Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Weldra zal noch binnen noch buiten de Kerk van Mijn Zoon het ‘Weesgegroet’ nog te horen zijn

Ontvangen op woensdag 12 februari 2014

22.45 u

Mijn kind, net zoals het beeld van Mijn Zoon, Zijn Woord en Zijn belofte om terug te komen genegeerd en vervolgens uit de weg geruimd zullen worden, zal dat ook met elke verwijzing naar Mij, jullie geliefde Moeder, gebeuren.

Weldra zal noch binnen noch buiten de Kerk van Mijn Zoon het ‘Weesgegroet’ nog te horen zijn. Er zal blijk gegeven worden van veel afkeuring aan diegenen die Mijn heiligdommen bezoeken en Mariale groepen zullen om veel redenen, allemaal zonder grond, bekritiseerd worden. Een eventuele erkenning met betrekking tot de echtheid van verschijningen van Mij, de Heilige Maagd Maria, Moeder van God, zal niet verhoord worden. Alle verwijzingen naar Mij zullen weldra afgekeurd worden door een pas vernieuwd geraamte van de Kerk van Mijn Zoon op aarde. Onder het nieuw aangestelde regime dat in de toekomst geïntroduceerd gaat worden, zal in veel kerken de devotie tot Mij stopgezet worden. Ik zal vergeten en bovendien veracht worden door diegenen die zullen beweren een nieuwe, moderne, all-in kerk te vertegenwoordigen die nog maar weinig gelijkenis zal vertonen met de Kerk die door Petrus, de geliefde apostel van Mijn Zoon, op de Rots gesticht werd.

Wanneer jullie zien dat alle devotie tot Mij, de Heilige Moeder van God, op deze manier aangepakt wordt, wees jullie er dan alsjeblieft van bewust dat deze nieuwe regels er op aandringen van de Boze komen. De Boze veracht Mij net zoveel als hij bang voor Mij is. Hij weet dat de devotie van zielen tot Mij zijn slechte wegen op een afstand houdt en dat het bidden van Mijn allerheiligste Rozenkrans hem geselt en hem machteloos maakt. Die komende dagen zullen door diegenen die Mij liefhebben getrotseerd moeten worden, en er zal een tijd komen waarin de omgang van de Kerk met Mijn heiligdommen verbroken zal worden. Zodra dat gebeurt, zullen jullie weten dat dit zal zijn om Gods kinderen los te maken van Mijn invloed, die in die tijden nodig zal zijn als Ik moet helpen om jullie richting Mijn Zoon te trekken.

Mijn taak bestaat erin jullie voor te bereiden op de Grote Dag van de Tweede Komst van Mijn Zoon. Ik ben van plan tot Mijn kinderen te blijven roepen tot die dag aanbreekt. Ik verlang alleen maar zielen voor Mijn Zoon te brengen zodat Hij hun eeuwige zaligheid kan schenken. Het draait allemaal om de redding van de zielen, maar door de Boze zal alles in het werk gesteld worden om te voorkomen dat dit gebeurt.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

vrijdag 28 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

donderdag 27 februari 2014

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.

Boodschap: God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

woensdag 26 februari 2014

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. 

Boodschap: De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

dinsdag 25 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Boodschap: Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

maandag 24 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. 

Boodschap: Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

zondag 23 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

zondag 23 februari 2014

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Boodschap: Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

zaterdag 22 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt. 

Boodschap: Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

vrijdag 21 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. 

Boodschap: Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

donderdag 20 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie