Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van God: Wanneer Gods kinderen door leugens misleid worden, zullen zij van Hem gescheiden worden

Ontvangen op zondag 14 april 2013

14.00 u

Mijn geliefd kind, laat Mij je op dit moment vertroosting brengen! Laat Mij je dicht bij Mij houden zodat Ik je kracht kan schenken terwijl je in deze moeilijke tijden het heilig Woord van God blijft verspreiden.

Toen diegenen, die Mijn Zoon vervolgden en Hem daarop vermoordden, gevraagd werd – “Waarom deden jullie dit?” – antwoordden zij – “Om het Woord van God te handhaven”. Toen hen gevraagd werd of God het doden van een ander mens zou vergoelijken, voerden zij aan dat dit in overeenstemming was met de Kerkelijke Leer. En zo zal het ook in de eindtijd zijn. De mensen zullen de Leer van God verdraaien om hun verwerping van Zijn heilig Woord te rechtvaardigen.

Mijn Zoon schenkt de wereld deze boodschappen opdat jullie Zijn Leer zullen handhaven. Hij doet dit opdat geen mens Zijn heilig Woord ten onrechte zal verwerpen, wanneer de Leer van Zijn Heilige Kerk op aarde vervalst en goddeloos gemaakt wordt. Het Woord van God mag nooit veranderen, maar de profetieën hebben van juist deze dagen voorzegd wanneer dit zal gebeuren, wanneer het door de Kerk - die op de Rots van Petrus gegrondvest is – uitgevoerd zal worden.

Mijn Zoon is het Woord. Het Woord van God moet door ieder kind van God geëerd worden. Wanneer Gods kinderen door leugens misleid worden, zullen zij van Hem gescheiden worden. Wanneer jullie iets anders dan de waarheid van God aannemen, wanneer jullie de zonde aanvaarden en er vervolgens aan deelnemen, zullen jullie een wig drijven tussen jezelf en Mijn Zoon.

Denk eraan dat Ik, de Moeder van God, al diegenen bescherm die Mij aanroepen. Mijn bescherming geldt voor alle mensen, alle religies. Wanneer jullie dagelijks Mijn heilige Rozenkrans bidden, wordt jullie elke vorm van bescherming gegeven en dan zullen jullie in staat zijn om de waarheid, het heilig Woord van God, te handhaven.

Eenieder in de Kerk van Mijn Zoon op aarde, die het volk leidt en die voor zijn kudde de heilige Rozenkrans niet kan bidden, komt niet voort uit God.

Jullie Moeder

 Moeder van God

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

dinsdag 30 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Boodschap: Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

zondag 28 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. 

Boodschap: Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

zaterdag 27 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. 

Boodschap: De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

vrijdag 26 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Boodschap: Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

donderdag 25 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Boodschap: Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

woensdag 24 april 2013

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. 

Boodschap: Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

woensdag 24 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Boodschap: Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Boodschap: Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

maandag 22 april 2013

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

Boodschap: De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

zondag 21 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie