Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Dit is de tijd waarin de zielen op aarde de pijn van het vagevuur zullen moeten doorstaan

Ontvangen op donderdag 13 februari 2014

13.43 u

Mijn lief kind, waarom maak je je zorgen over de moeilijkheden die je elke dag het hoofd moet bieden in deze missie? Weet je dan niet dat alle macht in de handen van Mijn Vader, de Allerhoogste God, ligt?

Het mag dan wel niet prettig zijn wanneer de finale loutering door de mensheid doorstaan wordt, maar zonder zouden de zielen niet gezuiverd worden. Dit is de tijd waarin de zielen op aarde de pijn van het vagevuur zullen moeten ondergaan. Enkel diegenen die zuiver zijn en met een schone ziel kunnen het Nieuw Paradijs, met andere woorden het Koninkrijk van God, binnengaan. Ik verzoek jullie allemaal dringend om dus, in plaats van angstig te zijn, Gods tussenkomsten in de wereld te aanvaarden. Leg jullie neer bij wat moet zijn, wat moet plaatsvinden en bij om het even welke maatregelen die nodig zijn om jullie te beschermen tegen de verdorvenheid en het onrecht, die het menselijk ras opgelegd zullen worden door diegenen wier enige trouw uitgaat naar zichzelf en naar diegenen die werktuigen van Satan zijn.

Het is het verlangen van Mijn Zoon om eerst al die onschuldige zielen te verenigen die niet in God geloven. Mijn Zoon weet dat diegenen die God beminnen, maar die Hem mogelijk niet erkennen, zich na verloop van tijd tot Hem zullen wenden. Hij heeft vertrouwen in diegenen die oprecht van Hem houden maar die Zijn tussenkomst door middel van deze boodschappen afwijzen, aangezien ook zij naar Hem toe zullen komen lopen. Het zijn diegenen die Hem niet kennen en diegenen die weigeren te aanvaarden wie Hij is, over wie Hij zich het meest zorgen maakt. Denk er dus altijd aan dat deze verdwaalde zielen de eerste zielen zullen zijn naar wie Mijn Zoon het meest snakt! Dat zijn de mensen die Hem het meest kwetsen, die Hem vreselijke pijn en lijden berokkenen en die de oorzaak van Zijn tranen van bloed waren toen Hij de doodstrijd in de Hof onderging.

Kastijdingen worden niet louter als straffen voor de zonden van de mensheid gezonden, maar ook als een middel om de mensheid tot bezinning en nederig op de knieën te brengen. Wanneer de mens van zijn arrogantie, zijn geloof in zijn eigen grootheid en de onjuiste veronderstelling dat zijn macht groter is dan die van God gezuiverd is, dan kan hij alleen door een dergelijke zuivering geschikt gemaakt worden om voor God te staan.

Een persoon die in doodzonde verkeert en die weigert berouw te tonen, zal nooit opgewassen kunnen zijn tegen de pijn van Gods Licht. Het is dus een daad van barmhartigheid dat God ingrijpt om die ziel voor te bereiden zodat ook hij in de heerlijkheid Gods kan delen. Het is vanwege Gods liefde en Zijn edelmoedigheid dat Hij die moeilijke tijden, die al een aanvang genomen hebben, zal laten plaatsvinden. Niet omdat Hij Zijn kinderen gewoon wil straffen voor hun verdorvenheid, maar om ervoor te zorgen dat zij het eeuwig leven waardig gemaakt worden.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

vrijdag 28 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

donderdag 27 februari 2014

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.

Boodschap: God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

woensdag 26 februari 2014

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. 

Boodschap: De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

dinsdag 25 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Boodschap: Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

maandag 24 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. 

Boodschap: Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

zondag 23 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

zondag 23 februari 2014

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Boodschap: Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

zaterdag 22 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt. 

Boodschap: Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

vrijdag 21 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. 

Boodschap: Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

donderdag 20 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie