Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ten slotte zal het bewijs van Mijn Vaders Verbond aan de Joden getoond worden

Ontvangen op dinsdag 11 februari 2014

23.41 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe is deze missie gegroeid en hoe zal deze nu zeer snel evolueren naarmate Ik de voorbereidingen tref op Mijn komende tijd.

Ik Ben begonnen aan het volgende plan om aan al Gods kinderen de bewustwording van de grote nieuwe wereld die jullie wacht te brengen, en deze voorbereiding zal in fasen verlopen. De eerste fase bestaat uit de zuivering. Dat zal verstoringen, klimaatsveranderingen, omwentelingen en een verschrikkelijke geloofsafval inhouden, die de aarde zullen teisteren. Dit zal zich allemaal tegelijkertijd afspelen. Vervolgens zal Mijn Kerk vallen en zal alleen de Rest vasthouden aan de Waarheid en getuigen van Mijn heilig Woord.

Ik zal uit alle hoeken van de wereld mensen verzamelen – eerst van elk christelijk geloof. Daarna zal Ik anderen tot Mij trekken. Ten slotte zal het bewijs van Mijn Vaders Verbond aan de Joden getoond worden en zullen zij, zoals voorzegd, naar het Koninkrijk van God gebracht worden.

Nu overstemmen veel stemmen Mijn eigen stem, maar toch zal het slechts Mijn stem zijn waarop men acht zal slaan want Mijn tong is als een zwaard en Mijn aanwezigheid als een vertakte bliksem. Wanneer Ik Mijn aanwezigheid laat voelen, zal dat in de nederigste onderkomens zijn en gedeeld worden met welwillende zielen – met zowel de zachtmoedigen als de scherpzinnigen. Ik zal Mijn aanwezigheid onder de heidenen bekendmaken, en zij zullen voor het eerst vraagtekens plaatsen bij hun toekomstige eeuwigheid en hun hart voor Mij beginnen openstellen. Je ziet, niet één ziel zal ongemoeid gelaten worden. Sommigen zullen Mij niet verwelkomen, maar ze zullen weten dat Ik er ben.

Mijn tijd om door de kracht van de Heilige Geest Mijn aanwezigheid te laten voelen, is zeer nabij. Ik verlang dat jullie je ziel voor Mijn aangezicht verzoenen en klaarstaan om Mij te ontvangen, want jullie zullen de tijd noch het uur kennen. Eén ding zal Ik jullie wel vertellen, en dat is dat het plots zal komen.

Jullie geliefde Jezus

Boodschap: De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

vrijdag 28 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

donderdag 27 februari 2014

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.

Boodschap: God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

woensdag 26 februari 2014

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. 

Boodschap: De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

dinsdag 25 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Boodschap: Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

maandag 24 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. 

Boodschap: Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

zondag 23 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

zondag 23 februari 2014

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Boodschap: Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

zaterdag 22 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt. 

Boodschap: Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

vrijdag 21 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. 

Boodschap: Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

donderdag 20 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie