Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ontneem Mij een ziel – een leven - en jullie eigen leven – de eeuwige zaligheid – zal niet langer jullie recht zijn!

Ontvangen op maandag 17 februari 2014

0.15 u

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer het moment van de Laatste Dag van het Oordeel aanbreekt, zullen veel zielen Mij verloochend hebben en zal er veel angst in hun hart zijn. Want tegen die tijd zal de Waarheid als een kristalhelder meer zijn, zonder smet. De Waarheid zal zo helder zijn, dat het zal zijn alsof men in een spiegel staart. En wat zullen ze zien? Ze zullen Mijn gelaat zien, Mijn leed, Mijn liefde, Mijn spijt, Mijn verbolgenheid, en vervolgens zullen ze Mijn gerechtigheid aanschouwen want tegen dan is er geen terugkeer meer mogelijk.

Het is nu de tijd die aan de mensheid gegeven wordt om zich te verlossen. Deze tijd werd Mij verleend om jullie allemaal voor te bereiden. Gebruik deze verstandig en jullie zullen Gods heerlijkheid zien! Verspil deze en jullie zullen nooit het Licht of de heerlijkheid van Mijn Koninkrijk zien! In plaats daarvan zullen jullie dan de eeuwige scheiding van Mij moeten ondergaan. Met een roedel wolven – boze demonen – als jullie enige gezelschap in de afgrond – wat de thuisbasis van het Beest is. Al diegenen die zwichten voor de boosheid, op welke schaal dan ook, zullen Mij steeds verder afvallen – hoe meer jullie het Woord van God loochenen.

Deze tijd is de mensheid gegeven opdat ze zich gedegen zouden voorbereiden. Mijn missie bestaat erin de spinnenwebben van jullie ogen te trekken zodat Ik jullie kan tonen wat jullie moeten doen opdat Ik jullie in Mijn Nieuw Paradijs kan verwelkomen.

Deze missie is wellicht jullie enige kans om jullie in staat te stellen Mijn hand vast te grijpen voordat jullie in een groot vacuüm van bedrog gedompeld worden. Satan heeft te kennen gegeven dat hij de zielen die van Mij houden, zal blijven wegkapen. Zijn enige focus ligt momenteel op het van Mij wegsleuren van diegenen die Mij oprecht liefhebben. Dus zal hij in die zielen die hun leven naar de Waarheid leiden elke mogelijke twijfel, elke mogelijke leugen en godslastering aanbrengen. Door zijn invloed zullen deze mensen Mij verlaten. Satan tergt Mij nu vol trots, en elke keer dat Ik aan hem een ziel verlies, zweert hij dat hij er nooit mee zal ophouden om elke missie op aarde te verstoren die door Mij gezegend is om zielen te redden.

Jullie moeten nooit met Mijn vijanden de strijd aangaan of Mij tegenover hen verdedigen. Jullie mogen de Allerheiligste Bijbel nooit uit het oog verliezen! Laat geen mens deze vervalsen! Negeer diegenen die jullie ervan proberen te overtuigen dat God enige poging om ook maar één enkel woord, één enkele profetie, één enkel Gebod te veranderen, zou goedpraten want dat is de grootste zonde! Overtreed nooit het Eerste Gebod! Niemand kan zich boven God stellen!

Wie van jullie ook zondigt, moet telkens opnieuw naar Mij blijven terugkomen. Wees nooit beschaamd om naar Mij toe te lopen. Laat jullie niet vervuld zijn van haat, van welke aard dan ook! Het is jullie zonde die Ik verafschuw – maar toch vergeef. Ik houd van jullie en zal van jullie blijven houden. Het is doordat Ik jullie liefheb dat Mij deze tijd verleend werd om jullie allemaal samen te brengen. Laat niet toe dat kwaad jullie van jullie broeder of zuster scheidt! Luister niet naar iets dat of iemand die jullie van Mijn werk – deze heilsmissie – tracht weg te trekken!

Jullie trouw aan Mij is belangrijk, want het zijn jullie, Mijn restleger, die in het behoeden dat de rest van de wereld hetzelfde lot ondergaat als diegenen die naar Noah weigerden te luisteren, een cruciale rol zullen spelen. Ieder die er verantwoordelijk voor is ook maar één enkele ziel van Mij weg te voeren, zal daar voor boeten. Mijn toorn is op z’n ergst wanneer jullie, er niet mee tevreden jullie op de staat van jullie eigen ziel te concentreren, opzettelijk proberen een ander met jullie mee te voeren en Mijn liefde en Mijn Koninkrijk te ontnemen.

Jullie werden al eerder gewaarschuwd voor de gevolgen. Nu herinner Ik jullie er weer aan. Ontneem Mij een ziel – een leven – en jullie eigen leven – de eeuwige zaligheid – zal niet langer jullie recht zijn!

Jullie Jezus

Boodschap: De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

vrijdag 28 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

donderdag 27 februari 2014

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.

Boodschap: God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

woensdag 26 februari 2014

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. 

Boodschap: De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

dinsdag 25 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Boodschap: Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

maandag 24 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. 

Boodschap: Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

zondag 23 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

zondag 23 februari 2014

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Boodschap: Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

zaterdag 22 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt. 

Boodschap: Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

vrijdag 21 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. 

Boodschap: Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

donderdag 20 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie