Skip to main content
"Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven.
Wie in Mij gelooft, zal leven!"
Jezus tot de Mensheid
Boek der Waarheid
De Waarschuwing - de Tweede Komst

Boodschappen

Deze boodschappen zijn openbaringen die door de H. Drie-eenheid en de Moeder van God aan een anonieme profeet, Maria van de Goddelijke Barmhartigheid, gegeven werden aangaande de Tweede Komst van Jezus Christus en de daaraan voorafgaande gebeurtenissen.

De manier om de Hemel binnen te treden – De functie van het lijden

Ontvangen op vrijdag 14 januari 2011

10.00 u

Mijn geliefde dochter, de manier waarop Ik met jou communiceer, begint te veranderen. Terwijl Ik in de voorafgaande boodschappen Mijn kinderen gewaarschuwd heb voor de dringende noodzakelijkheid om tot inkeer te komen teneinde redding te bekomen, zullen Mijn volgende mededelingen zich focussen op het helpen van de zielen om te streven naar een geestelijke volmaaktheid.

Mijn dochter, het is niet gemakkelijk om het Paradijs binnen te gaan hoewel het de rechtmatige woning is voor ieder en elk van jullie. De toegang is smal en dus kan er slechts een bepaald aantal tegelijk binnenkomen. Om binnen te treden moeten de zielen nederigheid tonen en zichzelf volledig in Mijn handen plaatsen. Zij moeten de trots, een sterke wil en de begeerte en gehechtheid die zij hebben voor de materiële dingen op aarde opzij schuiven als zij de Hemel willen binnengaan.

Dat al Mijn kinderen, die nu beginnen aan hun geestelijke tocht naar Mij toe, beseffen dat de waarheid het vereist om nu intensief te werken en dat ze de onontbeerlijke eigenschappen om Mijn Vaders Koninkrijk binnen te gaan, begrijpen.

Het belang van de nederigheid

Nederigheid is een term die veel van Mijn kinderen begrijpen door Mijn onderrichtingen. Terwijl veel van Mijn volgelingen beseffen waarom dit belangrijk is, zijn zij toch verward over wat het echt met zich meebrengt. Nederigheid staat voor oprechtheid. Het betekent de beproevingen, provocaties en beledigingen, waarmee jullie geconfronteerd zullen worden vooral wanneer jullie in Mijn naam ijveren, aanvaarden met waardigheid. Mijn beste advies is dit: stel jezelf voor als een kind, een eenvoudig, onschuldig kind zonder kennis van de verdorven samenleving die je normaal gesproken zou ervaren als volwassene. Spreek te allen tijde tot Mij in jullie gebeden door de ogen en het hart van een kind.

Houd jullie gebeden en ontboezemingen eenvoudig. Ik verwacht niet dat jullie alle gebeden opzeggen die uit liefde aan de wereld geschonken zijn. Zoek Me op en deel jullie problemen met Mij! Deel jullie lijden! Geef deze aan Mij over! Jullie zullen op grootse wijze beloond worden wanneer jullie verdriet of lijden in jullie leven voor Mij aanvaarden. Jullie beseffen dit misschien niet maar door dit te doen, redden jullie veel zielen en effenen jullie voor hen het pad om de Hemel binnen te treden. Dit feit zal jullie niet geopenbaard worden tot ook jullie de Hemel binnengaan. Daar zullen jullie de zaligheid ondervinden van jullie edelmoedig geschenk aan Mij.

Verlies jullie geduld niet bij het verdedigen van jullie geloof.

Nederigheid tonen wil zeggen, aanvaarden wat er om jullie heen gebeurt ook al is het misschien pijnlijk. Toon op elk moment respect, zelfs als Mijn naam veracht wordt in jouw gezelschap. Verweer jullie op alle mogelijke manieren – en hartstochtelijk als jullie dit wensen – maar wijs de daders nooit af door hen publiekelijk te minachten.

Verduidelijk de waarheid van Mijn onderrichtingen op een rustige manier. Verlies jullie geduld niet! Toon ook geen angst voor de daders. Wees vastberaden! Verweer jullie maar doe dat enkel door Mijn onderrichtingen te herhalen. Wees nooit bang om openlijk de waarheid te spreken! Verwar nederigheid niet met lafheid! Sommigen van Mijn volgelingen, die het belang van de nederigheid en zijn relevantie om de zielen te heiligen begrijpen, verwarren deze door te blijven zwijgen als Mijn naam in het openbaar bespot wordt. Jazeker, jullie mogen nooit de persoon veroordelen die Mij of Mijn Eeuwige Vader of, ongetwijfeld, Mijn geliefde gezegende Moeder bespot, maar jullie moeten voet bij stuk houden bij de verdediging van de waarheid.

Smart is een geschenk van God

Als jullie tot Mij spreken, zoals een kind, besef dan het volgende. Als jullie je hart openen en al jullie vertrouwen op Mij stellen, zal Ik jullie de weg wijzen wanneer jullie op deze aarde verdriet hebben. Keer Mij jullie rug niet toe! Wanneer de pijn ondraaglijk wordt, Mijn kinderen, overdenk dan dat smart een geschenk van God is. Een zegen! Want het is door de smart en het lijden dat de zuivering plaatsvindt. Offer jullie lijden aan Mij op! Door zo te handelen, verlichten jullie de kwelling die Ik doorsta wanneer Ik elke dag telkens weer de pijn beleef van Mijn Passie op het kruis omdat Ik getuige ben van de gruweldaden in de wereld van vandaag.

De zuivering die plaatsvindt wanneer jullie de smart en het lijden aanvaarden, ongeacht hoe zwaar, terwijl dit met vreugde opgeofferd wordt voor de redding van de mensheid, kan door jullie niet echt begrepen worden, Mijn kinderen. Maar naarmate jullie dichter tot bij Mij komen door jullie hart te openen, door jullie wil aan Mij over te laten en door jullie volledig aan Mij over te geven, zullen jullie meer begrijpen. Zien jullie? Het is enkel door dit te doen dat jullie met Mij één zullen worden. En als jullie zo handelen, zullen jullie beproevingen en lijden op aarde gemakkelijker worden. Gaandeweg zullen jullie het lijden met vreugde aanvaarden in jullie hart. Vooral wanneer jullie dit als een geschenk aan Mij opofferen.

Het lijden is een geschenk van God en het wordt toegelaten. De zielen die jullie zullen helpen redden, garanderen jullie een plaats in Mijn Vaders Koninkrijk.

Deze onderrichtingen zijn niet nieuw, Mijn kinderen. Jullie werden gewoon niet herinnerd aan de eenvoudige waarheid. Mijn onderrichtingen en boodschappen zijn nooit veranderd. Zij zijn eenvoudig en zijn samengevat in de Evangeliën en in de Tien Geboden. Denk eraan dat als je jezelf ten dienste stelt van iedereen, je jezelf ten dienste stelt van Mij. Betoon liefde aan je naaste en je betoont liefde aan Mij.

Behandel hem zoals je zelf behandeld zou willen worden. En vergeet nooit dat als je merkt dat je boos wordt op anderen en geneigd bent om hen te kwetsen of straffen, op welke manier dan ook, dat Ik in hen aanwezig ben – zelfs in degenen die Mij haten. Breng schade toe aan één van Mijn kinderen en je doet hetzelfde aan Mij.

Mijn kinderen, na verloop van tijd zullen deze genadevolle daden steek houden. Bid elke dag voor de kracht om jullie leven in Mijn naam te leiden. Weet dat telkens jullie een ander vergeven, ook al lijkt hij de vijand, jullie Mijn Hart vol liefde en barmhartigheid openzetten. Daarvoor zullen jullie het eeuwig geluk in de Hemel ontvangen.

Bid om volharding! Volg Mijn leven na! Het zal niet gemakkelijk zijn. Maar jullie daden, hoe klein ook, zullen de zielen helpen.

Jullie geliefde Leraar en Redder

Jezus Christus – één met God de Eeuwige Vader en de Heilige Geest

Boodschap: Bereid jullie voor op de Waarschuwing, de verlichting van het geweten!

vrijdag 28 januari 2011

Mijn zeer geliefde dochter, vanavond heb je de genaden ontvangen om je sterker te maken om met dit heilig werk door te gaan.

Boodschap: Hoe gemakkelijk is het om te zondigen

maandag 24 januari 2011

Mijn geliefde dochter, vandaag heb je eindelijk de gevaren ingezien die uitgaan van de Bedrieger wanneer je niet op je hoede bent. 

Boodschap: Het dragen van Mijn kruis

zondag 16 januari 2011

Ja, Mijn geliefde dochter, Ik ben het. Het is voor jou een lang leerproces geweest en je zult verder gevoed worden met de kennis van de waarheid door de gave van de Heilige Geest die je ziel vervult. 

Boodschap: De waarschuwing – De Tweede Komst is nabij – De kans om jullie zielen te redden

woensdag 12 januari 2011

Mijn dochter, gisteren was Mijn boodschap hard. Velen die het lezen zullen zeggen: ‘ Dit is niet de manier waarop de Heer spreekt ‘. Maar hoe weten zij dit? 

Boodschap: 2011: Het jaar van de zuivering

dinsdag 11 januari 2011

Mijn geliefde dochter, eindelijk herenigen we ons. Het is nu een aantal dagen geleden dat je in de geestesgesteldheid was om Mijn boodschappen te ontvangen. 

Boodschap: Waarom de Waarschuwing een groot geschenk is voor de mensheid

zondag 2 januari 2011

Waarom zijn deze boodschappen beangstigend?

Mijn geliefde dochter, als de mensen deze boodschappen horen, zullen zij deze in twijfel trekken, betwisten en ze weerleggen. 

Boodschap: Media en andere aanstaande censuur

zaterdag 1 januari 2011

Mijn geliefde dochter, de tijd is rijp voor weer een ander jaar waarin Mijn geliefde kinderen meer van Mij zullen vernemen over hoe hun leven aan te passen zodat de mensheid klaar zal zijn wanneer Ik als Rechter kom. 

We gebruiken cookies om ervoor te zorgen dat wij u de beste ervaring op onze website geven. Dit omvat cookies van websites van derden van sociale media als u een pagina bezoekt die embedded content bevat van sociale media.

Ik accepteer de cookies. Meer informatie