sterren zullen met zo’n impact botsen dat de mensen het spektakel dat ze in de lucht zien, met iets catastrofaals zullen verwarren. Als deze kometen optrekken, zal er een enorm rode lucht volgen en zal over heel de wereld door iedereen het teken van Mijn kruis gezien worden. Velen zullen bang zijn. Maar Ik zeg: verheug jullie, want jullie zullen voor het eerst in jullie leven een echt goddelijk teken zien dat voor de zondaars alom op groot nieuws wijst.

Kijk dan naar Mijn kruis en jullie zullen weten dat Mijn grootse barmhartigheid aan ieder van jullie, Mijn dierbare kinderen, geschonken wordt. Want het was door de blijvende, diepe liefde die Ik voor jullie had, dat Ik gewillig aan het kruis stierf om jullie te redden. Wanneer jullie tijdens de Waarschuwing het kruis aan de hemel zien, zullen jullie weten dat dit een teken van Mijn liefde voor jullie is.

Bid, Mijn geliefde volgelingen, dat jullie broeders en zusters zich kunnen verheugen wanneer hun het bewijs van Mijn bestaan getoond wordt! Bid dat zij zullen aanvaarden dat dit hun kans is om zich in Mijn ogen te verlossen! Dat deze grootse daad van barmhartigheid hun ziel zal redden als ze Mij zullen toestaan dat Ik hen help.

Er zal jullie getoond worden hoe het is om in doodzonde te sterven

De Waarschuwing zal voor jullie allemaal een zuiverende ervaring zijn. Het kan deels onaangenaam zijn, vooral voor diegenen in zware zonde. Want voor de eerste keer ooit zal er jullie getoond worden hoe het voelt wanneer het Licht van God uit jullie leven verdwijnt. Jullie ziel zal de verlatenheid gewaarworden die gevoeld wordt door diegenen die in doodzonde sterven, die arme zielen die er te lang mee gewacht hebben God te vragen om hen hun zonden te vergeven. Denk eraan, het is belangrijk dat Ik jullie allemaal deze leegte van de ziel laat voelen. Want pas dan zullen jullie eindelijk begrijpen dat zonder het Licht van God in jullie ziel, jullie ophouden te voelen. Jullie ziel en lichaam zouden slechts lege vaten zijn. Zelfs zondaars voelen het Licht van God omdat Hij in elk van Zijn kinderen op aarde aanwezig is. Maar wanneer jullie in doodzonde sterven, bestaat dat Licht niet langer.

Bereid jullie nu voor op deze grote gebeurtenis! Red jullie ziel terwijl jullie dat nog kunnen. Want pas dan, wanneer het Licht van God jullie verlaat, zullen jullie je eindelijk bewust zijn van de leegte, dorheid en duisternis vol kwelling en panische angst, die Satan biedt.

Vervolmaak jullie ziel terug! Verheug jullie nu, want de Waarschuwing zal jullie redden en jullie dichter bij Mijn Heilig Hart brengen!

Verwelkom de Waarschuwing! Want dan zal er jullie het bewijs van het eeuwig leven geschonken worden, en zullen jullie weten hoe belangrijk dit is.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Koning van de mensheid

Boodschap: Laat de menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie Mij niet de rug doen toekeren!

donderdag 30 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik glimlach deze avond met vreugde in Mijn Hart want eindelijk horen, net als voorzegd, jongere mensen Mijn Woord door het internet.

Boodschap: Belijd nu jullie zonden – wees niet bang!

woensdag 29 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hulp die Ik je gestuurd heb, zal gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen, Mijn Woord nu snel over de hele wereld verspreiden. 

Boodschap: Ga door met Mijn Woord te verspreiden – Ik stuur je nu veel vrijwilligers

dinsdag 28 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hordes waarover je moet springen wanneer je voor Mij lijdt, worden hoger.

Boodschap: De Waarschuwing is een uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina

zondag 26 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar heel weinig tijd om al die arme zielen te waarschuwen en voor te bereiden, die tijdens de Waarschuwing zo geschokt zullen zijn dat zij niet zullen beseffen wat zij aanschouwen. 

Boodschap: De mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is eenvoudig

zaterdag 25 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl je stem eindelijk overal ter wereld door Mijn gewijde dienaren gehoord wordt, verstomt deze in die kringen die zich niet van het bestaan van God de Almachtige Vader bewust zijn.

Boodschap: H. Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt

zaterdag 25 juni 2011

Mijn kind, blijf altijd op Mijn Zoon gefocust, want Hij heeft je aandacht nodig! Je moet al je vertrouwen op Hem stellen en laat nooit iemand je ogen van Hem afhouden.

Boodschap: Eerste boodschap van God de Vader: Voor Mij is de tijd nu gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen – het Nieuw Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren

zaterdag 25 juni 2011

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de mensheid. Ik Ben God de Vader en Ik spreek voor de eerste maal tot jou. 

Boodschap: Doodgewone mensen, goede mensen, keren Mij de rug toe

donderdag 23 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die je vandaag voelt, is een gevolg van de genaden die je gisteren tijdens de Aanbidding verleend werden. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria over de communicatie met jongeren

woensdag 22 juni 2011

Ik kom in de naam van Jezus Christus. Ik ben de Moeder van God, jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen.

Boodschap: De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat

woensdag 22 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, sterk nu, na de ergste beproeving tot dusver te hebben doorstaan, zul je opschieten om aan de hele wereld Mijn dringende smeekbeden mee te delen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie