Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik vraag dat diegenen van jullie, die door deze boodschappen bang en in de war zijn, nu naar Mij luisteren

Ontvangen op vrijdag 19 april 2013

17.00 u

Mijn zeer geliefde dochter, hoe eenzaam is deze missie, ondanks de honderdduizenden die jou met hun liefde en gebeden omringen.

Wanneer je voor Mij werkt en aan jezelf verzaakt, in volkomen overgave aan Mijn voeten, zul jij je erg alleen voelen. Jij zult geconfronteerd worden met de toorn van Mijn vijanden, die jou geen moment rust zullen gunnen. Jij, Mijn dochter, moet nu luisteren aangezien Ik al diegenen die Mij afwijzen, in deze woorden die Ik aan Gods kinderen geef, een bijzonder geschenk aanbied.

Ik vraag dat diegenen van jullie, die door deze boodschappen bang en in de war zijn, nu naar Mij luisteren. Weten jullie niet hoezeer Ik van jullie houd, zelfs wanneer jullie je aan Mij ergeren? Weten jullie niet, dat Ik jullie nooit zou straffen voor het niet aanvaarden van deze boodschappen, die jullie enkel gegeven worden opdat Ik jullie kan voorbereiden en sterken voor de beproevingen die in het verschiet liggen? Herkennen jullie Mij niet, jullie geliefde Jezus, terwijl Ik nu tot jullie roep?

Ik Ben jullie Redder en Ik zal jullie nooit aan de kant schuiven wanneer jullie twijfels hebben. Hoe zou Ik boos op jullie kunnen zijn wanneer jullie van Mij houden en jullie je enkel om de waarheid bekommeren? Ik bereid jullie thans voor op de uitdagingen die jullie nu het hoofd zullen moeten bieden aangezien de voorzegde profetieën, over de vervolging van Mijn Kerk op aarde, zich ontvouwen.

Ik geef jullie dit geschenk zodat Ik jullie naar de barmhartigheid van Mijn liefde kan trekken en jullie hart kan verlichten. Ik beloof dat wanneer jullie Mij op deze manier aanroepen, door dit gebed, jullie twijfels over wie Ik Ben, die nu met jullie spreekt, zullen verdwijnen. Ik bied jullie dit geschenk aan zodat jullie, door de gebeden die Ik de wereld momenteel schenk, heel de mensheid kunnen redden.

Als jullie tot Mij komen, vrij van hoogmoed, met een open en zuiver geweten, zullen jullie je er onmiddellijk bewust van zijn dat jullie dit geschenk gekregen hebben. Het is de gave van bekering voor anderen.

Kruistochtgebed (105) ‘Gave van bekering voor anderen’ 

O mijn liefste Jezus,
gelieve door mijn liefde voor U mijn ziel aan te nemen,
in vereniging met U.
 
Neem mijn ziel aan, bekleed haar met Uw Heilige Geest
en help mij om door dit gebed al diegenen te redden
waarmee ik in contact kom.
 
Overspoel iedere ziel die ik ontmoet met Uw heilige barmhartigheid,
en bied hen de redding die nodig is
om Uw Koninkrijk binnen te gaan.
 
Hoor mijn gebeden. Luister naar mijn smeekbeden
en bewaar, door Uw barmhartigheid,
de zielen van de hele mensheid. Amen.

Diegenen onder jullie die deze boodschappen belasteren en die deze verwerpen, vraag Ik om tot Mij te komen. Ik zal jullie de waarheid tonen. Ik zal jullie aannemen en troost brengen. Ik zal altijd van jullie houden, hoezeer jullie Mij ook beledigen.

Jullie Jezus

Boodschap: Er zal een nieuwe vorm van het kruis ingevoerd worden

dinsdag 30 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Mijn autoriteit zal nooit afnemen en zal wel vervagen - zoals een licht midden in de dichte mist - maar zal altijd zichtbaar blijven, ook al kan het tot slechts een flauw schijnsel gereduceerd zijn.

Boodschap: Mijn woorden aan jullie nu, zullen nogmaals gehoord worden op de laatste dag. Onthoud deze!

zondag 28 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, op dit moment kom Ik om jou te waarschuwen voor het verraad van diegenen die jou in deze missie omringen. 

Boodschap: Jullie moeten je elke dag afvragen – zou God mijn daden van vandaag goedkeuren?

zaterdag 27 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, Ik moet aan elke persoon die vandaag de dag op deze aarde leeft, het belang uitleggen van de tijd die hen geschonken werd. 

Boodschap: De Antichrist zal uit het Oosten komen, niet uit het Westen

vrijdag 26 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, de wereld wordt voorbereid op de intrede van de Antichrist. Hij werd door een aantal machtige politieke krachten klaargestoomd om zijn grootse entree te maken.

Boodschap: Zij zullen voortdurend liegen en hun preken zullen in de ogen van God onzin zijn

donderdag 25 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, het zal niet lang meer duren voordat de andersdenkenden binnen de Katholieke Kerk, die hun gehoorzaamheid aan God laten varen hebben, zich zullen verzamelen om een gemene aanval te lanceren op die gewijde dienaren, die trouw zijn aan de waarheid.

Boodschap: Moeder van God: Hij zal ditmaal niet als mens in het vlees komen

woensdag 24 april 2013

Mijn geliefde kinderen, uit Zijn grote liefde voor de mensheid, bereidt Mijn Zoon jullie nu voor op Zijn Tweede Komst. 

Boodschap: Deze verachtelijke daden moeten geschieden aangezien de aarde gezuiverd wordt

woensdag 24 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, doordat Ik doorga de wereld te louteren met Mijn gave van de Heilige Geest, is het gevolg daarvan een grotere haat jegens Mij, Jezus Christus.

Boodschap: Alle valse profeten zullen door Mij verstoten en streng gestraft worden

dinsdag 23 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, overal ter wereld maken Mijn zieners op dit moment groot lijden door aangezien zij de pijn ondergaan die nodig is om de zielen van de mensheid te redden. 

Boodschap: Moeder van God: Om waardig gemaakt te worden voor Zijn Koninkrijk, moeten zij helemaal van wereldse invloeden ontdaan worden

maandag 22 april 2013

Mijn kind, opdat Gods kinderen gered kunnen worden, moeten zij de weg van Mijn Zoon volgen. 

Boodschap: De toren van Babel zal nogmaals opgetrokken worden en als een tempel van God voorgesteld worden

zondag 21 april 2013

Mijn zeer geliefde dochter, wie kan Mijn dood aan het kruis ontkennen? Wie kan ontkennen dat Ik Mijn leven gaf opdat de waarheid overal zondaars zou redden? 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie