Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Wanneer de priesters van Mijn Zoon vreselijke zielsangst zullen ondervinden en met gerechtelijke dwalingen geconfronteerd zullen worden, moeten zij Mij aanroepen

Ontvangen op donderdag 6 februari 2014

16.15 u

Mijn kind, wanneer de tijd komt dat de priesters van Mijn Zoon vreselijke zielsangst zullen ondervinden en met gerechtelijke dwalingen geconfronteerd zullen worden, moeten zij Mij aanroepen. Mij werd de genade geschonken in staat te zijn hun de moed te geven die zij nodig zullen hebben om Mijn Zoon te blijven dienen. Ik heb het vooral over de priesters in de Katholieke Kerk, want zij zullen meer te lijden hebben dan enige andere dienaar van God.

Wanneer de dag aanbreekt dat zij opgeroepen worden een eed te zweren die de Goddelijkheid van Mijn geliefde Zoon, Jezus Christus, zal ontkennen, mogen zij nooit twijfelen aan de ware bedoelingen van diegenen die dit van hen eisen. Wanneer hun gevraagd wordt af te stappen van de betekenis van de Heilige Eucharistie en een nieuwe interpretatie te aanvaarden, zullen zij weten dat het uur gekomen is. Dat zal de dag zijn die het begin van het einde zal zijn, en overal zal onder de kap van de kerken het afbrokkelen van de muren aanschouwd worden.

Ik verlang dat alle priesters, die deze treurige beproevingen het hoofd zullen moeten bieden, dit kruistochtgebed (135) ‘Om de Waarheid te verdedigen’ bidden:

O geliefde Moeder van de Verlossing,
help mij in mijn moment van nood.
Bid dat ik door de kracht van de Heilige Geest
gezegend word met de gaven,
die over mijn onwaardige ziel uitgestort worden
om te allen tijde de Waarheid te verdedigen.
Steun mij in elk voorval
waar er mij gevraagd wordt om de Waarheid, het Woord van God,
de heilige Sacramenten en de Allerheiligste Eucharistie te verloochenen.
 
Help mij gebruik te maken van de genaden
die ik ontvang om voet bij stuk te houden
tegen de verdorvenheid van Satan en al die arme zielen
die hij gebruikt om Uw Zoon, Jezus Christus, te onteren.
 
Help mij in mijn uur van nood.
Schenk mij, ter wille van de zielen, de moed
om elk kind van God te voorzien van de Sacramenten
wanneer mij door de vijanden van God
wellicht verboden wordt om dat te doen. Amen.

Wanneer deze tijden aanbreken, moeten jullie bereid zijn om het Werk van God te blijven voortzetten en Zijn kruis met veerkracht en geduld dragen omwille van jullie eigen ziel en die van al Gods kinderen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

vrijdag 28 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

donderdag 27 februari 2014

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.

Boodschap: God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

woensdag 26 februari 2014

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. 

Boodschap: De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

dinsdag 25 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Boodschap: Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

maandag 24 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. 

Boodschap: Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

zondag 23 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

zondag 23 februari 2014

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Boodschap: Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

zaterdag 22 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt. 

Boodschap: Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

vrijdag 21 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. 

Boodschap: Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

donderdag 20 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie