Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Satan werft jonge mensen door middel van de popcultuur

Ontvangen op zaterdag 4 juni 2011

17.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, als een direct gevolg van Mijn aan jouw gegeven boodschappen, verspreidt de bekering zich over de hele wereld. Verheug je want Ik zei je dat Mijn Woord, wanneer het gelezen wordt, overal de zielen zou doen ontbranden, met inbegrip van de lauwe zielen. Toen Ik duizenden jaren geleden Mijn apostelen Mijn Woord aan de wereld gaf, had dat een diepe impact op de mensheid. Afgezien van de volgelingen van God, de Eeuwige Vader, en Mij, Zijn Zoon, Jezus Christus, is men veel van wat er onderwezen werd, vergeten.

Mijn kennisgevingen via jou, Mijn dochter, zullen Mijn onderrichtingen proberen te vereenvoudigen. Belangrijker nog, de reden waarom Ik nu spreek, is om Mijn allerheiligste Woord in herinnering te brengen, aan te leren en in de geest van Mijn kinderen te prenten zodat ze uit de klauwen van Satan gered kunnen worden.

Mijn dochter, door de gave van de Heilige Geest heb Ik je ziel bekleed met het onderscheidingsvermogen. Dit vermogen wordt je niet enkel gegeven opdat je deze boodschappen kunt begrijpen, maar ook om aan jou het kwaad van de zonde te openbaren. Wanneer jij nu getuige bent van zonde, boezemt je dat een zodanige afkeer in dat dit je een onrustig gevoel geeft. Ik geef je thans een zweempje van wat Ik lijd wanneer Ik Mijn door de zonde geteisterde kinderen zie.

Veel van diegenen die je in je dagdagelijkse leven ziet via de media, de films en op tv, doen je duizelen. Wanneer in een ziel zonde aanwezig is, manifesteert deze zich op een manier die door bepaalde tekenen duidelijk zichtbaar is. Jij, Mijn dochter, kunt nu door Mijn genaden onmiddellijk in iemand zonde onderscheiden. Het eerste teken dat je zult zien, is arrogantie en hoogmoed waarbij de ene mens zich belangrijker dan een andere acht. Andere tekenen die je getoond worden, komen voort uit de zonde van hoogmoed en hebzucht.

Eén van de meest ongebreidelde zonden in de wereld van vandaag is de seksuele perversiteit. Wanneer deze de wereld voorgehouden wordt, zal dat altijd door humor gecamoufleerd worden. Dat is een slimme manier om anderen ervan te proberen te overtuigen dat het een natuurlijk onderdeel van jullie menselijke gesteldheid is. Mijn dochter, iedere persoon in de wereld lacht graag en heeft gevoel voor humor nodig, wat een gave van God is. Wanneer dus seksueel afwijkend gedrag gepromoot wordt, zal dat gewoonlijk opgevoerd worden om jullie aan het lachen te brengen. Dit zal dan niet enkel de vrouwen vernederen, maar daarbij zal dat ook de jonge kinderen beïnvloeden waardoor ze slecht, decadent gedrag als normale popcultuur zullen aanvaarden.

Satan wil graag jonge zielen werven. Dus wendt hij moderne middelen aan om deze dierbare lammetjes van Mij te bestoken. Zij, Mijn kleine kinderen, zullen onbewust hun walgelijke gedrag imiteren, wat door groepsdruk nog meer aangewakkerd wordt.

Waarschuwing aan diegenen in de muziekindustrie

Ik waarschuw nu diegenen in de muziek-, film-, en kunstindustrie. Als jullie Mijn kinderen blijven bederven, zullen jullie streng gestraft worden. Jullie, Mijn misleide kinderen, zijn marionetten in Satans arsenaal. Hij gebruikt jullie door jullie eerst te verleiden met de aantrekkingskracht van rijkdom, roem en weelde. Vervolgens valt hij jullie ziel binnen. Daarna zal hij jullie in de diepste verdorvenheid slepen waarbij zijn demonen jullie lichaam zullen binnendringen zodat ze hun eigen gruwelijke lusten en seksueel verdorven handelingen in daden kunnen omzetten. Jullie zullen aldoor denken dat dit gewoon onschuldig vermaak is. Weten jullie niet dat jullie ziel gestolen wordt? Kan dat jullie niet schelen? Beseffen jullie niet dat als jullie deze daden van obscene, seksuele verdorvenheid bedrijven, jullie voor eeuwig verloren zullen gaan? Als jullie hard snakken naar meer opwinding wanneer de laatste daad jullie niet langer prikkelt, zullen jullie onverzadigbaar worden. Daarna zullen jullie jezelf de vernieling in helpen. Waarom denken jullie dat er zovelen van jullie zijn die in deze valse schijn – met andere woorden de beroemdheidscultuur – leven, zelfmoord plegen? Een overdosis drugs nemen? Zich depressief voelen? Vertwijfeling jullie hart verscheurt? Weten jullie niet dat Satan jullie ziel snel wil? Hoe eerder jullie in doodzonde sterven, hoe sneller Satan jullie ziel van God, de Almachtige Vader, jullie Schepper, kan stelen.

Voor Mijn kinderen die in deze leugen verstrikt zitten, is dit moeilijk te begrijpen. Maar stel je dit als volgt voor. Zelfs wanneer jullie in zonde verkeren, is het Licht van God nog in jullie aanwezig. Veel zondaars, en atheïsten, beseffen dat niet. Zij blijven zich in hun neerwaartse spiraal steeds dichter naar de hel voortbewegen. Toch is het enkel door het Licht van God dat zij bij hun volle verstand blijven. Zonder het Licht van God zou deze aarde in duisternis zijn. Deze duisternis zal, eens deze ervaren wordt, jullie terroriseren. Jullie zonden zullen niet alleen maar weerzinwekkend voor jullie zijn, maar jullie zullen ook willen weglopen en jullie willen verbergen. Want zelfs dan, als het Licht van God zich plotseling aan jullie zou vertonen, zouden jullie de schittering en de kracht ervan niet kunnen verdragen.

Zonder Gods Licht is er een totale duisternis van de ziel. Doordat jullie, Mijn kinderen, het nooit zonder dit Licht moeten stellen, zouden jullie niet kunnen overleven als en wanneer dit Licht uitdooft.

Koester jullie ziel – het is alles wat jullie zullen meenemen naar het volgende leven!

De Waarschuwing zal jullie een besef geven van hoe dit gevoel zal zijn. Als jullie tijdens de Waarschuwing in doodzonde zouden verkeren, wees dan niet bang want het is slechts dat – een waarschuwing. Jammer genoeg zullen jullie zonden zo stuitend zijn wanneer jullie deze in hun onverbloemde en verfoeilijke vorm zien, dat dit jullie van de grote schok lichamelijk zou kunnen raken. Wacht niet tot dan! Doe nu iets aan jullie geestelijk leven! Neem de waardigheid van jullie ziel in acht! Koester jullie ziel, want het is alles wat jullie naar het volgende leven zullen meenemen! Jullie lichaam is van geen tel. Als jullie je lichaam, dat jullie door God de Vader als een geschenk gegeven werd, echter op een zondige wijze gebruiken zodat jullie anderen doen zondigen, zal het jullie lichaam zijn dat de ondergang van jullie ziel zal veroorzaken.

Denk aan jullie toekomstig geluk, Mijn kinderen! Want jullie tijd op aarde is slechts een fractie van de tijd die jullie in jullie bestaan zullen ervaren. Nalaten om voor jullie ziel te zorgen, zal garant staan voor jullie geïsoleerde verlatenheid in de hel, waarin geen ander leven bestaat dan eeuwige pijn en kwelling.

Elke dag zweven miljoenen ijlings naar de poorten van de hel

Elke dag zweven miljoenen zielen op het moment van overlijden ijlings naar de poorten van de hel. Machtige mensen, leiders, rijken, armen, zangers, acteurs, terroristen, moordenaars, verkrachters en diegenen die abortussen hadden. Het ene gemeenschappelijke kenmerk dat zij allen delen, is dit: geen van hen geloofde dat de hel bestaat.

Jullie liefhebbende Redder en Leraar

Jezus Christus

Boodschap: Laat de menselijke tekortkomingen van Mijn Kerk jullie Mij niet de rug doen toekeren!

donderdag 30 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Ik glimlach deze avond met vreugde in Mijn Hart want eindelijk horen, net als voorzegd, jongere mensen Mijn Woord door het internet.

Boodschap: Belijd nu jullie zonden – wees niet bang!

woensdag 29 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hulp die Ik je gestuurd heb, zal gebruikmakend van de moderne communicatiemiddelen, Mijn Woord nu snel over de hele wereld verspreiden. 

Boodschap: Ga door met Mijn Woord te verspreiden – Ik stuur je nu veel vrijwilligers

dinsdag 28 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de hordes waarover je moet springen wanneer je voor Mij lijdt, worden hoger.

Boodschap: De Waarschuwing is een uiting van Mijn Goddelijke Barmhartigheid, meegedeeld aan zuster Faustina

zondag 26 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de tijd is nu nabij. Er is nog maar heel weinig tijd om al die arme zielen te waarschuwen en voor te bereiden, die tijdens de Waarschuwing zo geschokt zullen zijn dat zij niet zullen beseffen wat zij aanschouwen. 

Boodschap: De mensen weten niet wat hun ziel is – het antwoord is eenvoudig

zaterdag 25 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, terwijl je stem eindelijk overal ter wereld door Mijn gewijde dienaren gehoord wordt, verstomt deze in die kringen die zich niet van het bestaan van God de Almachtige Vader bewust zijn.

Boodschap: H. Maagd Maria: Satan verliest zijn macht wanneer Mijn Rozenkrans gebeden wordt

zaterdag 25 juni 2011

Mijn kind, blijf altijd op Mijn Zoon gefocust, want Hij heeft je aandacht nodig! Je moet al je vertrouwen op Hem stellen en laat nooit iemand je ogen van Hem afhouden.

Boodschap: Eerste boodschap van God de Vader: Voor Mij is de tijd nu gekomen om Mijn glorieus Koninkrijk terug te winnen – het Nieuw Paradijs op aarde zal 1000 jaar duren

zaterdag 25 juni 2011

Ik kom in de naam van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, Redder van de mensheid. Ik Ben God de Vader en Ik spreek voor de eerste maal tot jou. 

Boodschap: Doodgewone mensen, goede mensen, keren Mij de rug toe

donderdag 23 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de vreugde die je vandaag voelt, is een gevolg van de genaden die je gisteren tijdens de Aanbidding verleend werden. 

Boodschap: Boodschap van de H. Maagd Maria over de communicatie met jongeren

woensdag 22 juni 2011

Ik kom in de naam van Jezus Christus. Ik ben de Moeder van God, jullie geliefde Moeder, Koningin van al de engelen.

Boodschap: De Waarschuwing zal bewijzen dat God bestaat

woensdag 22 juni 2011

Mijn zeer geliefde dochter, sterk nu, na de ergste beproeving tot dusver te hebben doorstaan, zul je opschieten om aan de hele wereld Mijn dringende smeekbeden mee te delen.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie