Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Profeten als voorbereiding op Mijn Tweede Komst

Ontvangen op zaterdag 3 december 2011
20.45 u
Mijn liefste, beminde dochter, het is met grote ontzetting dat Ik naar die volgelingen kijk, die Mijn allerheiligste Woord uit deze boodschappen verwerpen. Hoe bedroeft Mij dit!

Ik vraag Mijn kinderen, wijd en zijd, om te bidden voor diegenen die God in hun leven verwerpen. Maar Ik verzoek ook dringend om gebed voor die volgelingen van Mij die genegeerd hebben of vergeten zijn dat Mijn Tweede Komst zal plaatsvinden en dat dit niet gestopt kan worden. Dit is een belangrijke gebeurtenis en jullie moeten hier allemaal op voorbereid zijn.

Profeten werden in de wereld gestuurd om Mijn geboorte aan te kondigen. Profeten werden eveneens van meet af aan door Mijn Vader gezonden om de zielen op de verlossing voor te bereiden. Profeten worden nu in de wereld gestuurd om de mensheid voor te bereiden op Mijn Tweede Komst.

Word wakker, jullie allemaal die belijden Mij te kennen! Als jullie Mij kennen, herken dan Mijn stem wanneer Ik tot jullie hart roep. Zovelen verwerpen niet alleen deze boodschappen maar wijzen ook Mij af.

Laat diegenen die Mij zo snel veroordelen, door het ontkennen van Mijn smeekbeden die aan de hele wereld gegeven worden via deze boodschappen, het volgende beseffen.

Door koppig jullie rug te keren naar Mijn Woord, dat thans aan jullie gegeven wordt, ontzeggen jullie Mij de gebeden die Ik van jullie zo hard nodig heb in deze tijd. Vooral jullie, die beweren Mij te kennen, hoor wat Ik jullie te zeggen heb.

Jullie wreedheid doorboort Mijn Hart. Jullie gebrek aan edelmoedigheid betekent dat jullie gebeden niet aangeboden worden zoals dat zou moeten voor de redding van de zielen.

Waar is jullie nederigheid en waarom maskeren jullie je afkeer voor Mijn heilig Woord door een valse nederigheid?

Jullie moeten Mijn Heilige Geest aanroepen om jullie naar Mij te leiden zodat jullie voor Mij zullen werken met een volmaakte liefde in jullie hart.

Wees nooit opschepperig over jullie kennis van de Heilige Schrift. Gebruik jullie kennis van Mijn Leer nooit om een ander te vernederen. Belaster, beledig, bespot anderen nooit of kijk nooit op hen neer in Mijn naam. Want wanneer jullie dat doen, kwetsen jullie Mij enorm.

Word wakker, kinderen! Bereid jullie ziel voor en wees edelmoedig van geest want de tijd is nu kort!

Jullie geliefde Redder
Jezus Christus

Boodschap: Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

zaterdag 31 december 2011

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld.

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden

donderdag 29 december 2011

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.

Boodschap: Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben

donderdag 29 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, overal zullen Mijn kinderen binnenkort uit een diepe, ledige sluimering gewekt worden.

Boodschap: God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

woensdag 28 december 2011

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.

Boodschap: H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen

dinsdag 27 december 2011

Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.

Boodschap: Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik op aarde leefde

maandag 26 december 2011

Ik ben jouw Jezus, die je nooit verlaat ongeacht hoezeer je lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, de Zoon van God, mens geworden en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria. 

Boodschap: Eerbiedig het belang van het gezin

zondag 25 december 2011

Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen.

Boodschap: God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen

zaterdag 24 december 2011

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Redder in de wereld zond om de mensheid te redden, ben Ik nu klaar om Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de mensheid, opnieuw te sturen om die zielen veilig te stellen die anders niet gered zouden kunnen worden.

Boodschap: H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid

donderdag 22 december 2011

Mijn kind, de wereld moet zich op Mijn Zoon voorbereiden door middel van gebed.

Boodschap: Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

woensdag 21 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie