Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Mijn Vader zal de wereld zowel fysiek als geestelijk doen beven

Ontvangen op zaterdag 8 februari 2014

16.00 u

Mijn lief kind, net zoals de Heilige Geest, een geschenk van God, op de apostelen van Mijn Zoon neerdaalde, zal deze ook uitgestort worden over al diegenen die in deze tijden Mijn Zoon beminnen.

Mijn Vader heeft veel plannen die Hij zal uitvoeren om echt elk kind van Hem te redden. Deze plannen omvatten veel wonderbaarlijke gebeurtenissen waaronder de uitstorting van een bijzondere genade, de openbaringen die jou door deze boodschappen gegeven worden, om ervoor te zorgen dat Gods kinderen niet het verkeerde pad opgaan, en nog veel andere ingrepen. Een aantal van deze ingrepen zullen in de vorm van ecologische straffen komen. Wanneer deze zo’n constante worden, zal de mens niet langer kunnen zeggen dat de overstromingen, aardbevingen, tsunami’s, vulkanen en orkanen door de verwaarlozing van de aarde door de mens veroorzaakt worden.

God voert het beheer over de aarde, want Hij schiep deze. Hij zal het lot ervan bepalen – niemand anders – want alle macht komt Hem toe.

Terwijl de plannen en verdorven daden van de Boze in elke natie floreren, zal Mijn Vader de wereld zowel fysiek als geestelijk doen beven. Elke daad van ontheiliging tegen God in zal geëvenaard worden door Zijn vergeldingen, wat een ondraaglijke kastijding zal opleveren. De zonden van de mens zullen door Mijn Vader fel bestreden worden, en de mens moet de macht van God nooit onderschatten.

Gods liefde mag nooit als vanzelfsprekend beschouwd worden. Hij mag nooit als zwak gezien worden, gewoon maar omdat Zijn liefde voor Zijn kinderen onpeilbaar is. Zijn barmhartigheid is groot en al diegenen die God beminnen zullen gespaard worden tijdens de beproevingen, die op de mensheid losgelaten zullen worden doordat God aan de kant geschoven wordt voor valse goden en de obsessie van de mensheid voor zichzelf.

Bid, bid, bid want alle voorzegde dingen ter voorbereiding op de Tweede Komst van Mijn Zoon zullen nu een aanvang nemen! De gebeurtenissen zullen vlug plaatsvinden, en Satans leger zal de Kerken van Mijn Zoon met afgemeten stappen bestormen waardoor weinigen het zullen opmerken. Later zullen ze zich daar niet meer om bekommeren, want niet lang daarna zullen zij zovelen misleid en in hun klauwen hebben, dat zij hun ware bedoelingen niet langer hoeven te verbergen.

Jullie, Mijn lieve kinderen, moeten jullie nu voorbereiden, rustig blijven, alles doen wat jullie opgedragen werd te doen en bidden. Blijf samen! Bezorg andere zielen de Waarheid, bid intens om de bekering van diegenen die niet in God geloven en voor al diegenen die de gedachtenis van Mijn Zoon, Jezus Christus, beledigen!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

vrijdag 28 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

donderdag 27 februari 2014

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.

Boodschap: God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

woensdag 26 februari 2014

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. 

Boodschap: De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

dinsdag 25 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Boodschap: Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

maandag 24 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. 

Boodschap: Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

zondag 23 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

zondag 23 februari 2014

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Boodschap: Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

zaterdag 22 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt. 

Boodschap: Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

vrijdag 21 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. 

Boodschap: Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

donderdag 20 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie