Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: De Antichrist zal zijn zogenaamde stigmata gebruiken als een middel om de wereld ervan te overtuigen dat hij Jezus Christus is

Ontvangen op zaterdag 15 februari 2014

17.14 u

Mijn kind, wanneer de misleiding onder de invloed van de Antichrist de zielen overspoelt, zullen de mensen door veel handelingen, daden en woorden die van hem zullen komen om de tuin geleid worden. Lieflijk en geruststellend, en op een kalme manier, zal hij elke zonde tegen God zelfverzekerd rechtvaardigen.  Zelfs de meest walgelijke zonde tegen de mensheid zal voorzichtig goedgepraat worden alsof het van geen belang is. Hij zal velen ervan overtuigen dat het nemen van leven voor het welzijn van anderen is en een belangrijk onderdeel van de mensenrechten uitmaakt. De godslasteringen die uit zijn mond zullen stromen, zullen als rechtvaardig en juist beschouwd worden. Hij zal alles rechtvaardigen door de Heilige Schrift omgekeerd te citeren. Diegenen die aan zijn lippen hangen, zullen niet genoeg weten over het Woord van God om in staat te zijn hem tegen te spreken. Bovendien zal hij de indruk wekken dat hij geestelijk begenadigd is.

De Antichrist zal het gezelschap opzoeken van diegenen van wie gezien wordt dat zij grote werken van liefdadigheid verrichten, en hij zal in de gunst trachten te komen van diegenen die als heilig in Gods ogen aanzien worden.

Na verloop van tijd zullen de mensen zich bekeren tot wat zij zullen geloven een echte, verlichte ene-wereldreligie te zijn, waarin de Antichrist een grote rol zal spelen. Daarop zal hij elke hem door Satan gegeven demonische kracht aanwenden om de wereld ervan te overtuigen dat hij de stigmata heeft, die met heiligen geassocieerd wordt. De Antichrist zal zijn zogenaamde stigmata gebruiken als een middel om de wereld ervan te overtuigen dat hij Jezus Christus is en dat hij gekomen is om de wereld te redden. Hij zal dan zeggen dat hij de Tweede Komst aankondigt, en diegenen die aan zijn voeten neervallen zullen met hem weggevaagd worden door de engel van de Heer, die hen in de vuurpoel zal gooien.

Jullie Moeder

Moeder van de Verlossing

Boodschap: De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

vrijdag 28 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

donderdag 27 februari 2014

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.

Boodschap: God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

woensdag 26 februari 2014

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. 

Boodschap: De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

dinsdag 25 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Boodschap: Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

maandag 24 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. 

Boodschap: Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

zondag 23 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

zondag 23 februari 2014

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Boodschap: Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

zaterdag 22 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt. 

Boodschap: Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

vrijdag 21 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. 

Boodschap: Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

donderdag 20 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie