Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

Hoe gemakkelijk is het om te zondigen

Ontvangen op maandag 24 januari 2011

22.00 u

Mijn geliefde dochter, vandaag heb je eindelijk de gevaren ingezien die uitgaan van de Bedrieger wanneer je niet op je hoede bent. Het gebed tot Mijn Eeuwige Vader, door middel van het Kroontje van de Goddelijke Barmhartigheid, is belangrijk om je ziel te heiligen.

De zonde vermijden is moeilijk, Mijn geliefde dochter. Het is moeilijker om Mijn bijzondere genadegaven te verwerven dan om de zonde, onder welke vorm dan ook, te vermijden. Aangezien je geroepen werd om dit heilig werk te verrichten, zal je altijd een doelwit zijn van de Boze die elke gelegenheid aangrijpt om negativiteit in jouw leven te creëren. Hij zal de mensen om je heen gebruiken als een middel om je aan te vallen. Daarom moet je altijd voor hem op je hoede zijn. Laat hem nooit winnen want als hij wint, slaagt hij erin de zielen te kwellen en veroorzaakt hij verschrikkelijke pijn, angst en leed. Hij zorgt ervoor dat vriendschappen uiteen vallen, zaait verwarring, veroorzaakt wanhoop en prent bedrieglijke gedachten in het hoofd van zijn doelwitten. Vervolgens, wanneer Mijn kinderen zich schuldig voelen voor hun eigen zwakheid omdat ze voor de verleiding bezweken zijn, ervaren zij een vorm van armzaligheid welke in hun leven radeloosheid, narigheid en verwarring teweegbrengt.

Mijn kinderen, jullie zullen altijd tot zonde verleid worden. De volmaaktheid van jullie ziel is uitermate moeilijk te bereiken en vereist een enorme discipline en vastberadenheid van jullie kant. Als en wanneer jullie ten prooi vallen aan de verlokking van de Boze en een zonde begaan, moeten jullie onmiddellijk vanuit jullie hart bidden en om vergiffenis vragen.

De regelmatige biecht is een sacrament dat vaak miskend is. Het is slechts door de wekelijkse aanwezigheid in de biechtstoel dat jullie ziel in staat van genade kan blijven. Enkel wanneer jullie ziel op deze manier geheiligd wordt en door dagelijks gebed kunnen jullie de Bedrieger op afstand houden.

De schuld van de zonde

Wanneer jullie last hebben van een schuldgevoel als gevolg van een zondige daad, ongeacht hoe afschuwelijk het misdrijf ook is in de ogen van Mijn Vader, pieker dan niet. Verdrijf dit, open jullie hart en vraag om vergeving! Schuld is een negatief gevoel! En hoewel het dient als middel om je geweten te leiden, is het niet gezond om in deze toestand te blijven. Vraag, door middel van het gebed, om de genaden om de zuiverheid van de ziel te verkrijgen welke nodig is om Mij te dienen. Geduld is belangrijk! Laat de zonde jullie nooit van Mij verdrijven! Schuldgevoelens mogen nooit een beletsel zijn om op zoek te gaan naar verlossing.

Kinderen, vergeet nooit dat door de erfzonde jullie altijd ten prooi zullen vallen aan de verleiding van de Boze. Het is door gebed, vasten en toegewijdheid aan de Heilige Eucharistie dat jullie nader tot Mij zullen komen. Dit vergt tijd die voorbehouden moet worden!

Ga nu verder, Mijn kinderen, en onthoud één ding – wees nooit bang om terug naar Mij te komen wanneer jullie gezondigd hebben. Wees nooit beschaamd om vergiffenis te vragen als jullie werkelijk berouwvol zijn. Maar onthoud ook dat, als jullie dit niet doen, jullie de Bedrieger telkens weer zullen aantrekken en jullie ziel zich in de duisternis zal storten. Duisternis trekt het duistere aan. Licht trekt het licht aan. Ik ben het Licht. Wend jullie nu tot Mij en laat Mijn liefde door jullie arme, verloren zielen heen schijnen. Ik houd zoveel van jullie, Mijn kinderen, dat als jullie je hart naar Mij toe keren, ongeacht hoe zeer jullie je ook uitgesloten voelen, jullie nooit geweerd zullen worden.

Ga heen in vrede en liefde

Jullie goddelijke Redder, Jezus Christus

Boodschap: Bereid jullie voor op de Waarschuwing, de verlichting van het geweten!

vrijdag 28 januari 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond heb je de genaden ontvangen om je sterker te maken om met dit heilig werk door te gaan.

Boodschap: Het dragen van Mijn kruis

zondag 16 januari 2011

Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben het. Het is voor jou een lang leerproces geweest en je zult verder gevoed worden met de kennis van de waarheid door de gave van de Heilige Geest die je ziel vervult. 

Boodschap: De manier om de Hemel binnen te treden – De functie van het lijden

vrijdag 14 januari 2011

Mijn geliefde dochter, de manier waarop Ik met jou communiceer, begint te veranderen. 

Boodschap: De waarschuwing – De Tweede Komst is nabij – De kans om jullie zielen te redden

woensdag 12 januari 2011

Mijn dochter, gisteren was Mijn boodschap hard. Velen die het lezen zullen zeggen: ‘ Dit is niet de manier waarop de Heer spreekt ‘. Maar hoe weten zij dit? 

Boodschap: 2011: Het jaar van de zuivering

dinsdag 11 januari 2011

Mijn geliefde dochter, eindelijk herenigen we ons. Het is nu een aantal dagen geleden dat je in de geestesgesteldheid was om Mijn boodschappen te ontvangen. 

Boodschap: Waarom de Waarschuwing een groot geschenk is voor de mensheid

zondag 2 januari 2011

Waarom zijn deze boodschappen beangstigend?

Mijn geliefde dochter, als de mensen deze boodschappen horen, zullen zij deze in twijfel trekken, betwisten en ze weerleggen. 

Boodschap: Media en andere aanstaande censuur

zaterdag 1 januari 2011

Mijn geliefde dochter, de tijd is rijp voor weer een ander jaar waarin Mijn geliefde kinderen meer van Mij zullen vernemen over hoe hun leven aan te passen zodat de mensheid klaar zal zijn wanneer Ik als Rechter kom. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie