Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Deze gebeden, lieve kinderen, verschaffen grote genaden

Ontvangen op woensdag 5 februari 2014

15.27 u

Mijn kind, voor zielen die Mijn Zoon ooit kenden en die van Hem afdwaalden, is het moeilijker om terug tot Hem te komen dan voor diegenen die Hem helemaal nooit gekend hebben.

Wanneer jullie de liefde van Jezus ervaren en Hem dan de rug toekeren, schept dat een grote leegte in jullie leven. Niets kan ooit Zijn aanwezigheid vervangen. Wanneer een ziel dan terug naar Hem probeert te komen, en hoewel Mijn Zoon met grote liefde en geduld op hem wacht, weet die persoon nog niet zeker hoe zijn hart open te stellen.

Als jullie je vervreemd voelen van Mijn Zoon, mogen jullie nooit bang zijn op Hem te roepen. Jullie moeten nooit beschaamd zijn om jullie voor Hem te tonen, want Hij is steeds barmhartig en zal elke zondaar vergeven wanneer Hem hier door een berouwvolle ziel om gevraagd wordt.

Wanneer jullie een beroep willen doen op Mijn Zoon, moeten jullie Hem gewoon verzoeken om jullie in Zijn barmhartigheid op te nemen, en de rest aan Hem overlaten.

Hier is een bijzonder kruistochtgebed (133) ‘Een roep om naar God terug te keren’:

Lieve Jezus, vergeef mij, een vervreemde ziel,
die U liet varen omdat ik blind was.
Vergeef mij voor het vervangen van Uw liefde
door nutteloze dingen die niets te betekenen hebben.
Help mij de moed verzamelen om aan Uw zijde te lopen,
om Uw liefde en barmhartigheid met dankbaarheid aan te nemen.
Help mij om dicht bij Uw Heilig Hart te blijven
en nooit opnieuw van U af te dwalen. Amen.

Diegenen die Mijn Zoon niet kennen en voor de troon van God, de Allerhoogste, gebracht willen worden, moeten dit kruistochtgebed (134) ‘Om in het bestaan van God te geloven’ bidden:

O Allerhoogste God, help mij in Uw bestaan te geloven.
Schuif al mijn twijfels aan de kant.
Open mijn ogen voor de waarheid over het leven na dit leven
en leid mij naar de weg naar eeuwig leven.
Laat mij a.u.b. Uw aanwezigheid voelen
en verleen mij het geschenk van het ware geloof,
voor de dag dat ik sterf. Amen.

Deze gebeden, lieve kinderen, verschaffen grote genaden, en aan diegenen die deze bidden, zal de Waarheid getoond worden en hun hart zal vervuld worden met een grote liefde, die zij op aarde nog nooit eerder ervaren zullen hebben. Vervolgens zal hun ziel gezuiverd worden.

Ga nu in de wetenschap dat wanneer jullie God nabij zijn, jullie met de genade van grote vrede gezegend zullen worden!

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

vrijdag 28 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

donderdag 27 februari 2014

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.

Boodschap: God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

woensdag 26 februari 2014

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. 

Boodschap: De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

dinsdag 25 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Boodschap: Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

maandag 24 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. 

Boodschap: Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

zondag 23 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

zondag 23 februari 2014

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Boodschap: Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

zaterdag 22 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt. 

Boodschap: Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

vrijdag 21 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. 

Boodschap: Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

donderdag 20 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie