Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Kinderen, raak niet ontmoedigd door de wanhoopsverhalen waarmee de mensheid geconfronteerd wordt!

Ontvangen op maandag 8 augustus 2011

19.45 u

Mijn zeer geliefde dochter, het is dagen geleden dat Ik nog met je gecommuniceerd heb. Dat was om je de kans te geven te luisteren naar het advies van Mijn geliefde Vader, God de Allerhoogste, om de de rol van het lijden om zielen te redden te helpen begrijpen.

De dagen worden nu steeds korter naarmate het moment van de Waarschuwing dichterbij komt. Alles is klaar voor de vlammen van Mijn liefde, die de hele wereld als één man zullen omhullen. De engelen, de koren in de Hemel, wachten nu op de gloriedag waarop Ik terugkeer om de mens zijn laatste kans om Mijn bestaan en dat van Mijn Eeuwige Vader te erkennen, te geven.

Kinderen, raak niet ontmoedigd door geruchten of wanhoopsverhalen waarmee de mensheid geconfronteerd wordt! Reken in plaats daarvan nu op Mij en vertrouw Mij jullie angsten toe! De mensheid zal zo’n prachtig geschenk krijgen. Niet alleen zullen de mensen Mij van aangezicht tot aangezicht ontmoeten, maar ze zullen ook dolblij zijn om de voor hun eigen ogen getoonde Waarheid te vernemen en zien.

Dit gaat een grote dag in de geschiedenis worden waarop er aan jullie allen hoop en liefde getoond zal worden. Zelfs verharde zondaars zullen neervallen en tranen van berouw wenen. Dat is goed nieuws, kinderen, want als ze hun trots en ego laten varen, kunnen allen gered worden. Allen moeten uit eigen vrije wil verenigd zijn om het Mij mogelijk te maken hun hart binnen te gaan zodat ze naar het Licht gebracht kunnen worden.

Voor veel zondaars in doodzonde zal dit Licht hun ogen en ziel doen branden. Het zal pijnlijk zijn. Als ze, bij het zien hoe ze Mij beledigen, de ontzetting maar kunnen doorstaan, dan zullen ze sterk worden en zich bekeren.

Dus, kinderen van Mijn strijdmacht, zeg Ik jullie nu dit. Glimlach, want die gebeurtenis zal de meest buitengewone in jullie leven zijn, en jullie bestaande liefde voor Mij en Mijn Eeuwige Vader zal jullie ziel bezielen. Zoveel liefde zal jullie geest, lichaam en ziel doordringen, dat jullie voor altijd naar de geest vernieuwd zullen zijn. Bid nu voor jullie allen, want de tijd is kort. De wereld wordt thans op de Waarschuwing voorbereid zodat allen klaar zullen zijn voor Mijn groots geschenk.

Ga in deze maand van redding voor de zielen met die devotie verder, kinderen, want door jullie inspanningen zullen er tegen het einde van augustus miljoenen zielen gered zijn.

Denk eraan, kinderen, dat Ik elke dag aanwezig ben in jullie leven! Toeziend. Leidend. Ik houd van jullie allemaal. Blijf trouw aan Mijn wens om de gekwelde zielen te redden!

Jezus Christus

Boodschap: Mijn strijdmacht zal aanzwellen tot een groep van meer dan 20 miljoen

woensdag 31 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, de liefde die Ik voor jou en Mijn volgelingen heb, welt in Mij op en bezorgt Mij zo’n vreugde. 

Boodschap: Kies mensen uit die je kent en kom voor Mijn Vaders troon om hen te redden!

dinsdag 30 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn Hart krimpt ineen van verdriet als Ik naar Mijn dierbare kinderen kijk, die zich niet bewust zijn van wat er in het verschiet ligt.

Boodschap: God de Vader: Mijn hand zal met kracht neervallen op naties die abortus legaliseren

maandag 29 augustus 2011

Ik kom in de naam van Mijn Zoon Jezus Christus. Ik Ben de Alfa en de Omega, God de Allerhoogste. Ik wens Mijn kinderen wereldwijd deze boodschap te geven.

Boodschap: Veel zielen creperen in de hel door de zonde van pornografie

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, aanhoor Mijn allerheiligste Woord aangezien Ik de mensheid waarschuw voor de hoogdringendheid om Mijn Vader om de vergeving van hun zonden te smeken.

Boodschap: Diegenen die Mijn ware Woord - door zieners - verkondigen, zullen belachelijk gemaakt worden

zondag 28 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, Satan en zijn demonen zijn nu aan het proberen om je te kwellen. Je moet dit feit erkennen en dan de rug toekeren. 

Boodschap: Boodschap aan de geestelijkheid – geef niet toe aan intimidatie door seculiere genootschappen!

zaterdag 27 augustus 2011

Mijn dochter, als toch maar meer priesters en leden van de Christelijke Kerk hun geest zouden openen en zouden aannemen dat Ik nu door deze boodschappen tot de wereld spreek, dan zou Mijn Hart lichter zijn.

Boodschap: Een aantal landen zal nu een klimatologische chaos meemaken. Mijn Vader is boos.

donderdag 25 augustus 2011

Mijn zeer geliefde, roep al Mijn gebedsstrijders op om voor de anderen te bidden. Dit omvat de niet-gelovigen en diegenen die verstrikt zijn in geweld en haat. 

Boodschap: De door deze profeet voorzegde profetieën ontvouwen zich nu

woensdag 24 augustus 2011

Mijn zeer geliefde dochter, elke natie ter wereld zal zich inspannen om Mijn aan jou gegeven boodschappen te lezen. 

Boodschap: Geen enkele zonde is zo ernstig dat deze niet vergeven kan worden

dinsdag 23 augustus 2011

Mijn dochter, je begint nu de waarheid over het lijden te begrijpen. Wanneer Ik aan uitverkoren zielen vraag om te lijden, lijden zij zoals Ik dat deed tijdens Mijn foltering bij Mijn kruisiging. 

Boodschap: Kwaad wordt als goed zijnde opgevoerd terwijl het goede als kwaad voorgesteld wordt

maandag 22 augustus 2011

Wanneer de mens vraagtekens plaatst bij zijn geloof, moet hij nadenken. Als hij in twijfel verkeert, dan moet hij Mij vragen om zijn ogen te openen. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie