Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn kinderen werden uitgekleed in dit jaar van de zuivering

Ontvangen op donderdag 15 december 2011

20.55 u

Mijn liefste dochter, het jaar van de zuivering is bijna afgelopen met als resultaat dat nu overal Mijn kinderen voorbereid zijn op de Waarschuwing.

Veel van Mijn kinderen hebben vreselijk geleden in 2011. Oorlogen, geweld, moord en haat, allemaal door het leger van Satan bekokstoofd, hebben deze dierbare zielen van Mij verminkt en gedood. Deze verdorven machten zullen een verschrikkelijke straf ondergaan als zij niet tot inkeer komen nadat de Waarschuwing plaatsvindt.

Veel van Mijn kinderen werden beroofd van materiële welstand en hebben ontberingen geleden die zij daarvoor nooit moesten doorstaan.

Deze beproevingen werden door Satan gecreëerd en aan de mensheid opgelegd maar werden door Mij toegelaten om de zielen te zuiveren. Je denkt misschien dat dit wreed is, Mijn dochter, maar het was nodig om de mensheid voor te bereiden en nederigheid in hun ziel te vestigen.

Nu, zuiverder in Mijn ogen, werd hun hart geopend om de waarheid over hun eeuwig leven te aanvaarden. Dit betekent dat er minder zijn die zullen lijden tijdens de Waarschuwing doordat zij deze vervolging ondergaan hebben.

Mijn kinderen zijn thans klaar om Mijn geschenk van barmhartigheid te ontvangen. De tijd is bijna over de wereld gekomen. Wees geduldig, Mijn dochter ! Verwacht nooit van Mij dat Ik de wereld een datum geef, want het is niet aan jullie om dat te weten, zoals Ik je al vaker gezegd heb.

Vertrouw volledig op Mij en je zult in vrede leven !

Ik zal Mijn geschenk van de Waarschuwing aandragen wanneer de tijd rijp is en wanneer Mijn kinderen dit het minst verwachten.

Jullie geliefde Jezus

Verlosser van de mensheid

Boodschap: Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

zaterdag 31 december 2011

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld.

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden

donderdag 29 december 2011

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.

Boodschap: Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben

donderdag 29 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, overal zullen Mijn kinderen binnenkort uit een diepe, ledige sluimering gewekt worden.

Boodschap: God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

woensdag 28 december 2011

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.

Boodschap: H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen

dinsdag 27 december 2011

Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.

Boodschap: Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik op aarde leefde

maandag 26 december 2011

Ik ben jouw Jezus, die je nooit verlaat ongeacht hoezeer je lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, de Zoon van God, mens geworden en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria. 

Boodschap: Eerbiedig het belang van het gezin

zondag 25 december 2011

Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen.

Boodschap: God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen

zaterdag 24 december 2011

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Redder in de wereld zond om de mensheid te redden, ben Ik nu klaar om Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de mensheid, opnieuw te sturen om die zielen veilig te stellen die anders niet gered zouden kunnen worden.

Boodschap: H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid

donderdag 22 december 2011

Mijn kind, de wereld moet zich op Mijn Zoon voorbereiden door middel van gebed.

Boodschap: Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

woensdag 21 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie