Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Op de laatste dag zal Ik terugkomen. Maar daarvoor zal Ik de aarde niet bewandelen.

Ontvangen op woensdag 3 april 2013

18.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, de kracht van Mijn stem, doorheen deze boodschappen, heeft in slechts twee jaar tijd zoveel naties bereikt, dat nu miljoenen zielen zullen helpen om de ziel van hun broeders en zusters te redden.

Het Woord van God zal, aangewakkerd door deze oproep van de Hemel, wereldwijd verspreid worden door al jullie zonen, dochters, broeders en zusters. De snelheid van deze missie, die de wereld stormenderhand veroverd heeft, wordt gevoed door de kracht van de Heilige Geest.

Zoveel talen, zoveel naties, zoveel zielen hebben Mijn hand van barmhartigheid gegrepen en volgen Mij nu terwijl Ik hen naar het eeuwig leven voer.

Mijn Vader beloofde de wereld het Boek der Waarheid voor de eindtijd. Hij vervult altijd Zijn belofte. Geen mens kan de inhoud van het Boek der Waarheid kennen, want het was niet aan jullie om dat te weten. De inhoud ervan werd enkel aan de profeet Daniël gegeven, maar er werd hem door Mijn Vader opgedragen om de geheimen ervan niet prijs te geven.

Nu, Mijn dochter, wordt de inhoud ervan aan jou, als de eindtijdprofeet, gegeven en naar het Woord van God zal deze veel vrucht dragen. Het Boek der Waarheid wordt aan de wereld gegeven om het menselijk ras te redden van een gewisse dood. Het is een levensreddend geschenk voor de ziel. Het brengt buitengewone genaden met zich mee. Het brengt jullie de waarheid, niet alleen om jullie te herinneren aan Mijn Leer, maar ook om jullie voor te bereiden op de aanvallen op Mijn Kerk, die zullen leiden tot het verderf van de zielen.

Het Boek der Waarheid zal bovendien aan jullie, Mijn geliefde volgelingen, het plan van Mijn Vader openbaren om jullie te helpen de gepaste voorbereidingen te treffen die nodig zijn om het Nieuw en Glorieus Paradijs op aarde te betreden. Zonder het Boek der Waarheid zouden jullie, Mijn leerlingen, als lammeren zijn die naar de slachtbank geleid worden, want jullie moeten weten dat jullie geloof in God aangevochten zal worden en er zullen veel pogingen ondernomen worden om elk spoor van Mij, Jezus Christus, van de aardbodem te vegen.

Wanneer de waarheid van God de mensen onthouden wordt, zullen zij een andere richting uit draaien om vertroosting te vinden. Niet één mens op deze aarde kan overleven zonder te geloven in iets dat leven belooft. Jammer genoeg jagen velen valse leerstellingen na die hun zwakte aanspreken. Eigenliefde heeft tot gevolg dat religies en zogenaamde spiritueel verlichtende sekten de hebzucht in het hart van de mensen aanspreken. Zelfvoldoening voert niet naar God of de waarheid. Deze arme zielen waren dan in ellende rond, zonder hoop in hun hart.

De kracht van Mijn Heilige Geest, het gedonder van Mijn stem, de wonderen die Ik zal openbaren en het bewijs van de echtheid van deze boodschappen zullen de ziel van miljoenen overhalen.

Mijn Tegenwoordigheid overdekt de aarde, en dat heeft veel haat opgewekt aangezien Satan de geest van Mijn volgelingen vergiftigt. Ik ben aanwezig in de Tabernakels van de wereld, in Mijn Kerken, in de woorden van alle uitverkoren zieners. Maar in deze boodschappen, Mijn laatste boodschappen aan de mensheid, zal Mijn aanwezigheid tot een wereldwijde bekering leiden.

Jullie mogen Mijn belofte nooit vergeten. Op de laatste dag zal Ik terugkomen. Maar daarvoor zal Ik de aarde niet bewandelen. Ik maan jullie aan te luisteren naar de profetieën. Iedere man die Mij probeert te zijn, of iedere man die jullie vertelt dat Jezus in een menselijk lichaam op de aarde rondloopt, is een leugenaar.

Mijn tijd zal komen wanneer Ik vanuit de Hemel neerdaal op precies dezelfde manier als Ik opsteeg op Mijn laatste dag op aarde.

Jullie Jezus

 

Boodschap: Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

dinsdag 30 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Boodschap: Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

zondag 28 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. 

Boodschap: Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

zaterdag 27 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. 

Boodschap: De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

vrijdag 26 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Boodschap: Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

donderdag 25 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Boodschap: Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

woensdag 24 april 2013

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. 

Boodschap: Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

woensdag 24 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Boodschap: Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Boodschap: Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

maandag 22 april 2013

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

Boodschap: De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

zondag 21 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie