Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Mijn barmhartigheid strekt zich uit over alle rassen, gezindheden, religies

Ontvangen op vrijdag 2 december 2011

22.35 u

Mijn liefste dochter, houd je sterk en denk aan het goede nieuws in die zin dat Mijn barmhartigheid de meeste van Mijn gekoesterde kinderen terug in de schoot van Mijn Heilig Hart zal brengen.

Deze arme, betreurenswaardige zielen die hun leven verpand hebben aan verdorvenheid, hebben jouw lijden nodig opdat zij gered kunnen worden. Hoewel dit uiterst moeilijk te begrijpen valt en vanuit menselijk oogpunt gezien zeer moeilijk aan te nemen, moet je Mij vertrouwen. Jouw eigen lijden, en dat van Mijn toegewijde volgelingen, gaat naar de redding van de zielen. Niets ervan gaat verloren. Dit offer is een geschenk voor Mij. Denk eraan dat het lijden bovendien Mijn last verlicht.

Vermoeid door Mijn eigen lijden, Mijn dochter, kijk Ik er naar uit om uiteindelijk Mijn kinderen allemaal samen met Mijn eeuwige Vader te omhelzen.

Stel jullie dit als volgt voor. Wanneer een geliefd lid van de familie emigreert en na veel jaren terug naar huis keert, hoeveel opwinding is er dan ? Hoeveel vreugde ? Denk aan het verlangen dat een ouder heeft naar een zoon of dochter die zij al vele jaren niet meer gezien hebben en hoeveel de hereniging voor hen betekent.

Kinderen, Ik houd van jullie allemaal met een niet-aflatende hartstocht. Ik kijk uit naar onze hereniging wanneer Ik ieder van jullie stevig in Mijn armen kan sluiten en jullie aan Mijn Hart drukken. Mijn familie is klaar om zich uiteindelijk, voor het eerst sinds het Paradijs voor Adam en Eva geschapen werd, opnieuw te verenigen.

Ik stort Mijn liefde en barmhartigheid uit opdat het zich over al Mijn kinderen, in elke uithoek van de wereld, uitstrekt hierbij alle rassen, alle gezindheden, alle religies en alle zondaars bedekkend.

Verwacht dit belangrijke moment in de tijd. Uiteindelijk zullen de verachtelijke haat, het lijden, het ongemak, het wantrouwen, de hebzucht, het geweld en ander onheil voorgoed verdwijnen. Stel jullie voor hoe dit zal zijn, kinderen ! Een nieuw, prachtig tijdperk van liefde en vrede in de wereld.

Laat niemand dit leven van eeuwig geluk mislopen ! Hoop a.u.b. dat geen enkele van jullie broeders of zusters uitgesloten wordt ! Want als dat wel gebeurt, zouden zij voor eeuwig lijden onder de oneindige duisternis in het vuur van de hel. Denk daaraan, kinderen ! De eeuwigheid ! Daarna is er geen weg meer terug !

Bid dat alle zielen dit Paradijs kunnen erven ! Bid voor die zielen waar jullie persoonlijk bezorgd om zijn ! Bid voor alle zielen !

Jullie Jezus

Redder en Verlosser van heel de mensheid

Boodschap: Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

zaterdag 31 december 2011

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld.

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden

donderdag 29 december 2011

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.

Boodschap: Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben

donderdag 29 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, overal zullen Mijn kinderen binnenkort uit een diepe, ledige sluimering gewekt worden.

Boodschap: God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

woensdag 28 december 2011

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.

Boodschap: H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen

dinsdag 27 december 2011

Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.

Boodschap: Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik op aarde leefde

maandag 26 december 2011

Ik ben jouw Jezus, die je nooit verlaat ongeacht hoezeer je lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, de Zoon van God, mens geworden en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria. 

Boodschap: Eerbiedig het belang van het gezin

zondag 25 december 2011

Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen.

Boodschap: God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen

zaterdag 24 december 2011

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Redder in de wereld zond om de mensheid te redden, ben Ik nu klaar om Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de mensheid, opnieuw te sturen om die zielen veilig te stellen die anders niet gered zouden kunnen worden.

Boodschap: H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid

donderdag 22 december 2011

Mijn kind, de wereld moet zich op Mijn Zoon voorbereiden door middel van gebed.

Boodschap: Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

woensdag 21 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie