Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van God: Jij werd gezonden om de weg voor Zijn Tweede Komst te bereiden

Ontvangen op zaterdag 6 april 2013

16.30 u

Mijn kind, hoe eenzaam of moeilijk deze missie ook is, jij moet Mijn Zoon altijd blijven gehoorzamen. Jij moet elk verzoek dat aan jou gedaan wordt, eerbiedigen. Jij moet gehoor geven aan elke taak die van jou verwacht wordt, zelfs als dat betekent dat jij je de woede van anderen op de hals zult halen.

Elk van Gods zieners, aan wie Ik verscheen, leden door toedoen van diegenen die hen wreed afwezen. Niettegenstaande velen van hen uiteindelijk geloofd werden, zul jij, Mijn kind, het meest lijden omdat jij een profeet van God bent. Gods profeten hebben onder Zijn kinderen altijd haat opgewekt omdat Satan zijn verschrikkelijke geseling oplegt aan diegenen, die het Woord van God spreken.

Als de eindtijdprofeet zullen jouw vijanden niet enkel bestaan uit diegenen die Mijn Zoon afwijzen en haten, maar ook uit diegenen die van Hem houden. Jouw vijanden zullen in aantal al diegenen overtreffen die voor jou kwamen. Dat is de reden waarom jij Mijn Zoon te allen tijde moet gehoorzamen en snel op Hem moet reageren want Hij doet deze dingen, en vraagt je om Zijn instructies op te volgen, om je te beschermen.

Jij werd gezonden om de weg voor Zijn Tweede Komst te bereiden, en deze verantwoordelijkheid brengt veel leed met zich mee. Terwijl de leugens, de haat en het felle verzet tegen deze boodschappen aanhouden, moet jij je getroosten, want zonder deze missie zouden veel meer zielen de barmhartigheid van Mijn Zoon niet aannemen.

Bid voor iedere persoon die jou scheldwoorden naar het hoofd slingert, want wanneer jij voor hen bidt, zal Mijn Zoon hen verlichten en zullen zij spoedig hun ogen openen voor de waarheid.

Ik, jouw geliefde Moeder, bedek je met Mijn allerheiligste mantel en Ik verpletter de kop van de slang telkens hij probeert om je kwaad te berokkenen. Dus ga nu heen in vrede, Mijn kind! Vertrouw te allen tijde op Mij, de Moeder van de Verlossing, aangezien Ik over deze missie waak! Vertrouw op Mijn Zoon want Hij weet waarmee Hij bezig is! Laat alles over aan Zijn heilige handen!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van God

Moeder van de Verlossing

Boodschap: Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

dinsdag 30 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Boodschap: Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

zondag 28 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. 

Boodschap: Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

zaterdag 27 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. 

Boodschap: De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

vrijdag 26 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Boodschap: Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

donderdag 25 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Boodschap: Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

woensdag 24 april 2013

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. 

Boodschap: Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

woensdag 24 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Boodschap: Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Boodschap: Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

maandag 22 april 2013

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

Boodschap: De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

zondag 21 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie