Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Niet één van jullie zou ooit het recht gegeven worden om in Mijn naam een ander te veroordelen, want dat is niet mogelijk

Ontvangen op vrijdag 5 april 2013

12.50 u

Mijn zeer geliefde dochter, krachtens jouw belofte van gehoorzaamheid aan Mij, mag jij Mijn boodschappen nooit verdedigen. Noch heb jij het recht om eender welke andere ziener, of zelfuitgeroepen profeet, echt of vals, in Mijn naam af te keuren of te bekritiseren.

Diegenen die beweren in Mijn naam te spreken, en die deze boodschappen voor de wereld veroordelen, weet dit. Jullie hebben Mijn toestemming niet – en jullie hebben er ook niet om gevraagd – om iemand die beweert een uitverkoren ziel te zijn, openlijk af te wijzen. Wanneer jullie verklaren dat deze boodschappen onwaar zijn, zeggen jullie dat het leugens zijn. Leugens kunnen alleen maar van Satan komen. Deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen voor de wereld, waarschuwen jullie voor de vreselijke leugens die hij, Satan, verkoopt aan de ziel van al Gods kinderen. Hoe werden jullie misleid om Mij, jullie geliefde Jezus, af te wijzen – die bittere tranen van verdriet weent door de manier waarop Ik afgewezen word.

Diegenen die zeggen dat om het even wie deze boodschappen van de Hemel zou kunnen schrijven, beledigen Mij. Hoe kan iemand de woorden van Mijn lippen schrijven, wanneer deze van Mij komen? Geloven jullie dat zo’n heilige woorden door de hand van een sterveling voortgebracht zouden kunnen worden? Geloven jullie dat om het even welke mens, bevlekt met de zonde, Mijn heilig Woord voort zou kunnen brengen, zonder dat dit door Mijn hemels Koninkrijk onderschept zou worden? Als jullie dat geloven, dan hechten jullie geloof aan de bekwaamheid van de mens om op die manier een weg van bekering uit te kienen. De mens is niets zonder God. Jullie zijn niet waardig om, bij het verkondigen van het Woord van God, met gezag te spreken. Als jullie uit eigen mond, zonder richtlijn van Mij, het Woord van God verkondigen, maken jullie je schuldig aan ernstige dwaling.

Mijn dochter, Ik moet jou, en al die uitverkoren zielen, eraan herinneren dat aan niet één van jullie ooit het recht gegeven zou worden om in Mijn naam een ander te veroordelen, want dat is niet mogelijk.

Ik wend Mij nu tot al die uitverkoren zielen van Mij. Denk aan Mijn belofte aan jullie dat Ik terug zal komen. Weet nu dat dit de allerlaatste missie is, die door de Heilige Drie-eenheid gedicteerd wordt. Niet één van jullie heeft Mijn toestemming om deze, of om het even welke andere missie, te hekelen. Doe dat, en jullie zullen van Mij vervreemden!

O hoe raken de zonden van uitverkoren zielen Mij dieper dan alle andere. Diegenen die Mij zo nabij zijn, en die Mij dan verraden, zijn degenen die Mij het meeste kwetsen. Wanneer zij zich tegen Mij keren, veroorzaken zij vreselijke verdeeldheid en verhinderen zij zielen om de weg naar de eeuwige zaligheid te volgen.

Jullie Jezus

 

Boodschap: Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

dinsdag 30 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Boodschap: Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

zondag 28 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. 

Boodschap: Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

zaterdag 27 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. 

Boodschap: De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

vrijdag 26 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Boodschap: Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

donderdag 25 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Boodschap: Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

woensdag 24 april 2013

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. 

Boodschap: Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

woensdag 24 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Boodschap: Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Boodschap: Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

maandag 22 april 2013

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

Boodschap: De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

zondag 21 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie