Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Moeder van de Verlossing: Al diegenen met andere geloofsovertuigingen moeten ook Mijn heilige rozenkrans beginnen te bidden, want dit zal ieder van jullie grote bescherming bezorgen

Ontvangen op zondag 2 februari 2014

17.09 u

Mijn liefste kinderen, Ik vraag dat jullie vanaf nu elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans bidden om deze missie tegen satanische aanvallen te beschermen. Door elke dag Mijn allerheiligste Rozenkrans te bidden, zullen jullie de verdorvenheid van Satan en diegenen die hij beïnvloedt, afzwakken wanneer hij probeert zielen ervan af te houden om deze bijzondere oproep van de Hemel op te volgen.

Al diegenen met andere geloofsovertuigingen moeten ook Mijn heilige Rozenkrans beginnen te bidden, want dit zal ieder van jullie grote bescherming bezorgen. De allerheiligste Rozenkrans is er voor iedereen en voor diegenen die van Mijn bescherming willen profiteren – het geschenk dat Ik van God ontving om de zielen te verdedigen tegen de Boze.

Zovelen van jullie, lieve kinderen, zullen gekweld worden tenzij jullie je laten vermurwen. Anders zullen jullie van deze missie weggetrokken worden. De vijanden van God zullen elke kracht die ze maar kunnen aanwenden, gebruiken om jullie tegen te houden. Ze zullen aan jullie trekken, jullie beledigingen toeschreeuwen en jullie van slechte dingen beschuldigen. Negeer dat en laat Mij, jullie geliefde Moeder van de Verlossing, jullie troost bieden en jullie voorzien van al de bescherming die jullie nodig hebben!

Tijdens de missie van Mijn Zoon op aarde werd Hij op zoveel manieren verraden. Men wachtte Hem in de dorpen op met stenen in hun handen. Toen Hij langsliep met de honderden die Hem volgden, smeten ze vanuit schuilplaatsen deze stenen naar Hem zodat niemand zou weten wie ze waren. Zij haatten Hem, gaven Hem aan bij de kerkelijke autoriteiten, verspreidden gemene leugens over Hem en zeiden dat Hij met een kwade tong sprak en tegen God lasterde. Nochtans kon niet één van hen juist uitleggen hoe Hij zich aan dergelijke dingen schuldig maakte. Zij besteedden bovendien veel tijd aan het aansporen van leerlingen Hem te verloochenen. Velen van hen deden dat. Verder waarschuwden de farizeeën al diegenen die in de tempels de diensten bijwoonden, dat zij nooit meer in het Huis van God binnengelaten zouden worden als zij Mijn Zoon zouden blijven volgen. En velen van hen hielden er mee op Mijn Zoon te volgen. Diezelfde zielen huilden bittere en bedroefde tranen nadat Mijn Zoon gekruisigd werd, want het was pas dan dat zij beseften hoe ze Hem onrecht aangedaan hadden.

Hetzelfde zal gelden voor deze missie, die de weg effent voor de Heer en de Grote Dag van de Tweede Komst van Mijn Zoon. Er zal alles aan gedaan worden om de Restkerk te verzwakken. Alles zal in het werk gesteld worden om jullie vastberadenheid te verzwakken. Elk mogelijk plan zal in het leven geroepen worden om jullie ertoe aan te zetten jullie eigen heil en dat van anderen de rug toe te keren.

Jullie mogen nooit toestaan dat de geest van het kwaad jullie geest tempert, jullie geloof verzwakt of jullie ertoe aanzet Mijn Zoon te verloochenen. Verlies nooit het vertrouwen in Mijn Zoon of Zijn belofte om terug te komen om de mens het Nieuwe Begin te brengen! Hij zal jullie nooit in de steek laten. Hij begrijpt hoe moeilijk het voor jullie allen is, de pijn die jullie doorstaan, evenals de offers die jullie voor Hem brengen.

Denk eraan, jullie zijn de Zijnen, en wanneer jullie echt bij Hem horen en jullie aan Hem overgeven, gaan jullie deel uitmaken van Zijn Licht. Het Licht, aanwezig in de zielen, haalt de duisternis die in andere zielen aanwezig is naar boven. Wanneer Satan op die manier zielen gebruikt, zal hij zijn woede kenbaar en voelbaar maken. Wanneer er bezwaren gemaakt worden tegen deze missie, die door God gezegend is, zullen ze nooit rationeel of kalm zijn. Deze getoonde razernij zal een duidelijk teken zijn van hoezeer deze missie door Satan gehaat wordt. Dat is de reden waarom Mijn heilige Rozenkrans elke dag door jullie allen gebeden moet worden om deze missie te beschermen.

Vertrouw altijd op Mijn instructies, want Mijn Zoon heeft Mij bevolen om jullie allemaal te helpen omgaan met de druk die jullie namens Hem te verduren zullen krijgen.

Jullie geliefde Moeder

Moeder van de Verlossing 

Boodschap: De wereld zal buigen, op beide knieën knielen en het Beest verafgoden

vrijdag 28 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Ik geef aan Mijn restleger, en al diegenen die nooit van Mijn heilig Woord afwijken, gezag over de naties wanneer de geloofsafval in naam van de eenwording allen verblindt.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Van God komt liefde, en alleen maar liefde. Haat komt enkel van Satan. Er is geen tussenweg.

donderdag 27 februari 2014

Mijn kind, er heerst veel haat tegen deze missie van redding doordat de Boze niet één ziel aan God wil verliezen. Wanneer God door een profeet spreekt, wekt dat verontwaardiging in de hel.

Boodschap: God de Vader: De volmaaktheid van het verloren Paradijs zal in zijn oude glorie hersteld worden

woensdag 26 februari 2014

Mijn kinderen, luister naar Mij aangezien Ik tot jullie roep en Mijn diepe en blijvende liefde voor jullie allen verkondig. 

Boodschap: De ‘god’ die zij zullen verkondigen, zal niet Mijn geliefde Vader zijn

dinsdag 25 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, het is voorzegd dat de haat van de mensheid voor God in de eindtijd ongekende proporties zal aannemen. De mensen zullen dan niet in staat zijn onderscheid te maken tussen goed en kwaad. 

Boodschap: Jullie, Mijn Twee Getuigen op aarde, moeten voet bij stuk houden

maandag 24 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn vijanden zijn niet opgenomen in de hiërarchie van valse religies. Veel van dergelijke zielen weten niet beter en zij zullen Mij aannemen wanneer Ik Mijzelf aan hen bekendmaak. 

Boodschap: Wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan

zondag 23 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer iemands wil tegen de Wil van God indruist, wordt er aan beide kanten erge pijn doorstaan.

Boodschap: Moeder van de Verlossing: Alle verwijzingen naar de hel werden afgeschaft en de mens werd op een dwaalspoor van een vals gevoel van veiligheid gezet

zondag 23 februari 2014

Mijn kind, zolang op aarde Satans heerschappij bestaat, zal de Waarheid altijd onderdrukt worden.

Boodschap: Velen van jullie die nu zeggen dat jullie van Mij houden, zullen Mij verraden – net zoals Judas dat deed

zaterdag 22 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, uit pijn zal vreugde voortkomen, uit wanhoop zal hoop voortkomen en uit vervolging zal vrijheid voortkomen als alles in volle vertrouwen en tot eer van God aan Mij overgegeven wordt. 

Boodschap: Wanneer God de vervolging van de Christenen en de Joden toelaat, is dat niet voor niets

vrijdag 21 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, de mens is een kwetsbaar en zwak schepsel, maar hij is een kind van God. Door een diep ingebakken gevoel van behoud zal de mens alles doen wat hij moet doen om te overleven. 

Boodschap: Aardbevingen zullen van een dergelijke omvang zijn, dat ze tezelfdertijd in meerdere landen voelbaar zullen zijn

donderdag 20 februari 2014

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer voor Mij het moment aanbreekt om Mij bij Mijn Tweede Komst bekend te maken, zullen jullie de wereld niet meer herkennen omdat deze zo erg veranderd zal zijn.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie