Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn Nieuw Koninkrijk: Jullie zullen met een grote overvloed overladen worden en het zal jullie aan niets ontbreken

Ontvangen op zondag 13 mei 2012

16.00 u

 Mijn zeer geliefde dochter, het is tijd om te begrijpen dat Mijn boodschappen er niet zijn om angst aan te jagen.

Zij zijn er om liefde te brengen. Zij worden bovendien aangewend om diegenen, die zonden of wandaden begaan, te vertellen dat zij zich in Mijn ogen moeten verlossen of voor eeuwig voor Mij verloren gaan.

Hoe zou Ik de mensheid de waarheid niet kunnen vertellen?

Ik besef dat jij, Mijn dochter, als ontvanger van deze goddelijke boodschappen, dit van tijd tot tijd als een last aanvoelt. Je mag nooit toelaten dat angst jouw hart binnendringt want dat is niet van Mij afkomstig.

Heb Ik jullie niet verteld dat er een prachtig Nieuw Tijdperk van Vrede op komst is voor al diegenen die van Mij houden?

Wat valt er te vrezen?

Is het bezorgdheid over jullie toekomst, jullie familie of het niet weten wat er komen gaat? Als dat zo is, moeten jullie het volgende weten.

Ik houd van jullie allemaal. Ik wil dat al Gods kinderen zich in liefde verenigen als één heilige familie.

Dat is de reden waarom Ik nu, ruim op tijd, spreek om jullie allemaal dichter tot Mij te trekken.

Om ervoor te zorgen dat jullie allemaal zullen veranderen en jullie hart openen voor de liefde die Ik bezit voor elke afzonderlijk ziel op deze aarde, moet Ik de mensheid waarschuwen voor de gevaren die zij tegemoet treedt.

Als Ik niet van jullie hield, zoals Ik doe, zou Ik jullie niet waarschuwen.

Mijn liefde is zo krachtig waardoor het een liefde is die door geen enkel mens gekend is, want niet één van jullie zou het vermogen kunnen hebben om de liefde te voelen die Ik jullie toedraag.

Mijn liefde heeft tot gevolg dat Ik niet wil dat Gods kinderen lijden.

Ik zal jullie allen, die na de Waarschuwing de waarheid zullen inzien, meenemen en jullie de liefde tonen die Ik bezit.

Jullie en al diegenen, die Mij toebehoren naar geest, lichaam en ziel, zullen het meest voortreffelijke geschenk, dat jullie begrip ver te boven gaat, krijgen.

Jullie wacht het Nieuwe Paradijs en de aarde, waarvan jullie kunnen denken dat jullie ernaar zullen smachten, zal niets betekenen zodra jullie het Koninkrijk zien dat bereid werd.

Mijn kinderen, er is veel om naar uit te kijken. Angst is onnodig.

Bedenk in plaats daarvan dat jullie het eeuwig leven zullen krijgen.

 ullie zullen met een grote overvloed overladen worden en het zal jullie aan niets ontbreken.

De kleuren, de geuren, de liefde die jullie zullen voelen voor al diegenen om jullie heen, de vrede in jullie familie, het ontbreken van angst, jullie ziel vervuld van Gods liefde en jullie volmaakte lichaam – hoe kunnen jullie niet verlangen naar Mijn Koninkrijk?

Mijn Koninkrijk zal jullie nieuwe thuis worden wanneer de Hemel en aarde zullen samensmelten en de doden, die Mij als hun Redder aanvaardden, opgewekt zullen worden om zich in liefde en met vreugde aan te sluiten bij hun familie, bij hun broeders en zusters.

De opluchting die jullie zullen voelen – wanneer de wereld van zonde, waarin jullie nu leven, niet meer bestaat – zal vreugde, rust en tevredenheid met zich meebrengen.

Geen zorgen, angst, ongerustheid of zonde meer!

Jullie zullen nog steeds een vrije wil bezitten maar het zal anders zijn. Jullie zullen leven in volledige vereniging met Mij, overeenkomstig de Heilige Goddelijke Wil van Mijn Vader. Hij heeft geduldig op dit moment gewacht.

Ik bereid geduldig al Gods kinderen voor zodat niet één ziel verloren gaat.

Dus, Mijn liefste dochter, vrees niet!

Het lijden zal niet lang duren. In plaats daarvan zal er het huis zijn waartoe elk kind van God behoort.

Dat is Mijn belofte aan jullie allen. Voel jullie niet bedroefd, bang of bezorgd want dat is helemaal niet nodig!

Leer gewoon om meer van Mij te houden! Hoe meer jullie van Mij houden, hoe meer jullie op Mij zullen vertrouwen.

Pas dan zal de angst jullie verlaten.

Pas dan zullen jullie echt vrij zijn.

Ik houd van jullie allemaal. Vergeet dat nooit, met name wanneer jullie misschien ongerust zijn over de toekomst.

Jullie geliefde Redder

Jezus Christus

Boodschap: H. Maagd Maria: Juni, de maand van de kruistocht om bekering

donderdag 31 mei 2012

Mijn kind, alles wordt in het werk gesteld, door Satan en die zielen die hij besmet heeft, om het allerheiligste Woord van Mijn Zoon te ondermijnen.

Boodschap: Mijn doodsstrijd in de Hof wordt nogmaals herbeleefd en Ik lig dubbelgevouwen door de pijn van het lijden

woensdag 30 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de kwelling jou aangedaan door diegenen met een gebrek aan ware nederigheid, maar die beweren in Mijn naam te spreken, zal nu heviger worden.

Boodschap: Gebeden kunnen de gruwelijkheden, die gepland worden om aan te zetten tot het gebruik van kernbommen, afwenden

dinsdag 29 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn profeten, Mijn boodschappers en al de ware zieners in deze wereld verenigen zich in de geest om in deze tijd Mijn heilig woord te verkondigen.

Boodschap: Weet dat de 1000 jaar waarnaar verwezen wordt in het Boek der Openbaring, precies dat betekent

maandag 28 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, wanneer de mens de Leer, opgenomen in de Heilige Bijbel, in twijfel trekt, is dat de normale menselijke natuur.

Boodschap: Satan zal jullie ervan overtuigen dat Mijn boodschappen van hem komen

zondag 27 mei 2012

Zoveel van Mijn volgelingen vragen zich af waarom veel van deze profetieƫn angst in hun hart veroorzaken.

Boodschap: Zij zijn van plan om Paus Benedictus op slinkse wijze uit de Stoel van Petrus te verdringen

zaterdag 26 mei 2012

Ik ben opgetogen je terug bij Mij te hebben. Het is belangrijk om nu dicht bij Mij te blijven, Mijn dochter. De tijd dringt en je hebt veel werk te doen.

Boodschap: Tijdens de Waarschuwing zullen diegenen, die zich in Mijn ogen verlost hebben, de pijn van het vagevuur niet ondergaan

donderdag 24 mei 2012

Wanneer de tijd van de Waarschuwing aanbreekt, Mijn zeer geliefde dochter, zullen een aantal tekenen getoond worden.

Boodschap: God de Vader: Het lijden in de wereld werd in deze tijd verenigd met het lijden van Mijn Zoon, Jezus Christus

woensdag 23 mei 2012

Mijn liefste dochter, vertel al Mijn kinderen over de liefde en de bescherming die Ik bied aan diegenen die op Mij een beroep doen.

Boodschap: Mijn Boek der Waarheid zal zich, als een vuur, snel verspreiden over de hele wereld

dinsdag 22 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, de volgende fase in deze heilige missie staat op het punt zich te ontvouwen.

Boodschap: Het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij

maandag 21 mei 2012

Mijn zeer geliefde dochter, het moment, waarop de Waarschuwing zal plaatsvinden, komt dichterbij.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie