Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Ik kan het niet verdragen aan die zielen te denken die door Satan naar de hel gesleurd worden

Ontvangen op dinsdag 13 december 2011

20.15 u

Mijn liefste beminde dochter, de voorbereidingen zijn voor al Mijn volgelingen belangrijk aangezien de Waarschuwing nadert.

Al deze gelovigen moeten intens bidden om de vergeving van hun zonden teneinde de pijn van het vagevuur, die de meeste mensen onmiddellijk na de Waarschuwing gedurende korte tijd zullen ervaren, te vermijden.

Bid, bid voor al diegenen die getraumatiseerd zullen zijn, zodra zij de toestand van hun ziel zien, wanneer hun zonden hen tijdens de Waarschuwing geopenbaard worden.

Zij moeten begrijpen dat hun zonden aan hen geopenbaard moeten worden, voordat zij van alle zonde gezuiverd kunnen worden, zodanig dat zij het Nieuwe Paradijs op aarde kunnen betreden – het nieuw tijdperk van vrede, liefde en gelukzaligheid dat elk van Mijn kinderen behoort te erven.

Mijn Hart is vervuld van vreugde omdat Ik de mensheid dat grootse geschenk breng. Toch houdt Mijn droefheid aan omwille van diegenen die de kans op dit nieuwe leven gewoonweg verwerpen.

Ik heb zoveel gebeden nodig, kinderen, opdat Satan kan tegengehouden worden van het stelen van hun ziel. Hij zal dit tot op de laatste minuut blijven doen.

Ik kan het niet verdragen aan die zielen te denken die bij Mij weggetrokken zullen worden, schreeuwend en schoppend uit protest, terwijl hij en zijn handlangers hen naar de diepten van de hel sleuren.

Help Mij, kinderen, om dit te verhinderen door middel van jullie gebeden.

Kinderen, deze zielen moeten Satan en zijn wegen volkomen verwerpen als zij het Nieuwe Paradijs willen binnengaan. Zij moeten zich ofwel bereidwillig tot Mij wenden of helemaal niet.

Zij hebben twee keuzes : het Nieuwe Paradijs op aarde of de diepten van de eeuwige verdoemenis in het gezelschap van Satan.

Twijfel nooit ofte nimmer aan het bestaan van de hel, kinderen ! Wees jullie ervan bewust dat elke zwartgeblakerde ziel, bij het overlijden, door de demonen van Satan de hel ingesleurd wordt en in eeuwigheid gekweld wordt. In plaats van al zijn beloftes heeft Satan voor dergelijke zielen een afschuwelijk rijk van kwelling in het leven geroepen.

Vanwege zijn haat tegen de mensheid zullen deze zielen boven hun uithoudingsvermogen lijden. Toch moeten zij dit gedurende heel de eeuwigheid verdragen.

Weten deze zielen niet wat de beloften van Satan opleveren ?

Weten zij niet dat rijkdom, roem en het verleidelijk materialisme een open weg banen, recht in de armen van de Boze ?

Word wakker terwijl jullie nog kunnen, jullie allemaal ! Behoed jullie en deze arme, misleide zondaars voor dit vreselijk einde aan jullie bestaan.

Jullie hebben niet veel tijd meer !

Laat het gebed voor deze zielen vandaag nog beginnen !

Jullie Redder

Jezus Christus

Boodschap: Zonder Mijn daad van barmhartigheid zouden de naties elkaar vernietigen

zaterdag 31 december 2011

Mijn dochter, de Waarschuwing zal aan allen de echtheid bewijzen van deze boodschappen, Mijn heilige boodschappen aan de wereld.

Boodschap: H. Maagd Maria : Mijn Rozenkrans kan naties redden

donderdag 29 december 2011

Mijn kind, het bidden van Mijn Heilige Rozenkrans kan naties redden.

Boodschap: Elke vorm van barmhartigheid zal betoond worden aan diegenen die Mijn Vader niet liefhebben

donderdag 29 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, overal zullen Mijn kinderen binnenkort uit een diepe, ledige sluimering gewekt worden.

Boodschap: God de Vader : Aanvaard deze laatste kans of treed een verschrikkelijke kastijding tegemoet

woensdag 28 december 2011

Mijn dochter, jij hebt nu de plicht om Mijn kinderen, wijd en zijd, te informeren over de dringende noodzaak om verlossing te zoeken.

Boodschap: H. Maagd Maria : De barensweeën zijn begonnen

dinsdag 27 december 2011

Mijn kind, de barensweeën zijn begonnen.

Boodschap: Ik werd beschuldigd van ketterij en godslastering toen Ik op aarde leefde

maandag 26 december 2011

Ik ben jouw Jezus, die je nooit verlaat ongeacht hoezeer je lijdt. Ik ben de Alfa en de Omega, de Zoon van God, mens geworden en geboren uit de Onbevlekte Maagd Maria. 

Boodschap: Eerbiedig het belang van het gezin

zondag 25 december 2011

Vandaag, Mijn dochter, wordt Mijn geboorte gevierd. Het is eveneens een bijzondere dag voor de gezinnen.

Boodschap: God de Vader : Mijn Zoon wordt gestuurd om Zijn rechtmatige troon op te eisen

zaterdag 24 december 2011

Mijn dochter, net zoals Ik de eerste keer een Redder in de wereld zond om de mensheid te redden, ben Ik nu klaar om Mijn Zoon Jezus, de Verlosser van de mensheid, opnieuw te sturen om die zielen veilig te stellen die anders niet gered zouden kunnen worden.

Boodschap: H. Maagd Maria : Het plan om de mensheid te verlossen voor de Tweede Komst is voltooid

donderdag 22 december 2011

Mijn kind, de wereld moet zich op Mijn Zoon voorbereiden door middel van gebed.

Boodschap: Zelfs de zonde van moord kan vergeven worden

woensdag 21 december 2011

Mijn liefste beminde dochter, Ik ben het.

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie