Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik wens meer dan 7 miljard van Gods kinderen eindelijk thuis te brengen, naar hun Eeuwig Paradijs

Ontvangen op dinsdag 2 april 2013

15.30 u

Mijn zeer geliefde dochter, de druk die op Mijn volgelingen uitgeoefend wordt, om deze heilige boodschappen te verwerpen, zal toenemen. Veel misleide volgelingen van Mij zullen weigeren om deze boodschappen te erkennen als van Mij komend. Welgemeend in hun bedoelingen, zullen ze tot het uiterste gaan om mensen van Mij af te keren, in de overtuiging dat zij over Mijn Kerk waken.

Ik Ben de Kerk en zolang Mijn heilige dienaren Mijn onderrichtingen, Mijn Leer, Mijn Sacramenten en Mijn allerheiligste Eucharistie beschermen, zijn wij gelijkgestemd. Diegenen, met inbegrip van de leiders binnen Mijn Kerk, die deze wetten veranderen, maken geen deel uit van Mijn Kerk. Deze veranderingen werden nog niet voorgesteld en zodra dat gebeurt, zal er veel ellende komen.

Tot diegenen onder jullie, die in twijfel verkeren: wijs Mij a.u.b. niet af! Terwijl jullie Mij op de ene manier omhelzen, brengen jullie daarnaast tranen in Mijn ogen. Jullie kunnen Mij nu niet zien, maar spoedig zullen jullie Mijn aanwezigheid voelen.

Ik roep jullie allemaal op om jullie nu voor te bereiden op de grootse schitterende toekomst die Ik voor jullie klaar heb staan. De Hemel verheugt zich omdat de Heilige Geest weldra zal neerdalen en jullie hart zal doordringen van liefde en erkenning. Er zullen zoveel zielen gered worden, zo groot is Mijn liefde. Ik zal nooit opgeven. Jullie zullen in Mijn naam lijden, maar dat zal vergeten zijn zodra jullie aan de poorten van Mijn Nieuw Koninkrijk staan. Jullie zullen allemaal als één heilige familie samenkomen.

Ik spreek over diegenen die aan Mij verloren gaan, maar Ik heb alleszins de intentie om aan zoveel mogelijk van hen Mijn barmhartigheid te verlenen. Kom tot Mij en laat Mij jullie verzekeren van de omvang van Mijn onvoorwaardelijke liefde en mededogen voor ieder van jullie! Diegenen die Mij afwijzen, en in sommige gevallen Mij verafschuwen, zullen in Mijn armen gehuld worden terwijl Ik hun arm hart sus en hun ziel verlicht. Ik zal hun enige hoop worden wanneer zij eindelijk beseffen dat het duistere pad, dat zij gekozen hebben, niets anders dan ellende en angst biedt.

Ik zal Mijn stralen van goddelijkheid vol barmhartigheid over de hele wereld uitstorten, en spoedig zal Ik heel de mensheid louteren zodat zij vlug naar Mijn Koninkrijk gebracht kunnen worden. Mijn tijd is bijna daar, want Ik wacht op de dag dat Mijn Vader Mij de sleutels van Mijn Koninkrijk overhandigt.

Als het laatste Verbond volbracht is, wens Ik meer dan 7 miljard van Gods kinderen eindelijk thuis te brengen, naar hun Nieuw Paradijs. Dat is jullie uiteindelijk erfdeel, dat jullie beloofd werd. Verwerp het niet, want het leed dat jullie jezelf berokkenen, moet gevreesd worden en als jullie Mij de rug zouden toekeren, zal er een tijd komen dat Ik niets meer kan doen om jullie te redden.

Jullie Jezus

Boodschap: Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

dinsdag 30 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Boodschap: Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

zondag 28 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. 

Boodschap: Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

zaterdag 27 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. 

Boodschap: De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

vrijdag 26 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Boodschap: Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

donderdag 25 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Boodschap: Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

woensdag 24 april 2013

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. 

Boodschap: Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

woensdag 24 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Boodschap: Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Boodschap: Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

maandag 22 april 2013

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

Boodschap: De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

zondag 21 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie